Simon Rozendaal. Foto: Guido Benschop

Bijeenkomst

Datum: 18 maart 2020.

Aanvang: 13:00 uur, einde 18:00 uur.

Locatie: Muziekcentrum van de Omroep Studio 1.

Heuvellaan 33,

1217 JL Hilversum.

Entree 25 Euro.

 

 

Programma

13.00   Opening door de heer J. Kastje, wethouder klimaat en energie, gemeente Hilversum

13.05   Inleiding

Ir. Simon Rozendaal

Aanleiding en doel van het symposium;  overzicht van het programma

13.10   Energietransitie. Wat kunnen we doen tegen opwarming? 

Ir. Simon Rozendaal

De CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt, en die  stijging wordt door mensen veroorzaakt. Ook de temperatuur stijgt. Al is het verband hiertussen nog niet volledig duidelijk, het is voorzichtig en verstandig de CO2 uitstoot te verlagen. Dus een energietransitie.

Overzicht van de energiebronnen die ons ter beschikking staan en de criteria op basis waarvan we die kunnen
vergelijken. Met extra aandacht voor het belang van energiedichtheid, als maat voor de aantrekkelijkheid van
energiebronnen. Verder: wat kunnen we leren van eerdere energietransities?

13.50   (Aard)gas is een oplossing, niet het probleem                                               

Prof. dr. Ir. David Smeulders

Aardgas is (alleen in Nederland) in de ban gedaan en wordt gezien als een bron van vervuiling en aardbevingen. In werkelijkheid is gas een belangrijke facilitator van de energietransitie, zowel als brandstof met een ultra-lage CO2 intensiteit, maar wellicht belangrijker nog als regelbare opslag voor groene elektriciteit. Over de noodzaak van opslag, en dan in de vorm van moleculen (e-methaan, methanol, waterstof, mierenzuur) en warmte. Onderzoek en ontwikkeling aan de TU/e.

14.40   Pauze

15.00   Het elektriciteitsnet als verbindende factor                                                 

Donald Kreiken Msc

Hoe maken we ons energiesysteem toekomstbestendig? Dat het licht altijd brandt, vinden wij bijna vanzelfsprekend. Maar hoe werkt het systeem eigenlijk, en hoe werkt het in de toekomst? Wat is er nodig om ons elektriciteitsnet toekomstbestendig in te richten?

 

 

 

 

 

 

Theo Wolters.

15.30   De rol van kernenergie in de energietransitie                                               

Ir. Theo Wolters

De huidige rol van kernenergie; stand van zaken; voor- en nadelen. Opties voor de wereld, West-Europa, Nederland.
Nieuwe ontwikkelingen: hoge temperatuur reactoren; gesmolten zout reactoren; Thorium Onderzoek en ontwikkeling aan de TU Delft en NRG (Petten).

16.20   Korte pauze

16.30   ‘Pitches’ scholieren

16.40   Panel discussie             

Alle sprekers + anderen

17.30   Afsluiting

Ir. Simon Rozendaal

17.30 – 18.00

Afsluitende borrel

Bron hier.