Klimaatalarmistische beweringen opwarming van de aarde endangerment finding causale keten eeks weerleggingen van de 12 meest geuite beweringen

Cartoon: Josh, GWPF.

Auteur: Joseph D’Aleo (VS).

Vertaling: Martien de Wit.

Hier volgt een reeks weerleggingen van de 12 meest geuite beweringen van klimaatalarmisten. De auteurs van deze weerleggingen zijn allemaal erkende experts op hun respectievelijke vakgebieden.

Voor elke alarmerende claim wordt een samenvatting van de relevante weerlegging beschreven, inclusief een link naar de volledige tekst van de weerlegging, evenals referenties van elke auteur van de weerlegging.

Voor de uitvoerige weerleggingen zie hier.

Hittegolven – zijn sinds de jaren dertig wereldwijd en in de Verenigde Staten afgenomen.

● Orkanen – dit decennium eindigde als het tweede rustigste decennium sinds 1850, wat betreft orkanen op het vasteland.

Tornado’s – het aantal sterke tornado’s nam in de tweede helft van de vorige eeuw gestaag af.

Droogtes en overstromingen – er zijn geen statistisch significante trends.

● Bosbranden – nemen af ​​sinds de 19e eeuw nadat ze daarvoor zeer wijdverbreid waren. De toename van de schade in de afgelopen jaren is te wijten aan de bevolkingsgroei in kwetsbare gebieden en aan slecht bosbeheer.

Sneeuwval – is in de afgelopen herfst en winter toegenomen op het noordelijk halfrond en in Noord-Amerika. Er zijn veel records gebroken.

Zeespiegel – het tempo van de wereldwijde zeespiegelstijging is de afgelopen eeuw met gemiddeld 40% gedaald. Waar de zeespiegel nu stijgt, is dat te wijten aan lokale factoren zoals dalende landmassa’s als gevolg van tektonische processen.

Arctisch, Antarctisch en Groenlands ijs – het poolijs varieert met multidecadale cycli van watertemperatuur in de oceanen. Het huidige niveau is vergelijkbaar met, of is zelfs hoger dan in de historie.

Warmterecords in Alaska in juli 2019 – deze vonden plaats tijdens een warme Noord-Pacific en een verminderde ijsmassa in de Beringzee als gevolg van sterke stormen. In 2012 was er een recordgroei van ijs met recordkoude. De winter van 2019/20 was de derde koudste winter in Fairbanks sinds de Great Pacific Climate Shift eind jaren zeventig.

● “Verzuring van oceanen” – wat het oceaanleven betreft, is oceaanverzuring (dat wil zeggen een licht verminderde alkaliteit) geen probleem of zelfs een voordeel.

Koolstofverontreiniging is een gevaar voor de gezondheid – kooldioxide (CO2) is een geurloos, onzichtbaar sporengas dat dient als meststof voor planten en dat essentieel is voor het leven op aarde. CO2 is geen vervuiler.

Klimaatverandering bedreigt de voedselvoorziening – de vitaliteit van de wereldwijde vegetatie in zowel beheerde als onbeheerde ecosystemen is vandaag veel hoger dan 100 jaar geleden, 50 jaar geleden, of zelfs 2 of 3 decennia geleden. Dit komt grotendeels door het ietwat verhoogde CO2-gehalte.

Over het laatste punt staat hier een interessante video, die gaat over meer CO2 en niet minder CO2.

Conclusie

De goed gedocumenteerde onzin van de “drie bewijslijnen”, waarop de EPA (US Environmental Protection Agency) de opwarming van de aarde toewijst aan door de mens veroorzaakte CO2-emissies, doorbreekt de causale keten tussen dergelijke emissies en opwarming van de aarde (zie hier en hier).

Dit doorbreekt op zijn beurt de causale keten tussen CO2-uitstoot en de vermeende gevolgen van de opwarming van de aarde, alsof er verlies van poolijs is, de zeespiegel stijgt en de hittegolven toenemen, overstromingen, droogtes, orkanen, tornado’s enz. Deze vermeende bijwerkingen worden herhaald als een mantra om het alarm aan te dikken en om oproepen tot nog strengere CO2-regelgeving te rechtvaardigen. De EPA noemt de voorspelde toename van dergelijke gebeurtenissen expliciet als rechtvaardiging voor hun Endangerment Finding en het Clean Power Plan. Maar zoals hierboven is aangetoond, is er geen bewijs om dergelijke beweringen te staven, maar is er voldoende empirisch bewijs om al deze beweringen te weerleggen.

De enorme kosten en de overvloed aan voorschriften door de regering, over de uitstoot van broeikasgassen / CO2 kunnen niet worden gelegitimeerd door angstaanjagende verhalen, die uiteindelijk als vals zijn gekenmerkt door empirische gegevens, die iedereen vrijelijk kan zien.

In dit geval zijn de juridische criteria voor het heroverwegen van de Endangerment Finding eenduidig. De wetenschappelijke basis is eraan onttrokken. De reeks verschrikkelijke rampen die door de Endangerment Finding is voorspeld, evenals een uitgebreid programma van voorschriften om deze rampen te voorkomen, zijn door empirische data volledig en uiteindelijk als onzin aan de kaak gesteld. Het verzoek tot heroverweging dient derhalve te worden gehonoreerd.

Bron hier.