Activisten zien de coronavirus-'lockdowns' als generale repetitie voor de ‘klimaatcrisis’ regeringen over de hele wereld De klimaatactivisten ...

Marc Morano.

Auteur: Marc Morano.

Vertaling: Martien de Wit.

Marc Morano: ‘Als je ervan houdt om te leven met de angsten van het coronavirus en de door de overheid opgelegde lockdowns, dan zal je het geweldig vinden om te leven in een ‘klimaatcrisis‘.

Citaten:

Noch Greenpeace, noch Greta Thunberg, noch enige andere individuele of collectieve organisatie heeft in zo’n korte tijd zoveel bereikt voor de gezondheid van de planeet … het is zeker niet erg goed voor de economie in het algemeen, maar het is fantastisch voor het milieu.

Astrofysicus & filosoof Martín López Corredoira

Eén van de begunstigden is het klimaat: de longen van de wereld ademen immers al gemakkelijker dankzij de ineenstorting van de industriële productie. Wie zegt dat deze pandemie geen keerpunt in de wereldgeschiedenis is?

Oxford University professor wereldgeschiedenis Peter Frankopan over het coronavirus

[De VN-secretaris-generaal zei] dat de pandemie een kans zou kunnen creëren om de wereldeconomie langs duurzamere lijnen opnieuw op te bouwen.

Secretaris-generaal van de VN, António Guterres, volgens Scientific American

Als we de wereld kunnen afsluiten om een ​​virus te stoppen, betekent dat ook dat we hetzelfde kunnen doen voor klimaatverandering. Behandel alle noodsituaties als noodsituaties! – Hoe zou het eruit zien als de wereld besluit de klimaatcrisis aan te pakken? Het zou er uitzien wat we nu zien.

Kinderactivist Jamie Margolin in Teen Vogue magazine Op-Ed

COVID-19 “biedt een mogelijkheid om financiën te richten op het versterken van klimaatactie.” – “Evenzo zullen we onze inspanningen opvoeren om groene investeringen te stimuleren om economieën opnieuw op gang te brengen langs een emissiearme, klimaatbestendige weg.”

United Nation’s Green Climate Fund

De massale shutdowns die we nu meemaken – waarschijnlijk noodzakelijk bij een pandemie – zouden een model kunnen zijn voor het opleggen van harde maatregelen om de koolstofemissies in te perken die activisten als grote of zelfs grotere bedreigingen beschouwen dan het virus zelf.

Rredactie UK Guardian

Laten we deze crisis niet verspillen.’ Het coronavirus biedt ‘een kans om het kapitalisme anders te doen’. ‘De regering heeft de overhand, ze moet het moment grijpen.

VN-milieuchef, Inger Andersen

Het coronavirus heeft al iets bereikt dat overheidsbeleid en moreel ontwaken niet konden: het duwt ons naar groen leven … we kijken terug op december 2019 als de all-time piek in de wereldwijde koolstofemissies … Regeringen moeten goed gebruik maken van de huidige pandemie. 

Simon Kuper – FT (Financial Times) Magazine columnist

‘De overeenkomsten tussen de oorzaken van en oplossingen voor het coronavirus en de klimaatcrisis zijn ronduit griezelig.’

Mark Hertsgaard (redacteur klimaat) & Kyle Pope, hoofdredacteur van de Columbia Journalism Review.

Commentaar

De klimaatactivistische gemeenschap is onder de indruk van de regeringen over de hele wereld en hun reacties op het coronavirus of de COVID-19-pandemie.

Campagnevoerders tegen de opwarming van de aarde hebben nauwlettend in de gaten gehouden en aantekeningen gemaakt, aangezien de door virussen veroorzaakte sociale opsluiting veel van de gewilde agenda van klimaatactivisten in de praktijk heeft gebracht.

De reactie van de regering op het coronavirus in de vorm van strenge lockdowns en beperkte economische activiteit heeft klimaatactivisten geïnspireerd en hen gemotiveerd om de virusangst te gebruiken bij de lobby voor hun klimaatoplossingen.

Milieuactivistisch Links heeft gezien hoe veel van dezelfde ‘oplossingen’ die ze voorstelden voor de vermeende ‘klimaatnoodsituatie’ schijnbaar van de ene dag op de andere werden ingevoerd door regeringen over de hele wereld.

De ironie is dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de strijd tegen COVID-19 zou moeten hebben geleid, maar helaas had de WHO – naast andere problemen – haar prioriteiten niet goed op een rijtje.

Flashback 2018: Wereldgezondheidsorganisatie: Klimaatverandering is de grootste gezondheidsuitdaging van de 21e eeuw en bedreigt alle aspecten van de samenleving waarin we leven

Alles waar de klimaatactivisten ooit op hadden kunnen hopen, is een (tijdelijke?) realiteit geworden met het stil leggen van de moderne samenleving door het coronavirus.

Klimaatactivisten

Haatten vliegreizen, promootten ‘vliegschaamte’. Nu? De luchtvaartindustrie wordt weggevaagd.

Haatten economische groei, het kenmerk van het kapitalistische systeem. Nu? De groei is verdwenen.

Eisten een ​​lagere uitstoot door middel van ‘geplande recessie’ of ‘krimpbeleid’. Nu? Recessie is bereikt of erger – bijna van de ene op de andere dag.

• Haatten het uit eten gaan in restaurants? Nu? De horeca is weggevaagd.

Vroegen om het einde van de gehate auto’s op benzine. Nu? Het autorijden en de verkoop van auto’s zijn verdwenen omdat de wereldwijde vraag naar olie dramatisch is gedaald.

Wilden het eten van vlees stoppen. Vleesverwerkingsfabrieken sluiten, de vraag naar vlees daalt als restaurants sluiten.

Riepen op om een ​​einde te maken aan overtollige consumptie. Nu? Is gebeurd. Niet-essentiële winkels, bedrijven, bioscopen, vakanties, enz. worden voor onbepaalde tijd gesloten als reactie op het coronavirus.

Wilden dat kinderen hun school zouden overslaan om alle bovengenoemde klimaatdoelen te bereiken. Nu zijn de scholen bijna overal gesloten!

Zoals Peter Barry Chowka opmerkte in American Thinker: ‘Van de ene dag op de andere doet onze samenleving wat de radicaal-linkse afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez (Democraat-NY) en haar mede-Green New Deal-fanatici hebben geëist: een bijna volledig einde aan vliegreizen; persoonlijk autogebruik geminimaliseerd; beloften van gratis gezondheidszorg voor iedereen, die nu snel de nieuwe status-quo wordt; en het vermogen van mensen om thuis te zitten zonder te werken en een salaris te ontvangen van de overheid. De Democraten willen dat dat voor onbepaalde tijd zo blijft.‘

En prominente klimaatactivisten hebben onthuld dat ze niet zullen aarzelen om dit soort regels uit te voeren in naam van klimaatverandering.

In februari 2020 presenteerde de toenmalige Democratische presidentskandidaat en megaklimaatfinancier Tom Steyer zijn plan voor een klimaatpolitie. ‘Ik zal op de eerste dag van mijn presidentschap de noodtoestand op het gebied van klimaat afkondigen. Ik zal de uitvoerende noodbevoegdheden van het presidentschap gebruiken om bedrijven te vertellen hoe ze elektriciteit kunnen opwekken, wat voor soort auto’s ze kunnen bouwen – volgens welk schema, wat voor soort gebouwen we zullen hebben, hoe we onze openbare ruimte zullen gebruiken ‘, verklaarde Steyer. ‘We moeten dit land op een klimaatvriendelijke manier herbouwen … we hebben hier geen keus in’, voegde hij eraan toe.

Er is zelfs opgeroepen tot militaire handhaving van klimaatregels. In 2019 legde professor Ole Wæver, professor internationale betrekkingen van de Universiteit van Kopenhagen, uit: ‘Als er iets internationaal is besloten door een meer gecentraliseerde procedure en elk land werd medegedeeld: ‘Dit is uw emissiedoel, het is niet onderhandelbaar, we kunnen militaire maatregelen nemen als je ze niet haalt’, dan zou je dat door de strot van de bevolking moeten duwen, of ze het nu leuk vinden of niet.

Klimaatactivisten eisen klimaatmobilisatie in WO II-stijl’: ‘Een groot deel van het Amerikaanse leger omzetten in een strijdmacht voor klimaatmobilisatie

De klimaatactivistische gemeenschap wacht al tientallen jaren op dit soort gespierd overheidsingrijpen in de economie en de samenleving. Ze hebben lang geprobeerd de kans te grijpen om hun wereldbeeld, centrale planning en het verbieden van wat zij niet-klimaatvriendelijke aspecten van ons leven vinden, op te leggen aan de burger en de samenleving naar hun beeld te herscheppen.

Kortom: als u graag leeft met de angsten van het coronavirus en door de overheid opgelegde lockdowns, dan zult u het geweldig vinden om te leven in een ‘klimaatcrisis‘.

De klimaatbeweging is nu klaar om een ​​nieuwe ‘aarde-vriendelijke’ wereld te plannen en te dicteren in de nasleep van het coronavirus. De klimaatactivisten begonnen al snel na te denken hoe ze de reactie van de regering op de coronaviruspandemie konden gebruiken als model voor het aanjagen van klimaatangst.

Zie verder hier.

Zie ook het briljante interview met Marc Morano hier. Marc Morano is geen ‘wetenschapper’. Maar zijn analyse van het klimaatdebat getuigt van een zeer gedetailleerde, parate kennis en helikopterperspectief van de materie, dat uniek is en ongeëvenaard door welke klimaatbevlogene dan ook.