Je kunt van Frans Timmermans zeggen wat je wilt, maar hypocriet is hij niet. Huichelachtige vliegschaamte komt niet bij hem aan de orde. Ik denk ook wel dat hij alles meent wat hij zegt. Of dit feitelijk altijd juist is, is vers twee zoals zal blijken Hij staat nu voor de taak om de EU als eerste continent klimaatneutraal te maken.

Wat dit begrip klimaatneutraal inhoudt blijft in nevelen gehuld. Verdwijnt alle klimaatverandering dan in Europa i.t.t. elders in de wereld? En klimaatverandering vanaf welk jaar?

Het is duidelijk dat Timmermans denkt op een of andere manier het klimaat te kunnen beïnvloeden. Streeft Timmermans hierbij naar een rurale maatschappij van vóór de Industriële Revolutie? Hoe denkt hij bovendien zijn plannen te kunnen verwezenlijken zonder ook maar het geringste spoor van projectmatige aanpak? Het is vooralsnog idealisme en alarmisme alom.

Elektriciteit is maar 20% van de totale energiebehoefte. Duidelijk is dat hij zich hier niet over uitlaat, ook niet in het interview. Dit kan ook moeilijk, want zijn ideaal bestaat slechts uit een reeks niet doorgerekende utopieën en aannames. Het heeft veel weg van Lysenkoïsme, ofwel vertaald van het SU-communistische tirannie naar de hedendaags groene tirannie van de Green Deal. Beide waren en zijn, even ondoordacht en gespeend van wetenschap. Jammer voor Timmermans, maar zijn motivatie rammelt. Zo zegt hij:

Hoe gaat u de Nederlander erbij houden? Want die maakt zich zorgen over de kosten.

Er zijn sowieso kosten, maar ik zou het liever investeringen willen noemen, want ze gaan voor de baat uit. Als we niks doen, zijn er ook enorme kosten. Ieder jaar zie je de natuurrampen toenemen. Australië lijkt ver weg met die bosbranden, maar afgelopen zomer zijn er twee Franse kerncentrales stilgelegd, omdat het water in de rivier te warm was om nog te koelen. Kijk eens wat dat voor kosten met zich meebrengt als dat steeds meer de praktijk zou worden. We moeten ons niet koesteren in de illusie dat niets doen niets kost.

Vreemd die kosten, want wind en zon waren toch gratis? Investeringen? Waar is dan de kosten-baten-analyse? Lomborg heeft dit gedaan in o.a. Cool It! en kwam tot de conclusie dat adaptatie de goedkoopste en meest effectieve strategie is.

Dit is geen verrassing, want dit doet Nederland al 800 jaar met succes. Het probleem voor Timmermans c.s is dat adaptatie zich niet voegt bij de onderliggende ideologie waar het in werkelijkheid om te doen is. Er is nog iets wat opvalt, namelijk zijn opmerkingen over jaarlijks toenemende natuurrampen. Dit is vreemd, want zelfs het IPCC stelt in lijn met de bevindingen van Pielke Jr., dat hiervan geen sprake is. Maar het IPCC is toch leidend voor het klimaatbeleid? Inconsequent dus van Timmermans. Een verzonnen argument.

Waarom denkt Timmermans bovendien dat het steeds warmer wordt tot in het oneindige? Modellen? Maar die overschatten de werkelijkheid. Ja, het is na het einde van de Kleine IJstijd een graadje warmer geworden. Nou en?, zou ik zeggen. Was de Kleine IJstijd dan het enige klimaat sinds het einde van de grote ijstijd 12.000 jaar geleden? Neemt Timmermans wel de juiste informatie tot zich om een voldoende verantwoord en onderbouwd beleid te kunnen voeren? Ik vrees dat hiervan niet in de verste verte sprake van is. Zijn motivatie berust op willekeurige incidentjes, selectieve keuze, gelegenheidsargumenten en verkeerde aannames. Nou nou, alsof die 2 centrales stilleggen een ramp zijn. Wat dacht Timmermans van een wekenlang windstil winter- of zomerhogedrukgebied of een Dunkelflauwte? Dan staan alle windmolens en zonnepanelen niets te doen. En die bosbranden in Australië zijn te danken aan het gedram van met name het WWF. Zelfs het IPCC nogmaals erkent geen toename van extreem weer. Dus op welke observaties berust deze motivatie van Timmermans? Laten we vaststellen dat Timmermans geen cijfer wenst af te geven over die vermeende kosten en baten van niets doen. Wat zei Timmermans nog meer:

Toch een poging: wat kost niks doen?

Dan kunnen we ons alleen aanpassen aan veranderende weersomstandigheden. Oogsten zullen sterk teruglopen in Europa, simpelweg omdat er dan te weinig water is of omdat het te droog en te heet is. Watermanagement wordt steeds moeilijker. Om een voorbeeld te noemen: de gota fría in Spanje kwam eens in de vijftig jaar voor, maar nu elk jaar. Dat leidt tot enorme regenval en het wegspoelen van vruchtbare aarde met ook dodelijke slachtoffers.

Timmermans vertelt hier een eigenaardig verhaal, want uit herhaalde ervaring over tientallen jaren ken ik zelf dit weersverschijnsel. Je vindt het ook in de zeemansgids. Het is een frequent fenomeen en was nimmer een zeldzaam weersverschijnsel:

Gota fria (or cold drop in English) is a weather phenomenon often occurring in the Spanish autumn. It is experienced particularly along the western Mediterranean and as such, most frequently affects the east coast of Spain. It is a closed upper-level low which has become completely displaced (cut off) from basic westerly current, and moves independently of that current.

Bron.

Timmermans verzint opnieuw maar wat. Ik vind dit een moreel verwerpelijke handelwijze om beleid te voeren. En waardoor zouden oogsten teruglopen? De Sahel gedijt thans prima. Rondje alarmistisch gelegenheidsgeklets dus op niets gebaseerd. Tot slot:

Op dit moment worden de plannen voor wind op land wel uitgerold.

Zeker; en daar waar dat ook geaccepteerd wordt, zie ik geen probleem. Dat het tot discussies leidt is logisch, dat gebeurt bij elke verandering. Maar het mooie aan Nederland is: aan het einde van de discussie is er altijd een besluit. En dat besluit heeft dan misschien niet iedereen mee, maar wel voldoende draagvlak. Ik wou dat dat in heel Europa zo was.

Bron.

Draagvlak? In welk parallel universum leeft Timmermans? Er is alleen maar weerstand. Alleen al de ondemocratische Crisis- en Herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling zorgen voor de schijnconstructie van draagvlak. Een ondemocratische wind waait door heel Europa zoals Timmermans wenst? Wij houden het hart vast. Het wordt of een besluit of massale opstand tegen die onzin van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming).

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).