Cartoon: Mirjam Vissers.

Eem bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hier is zo onderhand sprake van, wat geen verwondering mag wekken. Onderwerp u zich aan de Groene Religie, anders wacht u het wrekend Groene zwaard.

Gedwongen onderwerping is onontkoombaar, anders is er voor de klimaatelite geen schijn van kans een zo zinloos en kostenverslindend beleid op te leggen als klimaatbeleid. Dat hierbij de democratie en de Trias Politica onder druk komen, doet er voor hen niet toe. Ik kan daarom dit college de werking van de Elite van Bosma van harte aanbevelen. Bron.

De klimaatelite gaat gewoon door met zijn eigen regenteske vooropgestelde plan gesterkt door de gênante uitspraak in het Urgenda-proces. Dit laatste lijkt mij eerder een Pyrrusoverwinning, daar wetenschap en rechtsgevoel buiten spel zijn gezet. De Links liberale elite maakt uit wat er wel en niet gebeurt en wat goed voor ons is moreel verheven als men zichzelf acht. Wat klimaatbeleid aangaat kan worden vastgesteld: ten eerste is er geen sprake van een CAGW (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). De elite heeft er maling aan.

Ten tweede zijn de ingezette middelen inferieur door hun marginale vermogensdichtheden die slechts een honderdste bedragen van gebruikelijk elektriciteitsopwekkingsbronnen. De elite heeft er maling aan.

Ten derde hebben deze middelen een te plannen momentaan gewenste leveringszekerheid van 0% tegen 98% door bestaande elektriciteitsopwekking. De elite heeft er maling aan.

Ten vierde nemen die middelen een economisch schadelijk zee- en landoppervlak in beslag. De elite heeft er maling aan.

Ten vijfde bedraagt de technische levensduur van wind en zon maximaal 20 jaar tegen 60 – 80 jaar van fossiele en kernenergie. De elite heeft er maling aan.

Ten zesde zorgen ze, met wind als voorbeeld, voor welvaartsverlies doordat de technische levensduur korter is dan de economische: je legt er altijd op toe dus via de energierekening van de burger. De elite heeft er maling aan.

Ten zevende is het elk mens begenadigd met enig gezond verstand zonneklaar dat het opstoken van bossen niet van deze tijd is. Dit vindt met name in Afrika plaats omdat de toegang tot welvaart brengende betaalbare stroom wordt gesaboteerd door de milieubeweging, de misantrope kwade genius achter de schermen. De klimaatelite en de eco-koloniserende milieubeweging hebben au fond maling aan de noden van mensen in ontwikkelingslanden. Immers het is hen te doen om het koste wat kost in stand houden van de anti kapitalistische Westerse ecologistische ideologie van Maurice Strong c.s. En niet toevallig ook de financiële raison d’être van de milieumultinationals. De lokale bevolking kan verrekken.

Ik vrees dat het gezond verstand van velen, met name politici, onderworpen is geraakt aan het anti humane klimaatgroepsdenken. Helaas lijken bedrijven zoals Shell zich ook geroepen om mee te huilen met deze wolven in het Donkere Bomenbos. Bang voor reputatieschade? Mevrouw van Loon president-directeur moet de moed hebben om Greenpeace c.s. uit te leggen dat gas en olie tot in lengte van jaren de ruggengraat van onze maatschappij blijven, niet windmolens en zonnepanelen.

Waarom? Dit zullen ze nooit kunnen worden, want stroom is maar 20% van alle (petrochemische) energie. Om dit duidelijk te maken is men kennelijk te bang geworden. Zwicht men voor de (verbale) terreur van de milieubeweging en zwakzinnigen als XR? Durft Shell geen vuist te maken en de eigen mening kenbaar te maken? Dit lijkt mij een verkeerde ontwikkeling en ik sluit mij daarom graag aan bij deze uitspraak:

’Ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting die in Frankrijk tot ieders beschikking staat, niet genoeg gebruikt wordt. Zonde. Als mensen beweren dat je vandaag niet meer kunt zeggen wat gisteren wel kon, zeg ik: jawel, dat is mogelijk, maar men zegt het eenvoudigweg niet meer, dat is het. Zeg wat je wil, zonder angst.’

Aan het woord is Charb, cartoonist en hoofdredacteur van Charlie Hebdo.

De conclusie is onvermijdelijk. Nederlanders worden langzaamaan monddood gemaakt door de milieubeweging. Kritiek op de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) is taboe. Deze pestilentie blijkt zelfs doorgedrongen tot in de bestuurskamers van de Neêrlands toonaangevende bedrijven:

Ziehier de vrijheidstragiek van Nederland: nog steeds een vrij land met een grote diversiteit aan meningen die geuit kunnen worden, zeker in de politiek en in de media. Tegelijkertijd ontstaat er een parallelle cultuur van (zelf)censuur en groepsterreur. Het is beslist geen allesomvattende, maar wel een groeiende onvrijheid.

Bron.

Shell is dan ook niet verplicht tot klimaatambitie, omdat de CAGW-hypothese weerlegd is. Wat een tragische morele capitulatie voor de milieubeweging! Immers, duurzaam is innovatie voor een competitief voordeel; duurzaam is geen middel om zichzelf op bevel van Greenpeace c.s. uit de markt te prijzen of zich afhankelijk te maken van subsidie. Groene beleggingen zijn dan ook de meest risicovolle.

Slechts weinigen blijken dus de lokroep te kunnen weerstaan van het ‘veilige’ klimaatgroepsdenken, waarachter men zich kan verschuilen. Onder hen die de rug recht hebben weten houden, vinden wij Rutte niet. Waarom anders laat hij zich mennen door 2 van de klimaatapocalyptische ruiters Jetten en Klaver. Zie het commentaar van Syp Wynia:

En dus hoeft Jesse Klaver helemaal niet in het kabinet te zitten om de lakens uit te delen. Want zoals de eerste kabinetten-Rutte rechts heetten te zijn omdat ze omwille van ‘Brussel’ zuinig waren (wat rechts heet te zijn) maar ook de lasten verzwaarden (wat links is), zo richt het derde kabinet-Rutte zich verregaand op ‘Parijs’, oftewel op het klimaat. Daar wil Rutte koploper mee zijn, omdat Milieudefensie het wil, GroenLinks het dus wil, D66 het daarom wil en VVD en CDA het maar hebben omarmd omdat er in die partijen ook altijd wel klimaatkoplopers rondlopen. Of anders wel ondernemers (installateurs, windmolenbouwers) die een graantje mee willen pikken. En zo is RutteDrie een gewoon links kabinet, misschien wel het meest linkse dat we ooit in Nederland hebben gehad.

Ziehier onderwerping in optima forma.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).