Klimaatpsychose angstpsychose jeff harvey the issue of global warming corporate agenda of looting klimaatalarmisme klimaatcrisis klimaatconsensus

Ik ken geen enkele wetenschappelijke discipline waarin angstpsychose en wetenschappelijk activisme zo’n prominent rol spelen als in de klimatologie.

Trouwe lezers weten dat ik sinds enige tijd strenger modereer dan voorheen. Dit leidt ertoe dat ik dagelijks vele tientallen reacties van trollen moet verwijderen. De laatste dagen werden Climategate.nl en ik persoonlijk bestookt door ene Bas Post – onder verschillende pseudoniemen, e-mailadressen en ip-adressen – die ondanks mijn verzoek aan hem zijn ware identiteit en achtergrond te onthullen, deze niet aan mij bekend wilde maken. Bas Post heeft op maandag weer ruim 40 (!) reacties ingezonden. Waar haalt hij de tijd en motivatie vandaan? Hoe verdient hij daarnaast nog zijn brood?

Bas Post is representatief voor een grote groep mensen, die er na tientallen jaren indoctrinatie van klimaatalarmisme, via de ‘wetenschap’, de politiek, de kerk en de media, obsessief van overtuigd is geraakt dat er sprake is van een verschrikkelijke opwarming van de aarde (eigenlijk de atmosfeer), die met alle middelen dient te worden bestreden, ook al betekent dit de vernietiging van onze economie en massale verarming. Zij zijn daarvan dermate overtuigd dat zij menen dat digitale terrorisering, belediging, stalking, schoffering, intimidatie en noem maar op, gerechtvaardigd zijn om mensen die een andere opvatting hebben bij de les – hun les – te houden.

Bas Post schreef mij onlangs het volgende:

Mijnheer Labohm,

Wat denk je eigenlijk te bereiken met het steeds weer verwijderen van mijn berichten?

Je weet blijkbaar dat de inhoud ervan over het algemeen correct is. Maar toch wil je niet dat ze blijven staan. Wat vind je toch zo onaanvaardbaar in mijn berichten? Zie hier.

Je probeert nu om via spam-filters mijn berichten te blokkeren. Maar dat is heel eenvoudig te omzeilen. Ik wil het correct spelen en steeds onder dezelfde gebruikersnaam posten. Om je eigen woorden van je eerdere email te gebruiken: ‘met open vizier’. Maar wanneer jij de spelregels verandert, dan heb ik er geen probleem mee om te volgen. Nu even met kleine aanpassingen aan mijn gebruikersnaam want ik wil me niet verbergen achter een andere gebruikersnaam. Maar ik kan in de toekomst ook onder een volledig andere naam posten wanneer je de kritische berichten blijft omzeilen. Zo kan je schoothondje Nikos ook weer eens beginnen te raden wie die nieuwe gebruiker is. (Nee, ik ben echt niet die Guido waar hij me steeds van verdenkt te zijn!)

Ik vind de waarheid belangrijk, en daarom dat ik verder zal blijven berichten posten, zolang jij artikelen plaatst die doelbewust de waarheid geweld aandoen. Wat de waarheid is, daar kan natuurlijk altijd wel over gediscussieerd worden. Discussie is goed. Indien jij recht in je schoenen zou staan, dan zou je de discussie kunnen aangaan. Dan hoefde je niet mijn berichten te verwijderen. Misschien dat ik dan ook zaken van jou zou kunnen leren. Het enige wat ik tot nu toe heb geleerd, is dat jij leugenachtige propaganda belangrijker vindt dan correcte rapportering. Dat maakt mij alleen maar meer vastberaden.

Mijn antwoord:

Bas Post,

Ik heb je uitvoerig uitgelegd op grond van welke overwegingen ik trollen zoals jij blokkeer. Jij bent niet welkom op Climategate.nl. Je bijdragen hebben geen toegevoegde waarde. Integendeel, je verstoort de serieuze discussie.

Je bent kennelijk geen voetballer, want dan zou je weten dat als een speler zó tegen de scheidsrechter – in dit geval de moderator – te keer gaat, hij uit het veld wordt gestuurd. Dat is ook met jou gebeurd.

Hoe haalt een volwassen man het in zijn hoofd om mij te vertellen hoe je een spam-filter omzeilt? Denk je dat ik naïef ben? Hoe het ook zij, dit soort opmerkingen tekent je instelling: een volkomen gebrek aan fatsoensnormen.

Kortom, je reacties zullen blijvend worden geblokkeerd.

Zoek maar een andere website waar je je klimaatsprookjes/frustraties kunt botvieren en zoek professionele hulp om je van je klimaatpsychose te genezen.

‘Er is geen klimaatcrisis.’

Vele jaren geleden werd ik voor het eerst met dit soort klimaatactivisme – wat mij tot dan toe onbekend was – geconfronteerd. Na lange tijd op Clingendael in een open en liberaal intellectueel klimaat te hebben gewerkt, waar discussie mogelijk was, ja werd verwelkomd, kwam het op mij over alsof ik in een psychiatrische inrichting was beland.

Het begon met ene Jeff Harvey, hoogleraar biologie in Wageningen, die mij bestraffend toeschreef over mijn opvattingen over klimaat en klimaatbeleid.

Klimaatpsychose angstpsychose jeff harvey the issue of global warming corporate agenda of looting klimaatalarmisme klimaatcrisis klimaatconsensus

Jeff Harvey.

De foto hiernaast is ontleend aan zijn website. Hoewel hij als bioloog waarschijnlijk over beperkte kennis beschikt van de klimatologie en bij mijn weten geen enkele publicatie op dat terrein op zijn naam heeft staan, stelt hij zich op als de Torquemada van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Een ieder die kritiek daarop durft te hebben, wordt door hem geïntimideerd en genadeloos neergesabeld.

In ons boek, ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma‘, (Hans Labohm, Simon Rozendaal, Dick Thoenes, Multi-Science Publishing Co. Ltd.), heb ik over mijn ervaringen met hem geschreven onder de titel: Modernday Scientific Inquisition: A Case Study’.

Ik pik er een aantal fragmenten uit.

After having suggested to Hans Labohm’s employer that he should sack him, which failed for obvious reasons, the omnipresent Jeff Harvey changed tack and came up with more serious comments, which not only show his expertise in his scientific field – biology – but also his firm commitment to his convictions, which seemed to justify a his special passionate style of scientific discourse which was, until then, unfamiliar to us. It makes fascinating reading in various respects.

Dear Dr. Labohm,

I would like to respond to your article (jointly authored with D. Thoenes) which appeared in the ‘Volkskrant’ (Saturday 7/6) entitled, ‘Europa hecht ten onrechte aan Kyoto’ (Europe unjustifiably attaches importance to Kyoto), which paints, in my view as a senior scientist, a very misleading impression about the issue of global warming. I will tell you why. …

En dan volgt een uitleg over wat gewoonlijk voor de klimaatconsensus doorgaat.

Vervolgens:

For their part, the contrarians, of which I assume you are one, are not taking this consensus lying down, and are using science to question the seriousness, or even existence, of global processes that the scientific community knows are occurring. The reality is that this has very little to do with science, but more to do with a corporate agenda of looting and polluting for profit, such that science, of which there is little to support the hollow arguments of the contrarians, becomes an extension of corporate power through a multimillion dollar media campaign aimed at confusing the public and policy makers. Moreover, thanks to the billions of dollars that are invested into right wing think tanks and public relations firms, corporations are attempting top create enough doubt in the minds of the public which will deflect from the need for real reform. This metaphoric war is not being waged through proper scientific discourse, because science does not support the arguments that you have put forward. Instead, it is being fought through a sophisticated media campaign in newspapers, radio, books and television, which have not been scrutinized for the accuracy of the science. In other words, the article you coauthored contains virtually no credible science but considerable misinformation it was not peer-reviewed and would never stand the chance of being published in a journal like Science or Nature. I was an associate editor at Nature 2 years ago and I can vouch for that.

En zo gaat hij nog bladzijden door.

Enkele fragmenten uit mijn reactie:

Apparently, you believe that there is no room for legitimate differences of view on the issue of global warming. You are suggesting that Thoenes and I have a hidden agenda much like the ‘corporate agenda of looting and polluting for profit’ and that we belong to those who become ‘an extension of corporate power through a multimillion dollar media campaign aimed at consing the public and policy makers’. I can assure you that that is not the case. We are independent from industry, both intellectually and financially. We are simply concerned about the single-mindedness with which the proponents of the global warming thesis promote their case and the absence of any opposing views in the media. …

As regards ‘corporate myths and the methods of manipulation of environmental issues’ my feeling is that the Netherlands (or European) industry is not very successful compared with the steady advancement of environmental policies. By the way, I welcome the achievements in this field, because I also like a clean environment. But at the same time I believe that environmental policies should be subject to careful cost-benefit analysis – not only to alleviate the burdens for our industries, but also for the population at large – and should take due account of the uncertainties and caveats of scientific research. They should also be subject to open debate and not be restricted to the experts.

Aldus enkele fragmenten uit mijn reactie aan Jeff Harvey.

Ik sloot af met enkele indrukken van de persoon Jeff Harvey.

Jeff Harvey is an almost perfect example of the environmental/scientific activist. He is smart and eloquent. He belongs to a new breed of almost autistic green totalitarians. He is our Big Brother who is closely watching us and is eager to lead us towards his Utopia. He does not tolerate dissent. He does not shy away from using intimidation. He does not want to be confused by the facts, because he has already made up his mind. Let there be no doubt, he is acting in good faith … his own!

Was het daarbij maar gebleven! Ondertussen heeft de klimaatwaanzin zich van een groot deel van onze politieke elite meester gemaakt, met nefaste gevolgen voor onze welvaart, in het bijzonder de positie van de economisch zwakste groepen in onze samenleving.

De huidige corona-crisis is natuurlijk zo’n beetje het ergste wat de mondiale samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Laten we hopen dat we inmiddels de piek achter de rug hebben. En laten we hopen dat deze ervaring tot een herijking van onze maatschappelijke prioriteiten zal leiden, inclusief de beëindiging van de klimaathysterie.

Hoe het ook zij, Climategate.nl is geen digitale hangplek voor klimaatpsychopaten!

 

Naschrift

Klimaatpsychose angstpsychose jeff harvey the issue of global warming corporate agenda of looting klimaatalarmisme klimaatcrisis klimaatconsensus