Rutger Castricum (POW) vraagt dóór!

Een bijdrage van Reynier Pronk.

En weer is het raak. Ging mijn vorige stukje over warmtenetten en hoe Vattenfall onze overheid in de tang weet te nemen, nu gaat het over de onbegrijpelijke rol van GroenLinks bij het aangaan van contractuele verplichtingen met, ja hoor; al weer Vattenfall.

Arm Diemen – Worsteling GroenLinks met biomassa geweld en dito uitstoot jesse klaver Hoeveel méér uitstoot dan kolen het verbrandingsproces veroorzaakt

Jesse Klaver. Schermafbeelding.

Dit keer ging het over biomassa-centrales in het algemeen, en die in Diemen in het bijzonder. Wij zagen Jesse Klaver zich desgevraagd uitspreken tegen biomassa (daar zijn wij als GroenLinks tegen!), terwijl zijn eigen gedeputeerde in het provinciebestuur van Noord-Holland te vuur en te zwaard de aangegane verplichtingen met Vattenfall verdedigde met: “Wij willen als overheid een betrouwbare partner zijn” en: “Als we het niet doen dan wacht ons een schadeclaim”. Kijk even naar deze uitzending:

Vasthoudend als altijd, probeerde Castricum de gedeputeerde een uitspraak te ontlokken door te stellen dat de omwonenden er alleen maar last van zullen krijgen en dat niemand die vervuilende en fijnstof uitstotende biomassa-centrale wil, inclusief haar eigen partijleider. Zij hield moedig stand, dat moet je haar nageven, maar treurig is het.

Verder wordt nog even Wiebes aan het woord gelaten: hele bomen mag niet; het moet restafval zijn. Daar gaan we op toezien. (of woorden van gelijke strekking). Even later wordt duidelijk dat er wel degelijk hele bossen worden gekapt (met veel geweld en dito uitstoot) en verscheept (met gebruik van veel stookolie) en niet aan de orde kwam het proces dat volgt: versnippering (met veel geweld en dito uitstoot) en een droogproces (met wederom veel uitstoot).

Hoeveel méér uitstoot dan kolen het verbrandingsproces vervolgens veroorzaakt, hoef ik op deze site niet meer uit te leggen.

Wij zien een treurige, maar niet te stoppen fanfare van honger en dorst aan ons voorbijtrekken: windturbines, zonnepanelen, warmtepompen, biomassa; het leidt allemaal tot meer en meer uitstoot.

Tegen Vattenfall valt kennelijk weinig te beginnen. Gelukkig heeft GroenLinks nog wat laaghangend fruit over: de bevolking van het gas afdwingen, hun huizen laten dichtplakken (citaat Wynia), zuinige CV-installaties vervangen door CV-installaties. En dan als sluitstuk het volk oproepen om zuinig aan te doen als de zon niet schijnt en het waait niet.

Je ziet wel eens zo’n film, waarbij de held het slachtoffer bij het ravijn vandaan denkt te trekken en per abuis juist het laatste zetje geeft waardoor deze gillend in de diepte verdwijnt. Dat scenario komt om een of andere reden na het zien van dat YouTube-filmpje bij me op.