Van: Friends of Science (Calgary, Alberta, Canada)

Vertaling: Martien de Wit.

Friends of Science Society meldt dat CLINTEL, de internationale klimaatkennis-organisatie van meer dan 800 wetenschappers en professionals, een aangetekende brief heeft gestuurd naar VN secretaris-generaal Antonio Guterres, waarin deze organisatie hem adviseert de promotie van groene energie een halt toe te roepen en het klimaatdebat te openen.

De brief is een reactie op de presentatie van Guterres in de Petersburg Virtual Dialogue.

Guterres noemde in zijn presentatie zes punten die volgens Friends of Science Society volkomen tegenstrijdig zijn. Hoewel Guterres opriep tot investeringen in groene banen als middel voor economisch herstel, tonen studies aan dat 2,2 conventionele banen verloren gaan voor elke groene baan. Evenzo roept hij de regeringen op om de vervuilende industrieën niet te redden. De meeste groeneenergie-installaties zijn zeer vervuilend. Veel van de zogenaamde ‘schone technologie’ vereist zeldzame aardmineralen en laat een giftige omgeving achter in ontwikkelingslanden. Windturbinebladen worden begraven op stortplaatsen omdat ze niet kunnen worden gerecycled. Zonnepanelen zitten vol met giftige materialen en kunnen alleen met veel moeite en veel energie worden gerecycled. Zoals gerapporteerd door energiedeskundige en auteur, Prof. Emeritus Vaclav Smil, “Om wind te krijgen, heb je olie nodig”.

Guterres adviseert een einde te maken aan subsidies voor fossiele brandstoffen, maar zoals Robert Lymans recente rapport laat zien: Broken Promises: Why Renewables Offer No Resilient Recovery (Gebroken beloften: waarom hernieuwbare energie geen veerkrachtig herstel biedt), draait de wereld op fossiele brandstoffen. Canada heeft geen subsidies voor fossiele brandstoffen, zoals Chris Ragan van Ecofiscal Commission zei in een interview op TVO met Steve Paikin op 15 januari 2019.

In een ander rapport “Empty Wallets” (Lege portefeuilles) laat Lyman zien hoe hernieuwbare energiebronnen de sterk gesubsidieerde industrieën zijn, waardoor mensen over de hele wereld verarmen voor een beetje energie-opbrengst. Lyman was 27 jaar federaal ambtenaar en 10 jaar diplomaat en hield zich voornamelijk bezig met broeikasgas gerelateerde beleidskwesties.

Net als Mark Carney adviseerde Guterres landen ook om rekening te houden met ‘klimaatrisico’s’ bij financiële en beleidsbeslissingen. Zoals Roger Pielke, Jr. heeft laten zien in Forbes van 2 januari 2020, is het “Risky Business” -scenario er een dat wordt gepromoot door twee ‘groene’ miljardairs, die klimaatonderzoek, overheidsbeleid en investeringsbeslissingen wereldwijd verstoren. Deze onthulling laat zien dat de samenleving tijd heeft om de menselijke effecten op het klimaat aan te pakken en dat de beweringen van een klimaatcrisis zwaar overdreven zijn.

Friends of Science Society sluit zich aan bij CLINTEL en roept ook op tot een open, maatschappelijk debat over klimaat- en energiebeleid en subsidies voor groene energie te beëindigen.

Guterres beweerde dat landen spoedig bijgewerkte plannen zullen indienen om NetZero2050 te bereiken, een doel dat volgens CLINTEL moet worden opgegeven. Robert Lymans rapport Promises vs Performance: The Worlds Largest Emitters since COP21 (Beloften versus prestaties: ’s werelds grootste uitstoters sinds COP21) laat zien dat de meeste landen van de wereld verre van voldoen aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Het land dat zelfs een van de meest succesvolle is in het verminderen van emissies is de VS, dat zich heeft teruggetrokken uit de Overeenkomst van Parijs.

Japan en de Europese Unie hebben ook de uitstoot verlaagd, maar over het algemeen haalt de wereld de gevraagde verminderingen bij lange na niet. Opmerkelijk: zelfs als we worden geconfronteerd met een economische recessie of depressie door COVID-19, staat in het rapport “Promises vs Performance“, uitgegeven in augustus 2019: “Ondanks het feit dat in het laatste decennium de ernstigste economische recessie sinds de Grote Depressie heeft plaatsgevonden, steeg de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide met 12%.”

Daarom is de druk om NetZero2050 te bereiken dan ook onrealistisch.

Friends of Science Society beveelt de CLINTEL-aanpak aan, die de nadruk legt op aanpassing aan het veranderende klimaat, in tegenstelling tot gekunstelde inspanningen om de klimaatverandering te beperken door vermindering van kooldioxide. Sinds het IPCC AR5-klimaatrapport van 2013 is het duidelijk dat de menselijke uitstoot van kooldioxide niet de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering; natuurlijke krachten hebben meer invloed.

Video: een brief van Dr. Guus Berkhout aan wereldleiders.

***

Over:

Friends of Science Society is een onafhankelijke groep van aard-, atmosfeer- en zonnewetenschappers, ingenieurs en burgers die al 18 jaar klimaatwetenschappelijke inzichten aanbieden. Na een grondige bespreking van een breed spectrum aan literatuur over klimaatverandering, heeft Friends of Science Society geconcludeerd dat de zon de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering, niet koolstofdioxide (CO2).