Kees le Pair.

Een bijdrage van Kees le Pair.

Gedreven door een onbedwingbare neiging tot discreditering van politieke opponenten heeft Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de ‘Correspondent’, aandacht geschonken aan de uitlatingen van Thierry Baudet over het klimaat en het klimaatbeleid, die hij typeerde als ‘Thierrypicking’. Zie hier.

Rob Wijnberg is van huis uit filosoof, een discipline waar men wèl een kritische houding ten aanzien van wetenschap in het algemeen, maar geen grondige kennis van het klimaat mag verwachten. Het laatste werd overduidelijk bevestigd, het eerste helaas niet.

Ik pik een aantal elementen uit het betoog van Rob Wijnberg. Tussendoor mijn commentaar op zijn zienswijze.

Rob Wijnberg:

‘Thierrypicking’? Hoog tijd dat woord toe te voegen aan de Van Dale. ‘Thierrypicking’ is: selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen.

Bijvoorbeeld: je wilt doen alsof klimaatverandering niet echt een probleem is, dus zeg je: CO2 is ‘op zichzelf niet giftig’, het zit nota bene ‘in cola’. Allebei waar en allebei volstrekt irrelevant. Geen enkele stof is immers ‘op zichzelf giftig’, want dat is een kwestie van dosering: water is ook niet giftig, totdat je er tien liter achter elkaar van drinkt. Reken maar dat je dan een vergiftiging oploopt. En of het nu in cola zit of niet: met klimaatverandering heeft het allemaal niks van doen, want het gaat er niet om of CO2 giftig is, het gaat erom dat het warmte vasthoudt. …

Rob Weinberg krijgt niet genoeg van Thierrypikken, wat hij ‘Thierrypicking’ noemt. Zijn Nederlands is misschien wat krom.

Hij begint met een les van Paracelsus van rond 1500. Een beetje onnodig, want die kent Thierry ook wel. Waar het om gaat, is hoeveel warmte het CO2 vasthoudt. Dat vroegen diens wetenschappelijke adviseurs aan het KNMI. Ze kregen een uitvoerig antwoord, waaruit bleek dat de alarmisten hun wijsheid putten uit een wiskundig statistische data analyse. Een rekenwijze waarvan al tenminste sinds 1926 bekend is, dat hij niet deugt (Yule). Er zijn voldoende data die tonen dat het CO2 in de atmosfeer ongeveer zo weinig de aarde verhit als het giftig is in Cola.

Het meest recente hoogtepunt van Thierrypicking verscheen eind december, in de vorm van een filmpje getiteld ‘Dit is waarom de “97% consensus” niet klopt’. Hier kun je het filmpje van Thierry Baudet over de 97 procent consensus terugkijken, ingesproken door Thierry Baudet en geplaatst op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie.

 

De strekking van het filmpje is dat er helemaal geen 97 procent overeenstemming onder klimaatwetenschappers zou bestaan over de menselijke invloed op de opwarming van de aarde, omdat de bron van dat percentage – klimaatwetenschapper John Cook – zou hebben gesjoemeld met de cijfers. In werkelijkheid laat twee derde van de onderzochte papers de oorzaak van klimaatverandering onvermeld, en die zou Cook onheus hebben weggelaten om op 97 procent overeenstemming te komen, aldus Baudet. ….

Ja, dat is ook de strekking van deze video.

 

Maar dat doet, anders dan Baudet suggereert, niets af aan het feit dat er onder klimaatwetenschappers inmiddels een aan unanimiteit grenzende overeenstemming is bereikt over het causale verband tussen de huidige verandering van het klimaat en onze CO2-uitstoot.

Een consensus die al in talloze studies, naast die van die Cook, is geconstateerd en herbevestigd – en die Baudet natuurlijk, al Thierrypickend, achterwege laat. Want waar zijn deze, deze, deze en deze studies gebleven, Thierry? En waarom onderschrijven de American Association of Sciences, het Britse Royal Institute, de NASA, het KNMI en nog meer dan tweehonderd wetenschappelijke instituten officieel deze consensus dat de opwarming van de aarde door menselijke toedoen wordt veroorzaakt? …

De 97% consensus komt uit een frauduleus onderzoek. Daarin heeft Baudet zonder meer gelijk. De meerderheid van klimaatonderzoekers is wel van oordeel dat CO2 voor een groot deel de waargenomen opwarming, 1,3 graden C in 150 jaar, veroorzaakt. Jammer voor hen. Ze hebben het fout.

Niemand ontkent dat CO2 het energietransport in de atmosfeer beïnvloedt. De onenigheid gaat over hoeveel. En er is voldoende empirische kennis om de dominante invloed van CO2 naar de prullenmand te verwijzen. Dit is niet voor het eerst in de wetenschapsgeschiedenis dat de meerderheid het mis heeft.

Het is in de politiek en bij volksmenners en –misleiders gebruikelijk de tegenstander zwart te maken, dood te zwijgen of erger. In geen geval neemt men diens woorden serieus. Behalve om ze, desnoods met drogredenen, te bestrijden.

Het onderzoek van Cook kon pas gecontroleerd worden nadat die zijn data vrij gaf. Daartoe moest eerst druk worden uitgeoefend en met een rechtszaak gedreigd. Vervolgens controleerden onafhankelijk van elkaar verschillende onderzoekers, als R. Stol, Shollenberger e.a. het werk. Ze lazen de artikelen. Niet slechts de samenvattingen, zoals Cook’s groep. De dodelijke conclusies van hun onderzoekingen zijn de heer Weinberg ontgaan – Thierry niet.

Veel wetenschappers onderschrijven veel of een beetje menselijke invloed op het klimaat. Anderen niet. Te doen of er unanimiteit is, is gewoon volksverlakkerij. Het klimaat is in essentie onbegrepen.

Zelf haal ik mijn schouders op over een politiek argument als ‘aan unanimiteit grenzende overeenstemming’. In een onafzienbare hoeveelheid wetenschappelijke doorbraken was het de enkeling die gelijk bleek te hebben na soms jarenlange verguizing door alle vakbroeders en zusters.

Academies zijn nuttige instellingen, die het vaak bij het rechte eind hebben. Vaak hadden ze het ook mis. Bij hen zijn de bestuurders aan het woord. Die moeten letten op de inkomsten en daarin spreken autoriteiten een woordje mee. Hoe vaker woorden als ‘established fact’ en ‘settled science’ gebruikt worden, hoe twijfelachtiger de bewering. Een beetje journalist zou trouwens bij 97% tegen 3% al direct gaan twijfelen. Die cijfers lijken te veel op stembusuitslagen in dictaturen.

De Thierrypikker neemt het zijn slachtoffer kwalijk dat die toegeeft dat er heel wat wetenschappers zijn die CO2 mede verantwoordelijk achten voor de veranderingen. Als het waar zou zijn, wat hij schrijft, neem ik mijn petje af voor dr. Baudet. Politici die een fout toegeven zijn moeilijk te vinden. Volgens mij heeft Baudet bedoeld dat het onzin is de mens de schuld te geven. Wanneer aan CO2 0,1 – 0,2 graad C van de 1,3 graad stijging kan worden toegeschreven, zijn de klimaatmaatregelen van nu gevaarlijke onzin. En over die maatregelen gaat de politiek. (Ik acht zelfs 0,1 – 0,2 graad C te ruim.)

Klimaatontkenning is weer zo’n politieke en journalistieke vondst. Baudet’s partij ontkent geen klimaat en zelfs geen klimaatverandering. Dat zou pas echt onzin zijn. Waarom? Wel omdat het klimaat nog nooit iets anders heeft gedaan dan veranderen. In de grote groep wetenschappers die Baudet en zijn partij op klimaatgebied ondersteunen ken ik niemand die zelfs enige menselijke invloed ontkent. Het punt is, dat die invloed te weinig is, om de maatschappij ontwrichtende maatregelen die het alarmisme veroorzaakt, te rechtvaardigen. En dat is waartegen Baudet zich keert.

De Thierrypikker zou zich eens moeten verdiepen in de IPCC cijfers. Met die in de hand zullen de Nederlandse maatregelen het in 100 of zo jaar 0,00007 graad C kouder maken. En als de hele wereld net zo gek wordt, is dat 0,17 graad C. Mensen die om de kou en regen jaarlijks drie of meer maanden per jaar naar een land vluchten waar het 15 graden warmer is, raken niet uitgelachen. Nu ja, tot ze bedenken dat ze aan die krankzinnigheid moeten meebetalen.

Weinberg Thierrypikker is dunkt mij een goede, zij het niet eervolle, omschrijving.