Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie Duurzaamheid Ecologie Wetenschap

Schreeuw. Edvard Munck.

De klimaathysterie is niet uit de lucht komen vallen. Deze is mede het resultaat van een uitgekiende propagandacampagne, gebaseerd op meest recente psychologische inzichten ter beïnvloeding van de publieke opinie.

Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, maken daar geen geheim van. Integendeel, zij zijn trots op hun werk.

Een voorbeeld van een welhaast Orwelliaanse aanpak van propaganda!

Bron: Futerra.

Vertaling: Martien de Wit.

Onderbouwing van de communicatiestrategie voor klimaatverandering.

Waarom zijn de principes gemaakt?

Deze principes zijn ontwikkeld als onderdeel van de Britse Climate Change Communications Strategy, een op bewijsmateriaal gebaseerde strategie, die erop gericht is de houding van het publiek ten opzichte van klimaatverandering in het Verenigd Koninkrijk te veranderen. Dit is een ‘korte versie’ van een veel langer document dat te vinden is op www.defra.gov.uk.

Er is voldoende bewijsmateriaal met betrekking tot attitudes en gedrag aangaande klimaatverandering, algemene verandering van milieugedrag en het brede onderwerp van communicatie over duurzame ontwikkeling. Toen we het onderzoek naar deze principes evalueerden, kwam er één leidend principe naar voren:

Het veranderen van de houding ten opzichte van klimaatverandering is niet zoiets de verkoop van een bepaald merk zeep – het is alsof je iemand ervan wilt overtuigen om in het algemeen zeep te gebruiken.

Op het eerste gezicht lijken sommige principes tegen de intuïtie in te druisen van diegenen die al vele jaren werken aan duurzame ontwikkeling of communicatie over klimaatverandering. Sommige staan haaks op traditionele denkbeelden over wat werkt. Enkele lijken zelfs in strijd met de waarden of principes van duurzame ontwikkeling zelf.

Deze principes zijn echter een eerste stap naar het gebruik van geavanceerde modellering van gedragsverandering en alomvattend bewijs van over de hele wereld om de houding ten opzichte van klimaatverandering te veranderen. We moeten radicaal denken en de spelregels zijn een teken dat toekomstige campagnes niet ‘business as usual’ zullen zijn. Dit is echt een spannend moment.

Ga voor het volledige bewijs voor deze regels en de communicatiestrategie voor klimaatverandering zelf naar hier. 

Ga voor de nieuwe Britse strategie voor duurzame ontwikkeling naar hier.

Mythes ontkrachten 

Veel van de vaak herhaalde communicatiemethoden en berichten over duurzame ontwikkeling zijn genegeerd door reguliere boodschappers, gedragsveranderingsexperts en psychologen. Voordat we ingaan op wat werkt, maken onze principes schoon schip met wat er niet werkt.

1. Verkeerde aanpak van communicatie over klimaatverandering

Vertrouw niet op bezorgdheid over de toekomst van kinderen of menselijke overlevingsinstincten. Recente onderzoeken tonen aan dat mensen zonder kinderen meer om klimaatverandering geven dan mensen met kinderen. ‘Vecht of vlucht’-overlevingsinstincten hebben een tijdslimiet gemeten in minuten. Ze zijn van weinig nut voor een verandering in klimaat gemeten in jaren.

Creëer geen angst zonder remedie. Angst kan apathie veroorzaken als individuen geen uitweg hebben om op de dreiging in te spelen. Wees zeer voorzichtig met angst.

Val niet aan of bekritiseer niet thuis of familie. Het is niet productief om dat aan te vallen, wat mensen dierbaar is.

2. Negeer klimaatontkenners 

Degenen die de wetenschap over klimaatverandering ontkennen, zijn irritant, maar onbelangrijk. Het debat gaat niet over of we moeten omgaan met klimaatverandering, maar hoe we moeten omgaan met klimaatverandering.

3. Er is geen rationele mens

Het bewijsmateriaal brengt de theorie van de ‘rationele mens’ in diskrediet – we wegen zelden objectief de waarde van verschillende beslissingen af ​​en maken dan een duidelijke keuze uit eigenbelang.

4. Informatie alleen werkt niet

Informatie verstrekken is niet verkeerd; maar alleen op informatie vertrouwen om attitudes te veranderen, is verkeerd. Onthoud ook dat berichten over geld besparen belangrijk zijn, maar niet zo belangrijk.

2. Een nieuwe manier van denken

Zodra we de mythen hebben weggenomen, is er ruimte voor enkele nieuwe ideeën. Deze principes hebben betrekking op enkele van de belangrijkste ideeën die ontstaan ​​door modellering van gedragsverandering voor duurzame ontwikkeling:

5. Klimaatverandering moet prioritair in het bewustzijn van de mensen zijn voordat overtuiging werkt

Op dit moment is het publiek aanraden om kennis te nemen van klimaatverandering net zo succesvol als het verkopen van tampons aan mannen. Mensen realiseren zich niet (of herinneren zich niet) dat klimaatverandering op hen betrekking heeft.

6. Gebruik zowel perifere als centrale berichtgeving 

Het direct onder de aandacht brengen van een probleem kan de houding veranderen, maar perifere berichten kunnen net zo effectief zijn: een krantenfoto van Gwyneth Paltrow bij een bushalte kan de houding ten opzichte van het openbaar vervoer helpen veranderen.

7. Koppel de maatregelen tegen klimaatverandering aan positieve wensen/ambities

Traditionele marketing associeert producten met de ambities van hun doelgroep. Het in verband brengen van het tegengaan van klimaatverandering aan woningverbetering, zelfverbetering, groen leven of nationale trots zijn allemaal het onderzoeken waard.

8. Gebruik influencers en sociaal leren

Mensen leren door sociale interactie, en sommige mensen zijn betere leraren en trendsetters dan andere. Het richten op deze mensen zal ervoor zorgen dat berichten betrouwbaarder lijken en effectiever worden overgedragen.

9. Pas op voor de gevolgen van cognitieve dissonantie

Als je iemand confronteert met het verschil tussen hun attitude en hun gedrag op het gebied van klimaatverandering, zullen ze eerder hun attitude veranderen dan hun gedrag.

Koppeling van beleid en communicatie

Deze principes verdienen duidelijk een aparte paragraaf. Al het bewijs is zo duidelijk – soms zelfs verpletterend – dat ‘communicatie bij gebrek aan beleid’ het mislukken van een communicatiecampagne over klimaatverandering van het begin af aan zal versnellen:

10. Iedereen moet een duidelijke en consistente uitleg van klimaatverandering gebruiken

Het publiek weet dat klimaatverandering belangrijk is, maar het is minder duidelijk over wat het precies is en hoe het werkt.

11. Overheidsbeleid en communicatie over klimaatverandering moeten consistent zijn

Bouw vanaf het begin al geen inconsistentie en falen in.

Doelgroepprincipes

In tegenstelling tot de mythen, suggereert deze paragraaf enkele principes die wèl werken. Deze principes leiden waarschijnlijk rechtstreeks tot een serie algemene boodschappen, hoewel ze elk een belangrijke uitdaging vormen bij de uitvoering:

12. Creëer een remedie voor de bestrijding van klimaatverandering

Een oplossing ontstaat wanneer mensen weten wat ze moeten doen, zelf beslissen om het te doen, toegang krijgen tot de infrastructuur waarin ze moeten handelen en begrijpen dat hun bijdrage belangrijk is.

13. Maak van klimaatverandering een thuis- en geen ver-van-hun-bed-probleem

Klimaatverandering is een mondiaal probleem, maar we zullen de impact ervan thuis voelen – en we kunnen daar in actie komen.

14. Verhoog de status van gedrag ter beperking van klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat iemand door energie-efficiënt gedrag arm en onaantrekkelijk kan lijken. We moeten eraan werken om deze emotionele vooroordelen te overwinnen.

15. Specifieke doelgroepen

Een klassieke marketingregel, die niet altijd wordt gevolgd door communicatie over klimaatverandering van de overheid en andere bronnen.

Stijlprincipes

Deze principes geven enig houvast bij het bewijs van communicatiestijlen die een grote kans van slagen hebben:

16. Creëer een vertrouwde, geloofwaardige, erkende afzender over klimaatverandering

We hebben vertrouwde organisaties en individuen nodig waarop de media een beroep kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering aan het Britse publiek uit te leggen.

17. Gebruik emoties en beelden

Een andere klassieke marketingregel: gedrag veranderen door informatie te verspreiden werkt niet altijd, maar emoties en beelden doen dat wel.

Effectief beheer

Deze principes komen voornamelijk voort uit de ervaring van anderen, zowel uit hun successen als uit de problemen die ze hebben aangehaald:

18. De context beïnvloedt alles

De prioriteitstelling van deze principes moet worden onderworpen aan voortdurende evaluatie van de Britse klimaatveranderingssituatie.

19. De communicatie moet worden volgehouden

Alle succesvolle campagnes voor bewustmaking van het publiek zijn gedurende vele jaren consistent voortgezet.

20. Gelijktijdige uitingen via meerdere media zijn succesvoller

Ervaring toont aan dat boodschappen via combinaties van media vaak een belangrijke component zijn van projecten die groot en complex zijn, met veel belanghebbenden.

Eerst negeren ze je; dan lachen ze om je; dan bestrijden ze je; dan win je.

Mahatma Gandhi

Bron hier.

Wikipedia:

Futerra is een internationaal creatief bureau voor duurzaamheidsstrategie met kantoren in Londen, New York en Stockholm. Het bedrijf is in 2001 opgericht door ondernemers Solitaire Townsend en Ed Gillespie. Het bedrijf is gespecialiseerd in branding, strategie, gedragsverandering en consumentencampagnes op het gebied van duurzaamheid.

Er is geen klimaatcrisis!

CLINTEL