Reeds eerder heb ik erop gewezen dat Climategate.nl zich in veel aandacht mag verheugen. Dat geldt vooral voor bona fide lezers, maar helaas ook voor vaste, maniakale, malafide huistrollen.

Ik verwijder hun bijdragen stelselmatig. Eerder heb ik aangegeven door welke overwegingen ik mij daarbij laat leiden. Zie hier.

Maar zij laten zich niet daardoor afschrikken en blijven maar terugkomen.

Mensen met een normaal gevoel voor fatsoen houden op zich op te dringen als zij te horen krijgen dat zij ergens niet welkom zijn. Maar onze klimaatpsychotische huistrollen zijn onbekend met dit soort fatsoensnormen. Zij volharden in digitale terreur en huisvredebreuk. Zij doen dat anoniem, onder steeds weer andere pseudoniemen, e-mailadressen en ip-adressen. Naar hun eindeloze stroom van reacties te oordelen lijkt het erop dat enkelen van hen daaraan veel tijd besteden. Het zou me dan ook niets verbazen als zij daarvoor zouden worden betaald. 

Eens in de zo veel tijd krijg ik thuis Jehova-getuigen aan de deur. Het valt mij altijd hoe vriendelijk en beschaafd zij reageren als ik hen vertel dat ik geen belangstelling heb. Zo niet onze huistrollen. Zij blijven maar doordrammen.

Ik heb me altijd afgevraagd wat deze lieden bezielt. Hoe bevreesd/gemotiveerd/verdwaasd/geïndoctrineerd moet je zijn om, zoals ‘Jan’, om 06.18 u. uit bed te stappen om een reactie te te plaatsen op een ‘posting’ op Climategate.nl – met een overmaat aan spellingfouten, waarbij men zich kan afvragen of hij ooit de lagere school heeft afgemaakt – en wetende dat zijn reactie toch verwijderd zal worden? Hoe bevreesd/gemotiveerd/verdwaasd/geïndoctrineerd moet je zijn om dezelfde – reeds verwijderde – reactie meer dan tientallen malen opnieuw te posten, zoals Bas Post regelmatig doet?

En dan die voortdurend schofferende en denigrerende opmerkingen jegens eminente klimaatsceptische wetenschappers, die meer kennis en inzicht in hun pink hebben dan de trollen in kwestie in hun hele lijf!

En dan die eindeloze verwijzingen naar peer-reviewed publicaties van klimaatwetenschappers, alsof die de wijsheid in pacht hebben! We weten inmiddels dat de klimatologische discipline gecorrumpeerd is door politisering. Het wemelt van gevallen van spindoctoring en manipulatie.

Wie betaalt, bepaalt. De overgrote meerderheid van klimatologen is voor financiering afhankelijk van overheidsgeld. Bij hen moet de schoorsteen ook roken. Zij kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven om publiekelijk van de ‘partijlijn’ af te wijken. Privé doen zij dat in sommige gevallen overigens wel! De eis van bronbescherming belet mij om daarover meer informatie te verstrekken.

‘Gecorrumpeerd’? Is dat niet te sterk uitgedrukt? Ik dacht het niet. In de loop der tijd hebben we daarover regelmatig gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Maar het stelselmatige en grootschalige gesjoemel, gemanipuleer en bedrog die er in de reguliere klimaatwetenschap en het klimaatbeleid hebben plaatsgevonden, en nog steeds plaatsvinden, wordt doodgezwegen. In dit verband kan worden verwezen naar de hockeystick–grafiek, Himalayagate, de aanpassingen van de meetreeksen van temperaturen waardoor recente meetreeksen meer temperatuurstijging laten zien dan oudere reeksen, het naar voren schuiven van een extreem opwarmingsscenario als ‘business as usual‘, de verdwenen hittegolven, de stelselmatige onderschatting van de kosten van het klimaatbeleid en het uitblijven van een kosten/baten analyse daarvan, het ten onrechte classificeren van biomassa als ‘renewable‘ enz. enz.

Dat betekent overigens dat niet alles wat de mainstream publiceert van nul en gener waarde is. Zeker niet! Dat betekent evenmin dat alle wetenschappers die zich klimatoloog noemen geen waardevolle bijdragen leveren aan een verdieping van het inzicht. Maar op het moment dat zij zich publiekelijk distantiëren van de AGW–hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming‘) riskeren zij excommunicatie en – in het uiterste geval – ontslag. Daarvan zijn vele voorbeelden. Het is dus logisch dat zij dat niet doen, met in Nederland als grote uitzondering de voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, Henk Tennekes, die dan ook prompt bij een reorganisatie van het KNMI buiten de boot viel. Zie bijvoorbeeld hier.

Greta Thunberg.

Is het overigens niet opmerkelijk dat geen enkele prominente AGW–wetenschapper kritiek heeft laten horen op de alarmistische onzin van het Zweedse klimaatorakeltje, Greta Thunberg? Ik ken geen enkele wetenschappelijke discipline waar dit soort wartaal onweersproken zou hebben kunnen passeren. Evenmin ken ik enig beleidsterrein waar een 16-jarige Asperger–patiëntje als spreekster wordt uitgenodigd om haar apocalyptische boodschap te verkondigen – een boodschap die vervolgens met veel instemming en applaus werd aangehoord in de VN, het World Economic Forum in Davos en de EU, door hoogopgeleide mensen, zoals politici, volksvertegenwoordigers, diplomaten en leiders van grote multinationals, die ongetwijfeld van goede wil zijn, maar beter zouden moeten weten.

Hoe het ook zij, Climategate.nl zal onversaagd doorgaan met het aan de kaak stellen van manipulatie en spindoctoring op klimaatgebied. Het zal de klimaathysterie blijven bestrijden en zal trollen blijven weren.