Laat ik voorop stellen dat ik van mening ben dat de Volkskrant de titel ‘kwaliteitskrant’ met ere draagt. Maar de berichtgeving over klimaat en ‘duurzaam’ vormt daarop helaas een uitzondering.

Gedurende vele jaren heb ik kritiek gehad op de wijze waarop de krant zich opstelde als fervent apostel van het klimaatevangelie. Het hoogtepunt was misschien wel een paginagrote advertentie waarin de krant de video van de film van Al Gore, ‘An Inconveniet Truth‘, in Nederland aan de man probeerde te brengen.

Is dat nu de rol die een kwaliteitskrant dient te spelen? Dat was pure propaganda, gecombineerd met winstbejag en had niets meer met objectieve, evenwichtige journalistiek te maken.

Vele malen heb ik het gevoel gehad dat er een ietse pietsie van gezond verstand was geslopen in de Volkskrant-berichtgeving over deze zaken. Maar steeds werd ik daarna daarin weer diep teleurgesteld.

Vele auteurs op Climategate.nl hebben het afgelopen decennium uitvoerig aandacht geschonken aan de ondeugdelijke wetenschappelijke onderbouwing van het klimaatbeleid en de schadelijke bijwerking van ‘duurzame’ energie, zoals de onbetaalbaarheid, onbetrouwbaarheid en de vernietiging van natuur en milieu, zonder dat daar ook maar enige aantoonbaar effect op het klimaat tegenover staat. En dat allemaal onderbouwd met degelijke inhoudelijke argumenten en concrete berekeningen, vaak gebaseerd op peer-reviewed literatuur. Het werd nooit opgepikt door de overgrote meerderheid van de MSM. Waarom niet? Feitelijke / inhoudelijke argumenten worden genegeerd als zij uit de ‘verkeerde hoek’ komen.

Dat Climategate.nl daarbij vaak heeft gewezen op het feit dat onbetaalbare ‘duurzame’ energie de laagste inkomensgroepen het meest zou treffen en daardoor een denivellerend effect zou hebben, werd genegeerd. Dat is verwonderlijk. Men zou toch denken dat politiek links gevoelig voor dat argument zou moeten zijn en zou wensen op te komen voor de belangen van haar achterban. Maar niets van dat al. Gebiologeerd door die vreselijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen en alleen maar bestaat in de virtuele werkelijkheid van klimaatmodellen) werd dat over het hoofd gezien.

Maar toen verscheen Michael Moore op het toneel met zijn documentaire: ‘Planet of the Humans‘, waarover Climategate.nl uitvoerig heeft bericht. Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Als gevolg van politieke polarisering spelen in de klimaat– cum energiediscussie feitelijke / inhoudelijke argumenten al sinds vele jaren geen enkele rol. Alleen maar het politiek correcte verhaal. Maar als een filmmaker als Michael Moore, die tot de juiste politieke bloedgroep behoort, kritiek gaat uitoefenen, dan kan dat in ‘progressieve’ kring natuurlijk niet worden genegeerd.

Dus konden we donderdag – weliswaar wat laat, maar toch! – in de Volkskrant een artikel van Ben van Raaij aantreffen, getiteld: ‘Michael Moore vecht in omstreden nieuwe film tegen windmolens’. Dit artikel is ook op internet te vinden, zij het onder een andere titel: Klimaatbeweging verkettert ‘gevaarlijke’ nieuwe film van Michael Moore’.

Daaruit blijkt dat krantenkoppen maken een vak apart is. Maar dat terzijde.

Ik citeer:

‘Gevaarlijk, misleidend en destructief.’ Woedend is de klimaatbeweging over een door de Amerikaanse filmmaker Michael Moore geproduceerde documentaire die de vermeende hypocrisie van de groene beweging aanklaagt. Ze willen dat de film niet meer wordt vertoond.

In de vorige week uitgekomen documentaire Planet of the Humans, geschreven en geregisseerd door oud-milieu-activist Jeff Gibbs en vooralsnog gratis te bekijken op YouTube, worden talloze groene dogma’s onderuit geschoffeld. Zo wordt de haalbaarheid van de ‘groene energierevolutie’ betwijfeld, alsmede de mogelijkheid daarmee de opwarming van de aarde tegen te houden.

Zonne- en windenergie zullen ons volgens Gibbs en producent Moore (bekend van Fahrenheit 9/11 en Bowling for Columbine) niet redden. Ze zijn helemaal niet duurzaam, want het maken van zonnecellen en windmolens is onmogelijk zonder veel kostbare grondstoffen en fossiele energie. Olie en gas blijven ook nodig om de wisselvallige productie van zonne- en windenergie te ondersteunen. ‘We zijn dus afgescheept met een leugen.’ De grootste scam is biomassa: het opstoken van levende bomen als ‘duurzaam’ alternatief voor fossiele bomen, steenkool.

…..

Volgens Gibbs en Moore heeft de klimaatbeweging haar ziel verkocht aan het bedrijfsleven, dat een lucratieve markt ziet in groene energie. Zo zou Bill McKibben van 350.org in biomassaprojecten samenwerken met hout- en gasbedrijven en houdt klimaatgoeroe Al Gore er allerlei zogenaamd groene investeringsfondsen op na. ‘Wat hebben zij te verbergen’, vraagt de film suggestief. ‘Hebben ze soms een soort deal gesloten? En leiden ze ons nu allemaal de afgrond in?’

Lees verder hier.

Zou de Volkskrant dan nu toch eindelijk het licht zien en besluiten om evenwichtiger te gaan berichten over klimaat en energie? De toekomst zal het leren.

Naschrift
Waar blijft nu toch die verschrikkelijke opwarming?

Documentaire planet of the humans michael moore opwarming van de aarde die de vermeende hypocrisie van de groene beweging aanklaagt.

 

Economie op slot, temperatuur daalt, maar CO2-concentratie stijgt door
Dat vergt nadere uitleg

Documentaire planet of the humans michael moore opwarming van de aarde die de vermeende hypocrisie van de groene beweging aanklaagt.

Maar hoe het ook zij, deze metingen kloppen niet met de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’).

Of, zoals Thomas Huxley placht te zeggen:

The great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.