Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Uit de Elsevier Weekblad:

Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden geeft wekelijks ongevraagd advies aan iemand in het nieuws. Deze week aan Europees Commissaris Frans Timmermans:

‘Stop met dat pathetische aplomb bij het verkopen van uw Green Deal.’

Wij kennen Timmermans inderdaad als iemand met veel vertoon van dramatiek. Als hij een betoog over klimaat houdt, zie je bijna de gletsjers in zee storten, de Amazone afbranden en negerhummeltjes met opgezwollen buikjes van hongeroedeem. Allemaal door onze schuld omdat wij douchen, kolen, gas en olie gebruiken. Waar dit idee vandaan komt, is te treurig voor woorden. Het is pseudowetenschap, losjes gebaseerd op de hypothese van Arrhenius over CO2 in 1896, maar wel stevig gefundeerd op de ecologistische ideologie van Maurice Strong die thans door verweesde marxisten, al dan niet in NGO’s verenigd, wordt omarmd als de redder van hun raison d’être. Het eindresultaat is een belangencluster die bekend staat als het Eco Industrieel Complex, een van staatswege beroving van de burger gelegaliseerd door de rechterlijke macht en onder beroving van democratische rechten door met name D66. Zo is de situatie vandaag de dag. Keren wij terug naar het advies:

U had in Brussel vlagvertoon besteld en een speciale gast: niemand minder dan de Zweedse jeugdige klimaatactiviste Greta Thunberg. Jammer alleen dat het deze week in de media vrijwel volledig draaide om een acute bedreiging voor de gezondheid van de Europeanen – en de rest van de wereld. Nee, niet de opwarming van de aarde, maar een hardnekkig virus uit China. Daar kwam nog bovenop dat uw speciale gast uw wetsvoorstel in uw eigen huis neersabelde: ‘halfbakken’. Pijnlijker worden presentaties zelden.

We zijn dit laatste gewend van het Zweedse klimaatorakeltje dat geen enkel inhoudelijke kennis heeft van de materie. Hoe ongeloofwaardig kun je je CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) maken door dit kind op het EU-schild te hijsen? Welke boodschap probeert men uit te dragen? Of liever gezegd: welke pseudowetenschap probeert men op te dringen? U raadt het al. Of al deze heftigheid en gezwaai met de mythe van 97%-consensus verstandig is, is discutabel. Eender geldt de CAGW-hypothese zelf. De wetenschap is er allerminst uit zodat beleid baseren op een ideologie waar het IPCC de ‘bewijzen’ poogt bijeen te rommelen, van meet af aan stinkt. Het deert Timmermans niet want die is apostel van die ecologistische ideologie.

Een revolutie aankondigen, met schuim op de mond en Greta Thunberg als totem: miljoenen burgers haken dan meteen af.

Bron.

Wat bij dit alles door Timmermans met veel bluf wordt verhuld, is de abominabele prestatie van wind en zon. Wij zijn nu al dik 30 jaar aan het modderen met die dingen en wat is het resultaat? 1,6% bijdrage door wind en 0,43% door zon, samen 2,03%

Bron.

Biomassa is in dezen misleiding, want het verbranden van hout (0,39kg/kWh) levert veel wel degelijk meer emissie op, dan CH4 (gas: 0,2 kg/kWh). Een afspraak onder niet chemisch geschoolden verandert nog niet deze chemische wetmatigheid.

Bron.

Hout heeft geen emissie, is dan ook een zielig bedenksel om mooi weer te kunnen spelen. Ook hier zullen de klimaatzeloten tegen de harde realiteit aanlopen. Men zou haast geloven dat de bedenkers van deze onzin onbewust al in gedachten leven in de Middeleeuwen waartoe de Green Deal onherroepelijk zal leiden. De conclusie is bij dit alles dat Timmermans geen benul heeft waar hij het over heeft. Hij roept maar wat over vreselijke weersverschijnselen en rampen waar zelfs het IPCC hem weerspreekt. Timmermans verzint maar wat. Zie hier. Dit maakt hem gevaarlijk en onbetrouwbaar. Deze mening hebben anderen ook. Zo verzon hij maar wat met zijn uitspraak over kernenergie:

Kernenergie is duur, niet duurzaam, en zon en wind worden steeds goedkoper; er is gewoon geen businesscase voor nieuwe kerncentrales.

Zou het? Het is duidelijk dat Timmermans zich niet bewust is van de voordelen van kernenergie en de enorme hoeveelheid elektriciteit die zo’n centrale levert. Dit vanwege de levensduur en de leveringszekerheid van een kerncentrale tot 60 jaar – 80 jaar komt zelfs in zicht- met leveringszekerheid van 98%, i.t.t. de welvaartverlagende subsidielevensduur van 15 jaar en de economische levensduur van 36 jaar (wind op land) tot 55 jaar (wind op zee) vanwege een leveringszekerheid van 24% (wind op land) en 40% op zee. Hier. Door de onvoorspelbaarheid van wind en zon, is de planbare leveringszekerheid feitelijk 0%. Ergo, de stroom uit wind en zon is afval. We lezen verder:

In Frankrijk, dat op kernenergie draait, kost de stroom de helft van wat Duitse stroom kost, terwijl Duitsland kerncentrales sluit om ze te vervangen door zon en wind, samen goed voor een schamele 5 procent van alle energie in Duitsland. Wat als dat over dertig jaar 50 procent of meer moet zijn, zoals uw Green Deal wil?

Tja, steeds weer die concurrerende windmolens, vooral die op zee. Makkelijk als een belangrijke portie investeringskosten naar netbeheer, i.e. de burger, wordt overgeheveld. Aldus, inclusief kosten van o.a. de achtervang kost die stroom uit windmolens 12 €cent/kWh om over zonnepanelen maar te zwijgen.

Zonnepanelen en windturbines worden inderdaad goedkoper, maar ze maken het energiesysteem duurder naarmate hun aandeel in de energiemix groeit. Dit komt door al die nieuwe, decentrale netten die moeten worden aangelegd om de stroom uit al die puntbronnetjes te land, ter zee, en op daken bij elkaar te sprokkelen. Ook de gunstige plekken voor zon en wind zijn schaars. Groeiende systeemkosten maken zon en wind steeds duurder; burgers en bedrijven krijgen de rekening daarvan gepresenteerd.

En dit is duidelijk te merken. Vreemd, want het was toch altijd gratis elektriciteit?

Nee, meneer Timmermans, het zit dus anders. Overal in de wereld is er een businesscase voor kernenergie. Maar de EU stelt voorrang voor groene energie verplicht. Niemand gaat nog een kerncentrale bouwen in de wetenschap dat die superschone stroom steeds verder moet worden teruggedraaid ten behoeve van steeds meer fluctuerende zon en wind, en biomassacentrales (die de CO2 uitstoot alleen maar doen toenemen). Na Berlijn wil ook Brussel van kernenergie af, meneer Timmermans, zoveel is wel duidelijk. Zeg dat dan gewoon.

Bron: Kernvisie 1 februari 2020 p.18

Bovendien wordt door onwetenschappelijke regelzucht, lees: het bureaucratische EU-machtsmiddel dat Voorzorgprincipe heet, investeren in kernenergie in Europa onzeker. Bij Hinkleypoint C is de terugverdientijd teruggebracht tot 35 jaar bij een verwachte technische levensduur van 60 jaar, mogelijk 80 jaar. Interessant is dan ook onderstaand overzicht van uitoefenprijzen (strike price):

Onshore wind: £mln/MW 100

Offshore wind: £mln/MW 140

Large solar PV: £mln/MW 100

Hinkley Point C: £mln/MW 92,50*

Bron. en Bron.

[*In die periode van 35 jaar moeten de windmolens en zonnepanelen 2 x vervangen worden vanwege de 15 jaar subsidieperiode, hetgeen een heel ander licht werpt op de vergelijkende uitoefenprijzen. Concurrerende wind- en zonnestroom? Misleiding, vrees ik.]

Wordt de EU-burger niet als een misleid schaap naar de slachtbank geleid door leiders als Timmermans. Het begrip ‘leider’ heeft niet altijd een positieve connotatie zoals de historie laat zien. Er zijn bovendien misleiders die geen leiders zijn van de mis zoals in de katholieke kerk, maar van de ideologische mis(kleun) die de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) heet.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).