Guus Berkhout.

‘De wereld is veranderd. Dus het beleid dient te worden aangepast. Een kwestie van de juiste prioriteitsstelling.’

Een gastbijdrage van Guus Berkhout, president CLINTEL.

In het licht van de huidige coronacrisis is men in de klimaatwereld bang dat niemand meer luistert. Een egoïstisch standpunt! Daar gaat het toch niet om? Het gaat toch om een betere wereld? Nu moet alle aandacht uitgaan naar de bestrijding van het coronavirus en een veel beter mondiaal gezondheidssysteem.

Is het niet immoreel om duizenden miljarden uit te geven aan de ‘oplossing’ van een niet–bestaand probleem, zoals de opwarming van de aarde, terwijl velen van onze medeburgers niet voldoende hulp kunnen krijgen en stervende zijn?

Draai de zaak om en erken dat al de onzinnige uitgaven aan klimaatbeleid onmiddellijk moeten stoppen en voor een beter mondiaal gezondheidssysteem beschikbaar moeten worden gesteld. Klimaatalarmisten en klimaatrealisten zouden het daarover eens moeten kunnen worden.

Open brief.

Excellenties,

Lessen in nederigheid

De wereld bevindt zich in een gezondheidscrisis van ongekende omvang. We hebben thans geen behoefte aan leiders die hun burgers angst aanjagen met paniekverhalen. Zij moeten met een inspirerende boodschap komen, die de bevolking een hoopvol toekomstperspectief biedt.

Het is bijvoorbeeld volkomen onbegrijpelijk dat de miljardenverslindende Green New Deal nog steeds op de politieke agenda staat van leiders zoals Antonio Guterres van de VN en Frans Timmermans van de EU.

Vergeleken met COVID–19 is klimaatverandering een non–probleem! Alstublieft, hou op met de promotie van de ambitie om de CO2–uitstoot tot 0 te reduceren in een tijd dat we in een echte, ernstige wereldwijde crisis verkeren.

Klimaatalramisten en klimaatrealisten dienen op te houden met bekvechten. Zij dienen over hun eigen schaduw heen te springen en samen te werken aan de bestrijding van dit dodelijke virus.

In deze moeilijke tijd dienen wij allen nederigheid te betrachten.

Wereldleiders, alstublieft, bied ons perspectief! De onvoorstelbare hoeveelheid geld, die is bestemd voor de Green New Deal, dient in plaats daarvan te worden gericht op een substantiële verbetering van de mondiale gezondheidszorg. Sluit kritische professionals niet uit in dat proces. Pandemieën zoals COVID–19 mogen nooit meer plaatsvinden.

Reductie van de CO2–uitstoot tot 0 is een misdaad tegen de mensheid

De ervaringen van de afgelopen 150 jaar hebben geleerd dat een betaalbare en betrouwbare energievoorziening een sleutelrol speelt in de groei van de welvaart. De ervaring leert eveneens dat meer CO2 goed is voor de natuur, de vergroening van de Aarde en de landbouwopbrengsten doet toenemen. Waarom zouden wereldleiders deze harde feiten willen ontkennen? Waarom doen de wereldleiders het tegenovergestelde met hun Green New Deal, die leidt tot een vermindering van het welvaartsniveau door de burgers dure, dubieuze koolstofarme energiebronnen op te dringen? Is de rigoureuze reductie van CO2–uitstoot niet een misdaad tegen de mensheid?

In de EU leven meer dan 50 miljoen huishoudens in wat wordt gedefinieerd als ‘energiearmoede’ – voor een groot deel veroorzaakt door een gedwongen overgang op ‘hernieuwbare’ energie. De voorgestelde Green New Deal dreigt niet alleen het mondiale economische systeem te ondermijnen, het brengt ook levens in gevaar in de ontwikkelingslanden, waar de toegang tot betrouwbare en betaalbare energie problematisch wordt.

COVID–19 maakt de reductie van CO2-emissies een dubbele misdaad

Een nieuw en sterk argument tegen de Green New Deal is de totale afsluiting van de wereldeconomie vanwege COVID–19. Miljarden dollars moeten worden uitgegeven om massa’s faillissementen te voorkomen en om de economie weer op gang te krijgen nadat de pandemie van COVID–19 eenmaal achter de rug is.

Om de wereldeconomie weer op de been te helpen, is het dringende advies van CLINTEL aan de wereldleiders: verhoog de overheidsschulden niet verder! Maak in plaats daarvan geld vrij door onmiddellijk te stoppen met het dure Green New Deal–initiatief. Houd er rekening mee dat de internationale situatie nu totaal is veranderd!

De COVID–19–pandemie maakt er ons extra van bewust dat klimaatverandering in het geheel geen crisis vormt. Aanpassing aan klimaatverandering is en blijft het advies van CLINTEL, ongeacht het effect van COVID–19. De schade van COVID–19 heeft een heel ander karakter.

CLINTEL’S advies voor de toekomst

De wereld evolueert naar een open wereldeconomie van tien miljard mensen. Aanzienlijke investeringen in een wereldwijd gezondheidssysteem dat de kans op herhaling van pandemieën verkleint, verdient de hoogste prioriteit.

Klimaatalarmisten en klimaatrealisten zouden het er over eens moeten worden dat mondiale opwarming geen serieus probleem vormt. Stop daarom met bekvechten, spring over je eigen schaduw heen en werk samen in de bestrijding van het dodelijke COVID–19–virus. In deze zware strijd hebben we elkaar nodig!

Voor de Engelse versie zie: