Een bijdrage van Paul Scheffers.

Na de aanstaande Corona economische crises volgt logischerwijze de “energiewet/klimaatwet” economische crises in Nederland, omdat de achtereenvolgende Rutte-coalities door groene ideologen opgezadeld werden met het wensdenken dat we met “hernieuwbaar” de fossiele energie geheel kunnen uitbannen en tevens het klimaat kunnen beheersen. De aangekondigde € 1000 miljard  klimaatinvesteringen van Eurocommissaris Von der Leyen gaat de Nederlandse economie en de Delta-mainport een schade zo’n 100 miljard veroorzaken en dat is dan nog maar het begin van de economische schade voor de burger. Zie hier.

Blijvend van fossiele energie afhankelijk

We weten inmiddels al decennia dat alle door Nederland tot nu toe reeds miljarden € subsidies besteed aan klimaatmaatregelen met de steeds maar uitbreidende “hernieuwbare” energie nog geen enkele CO2-reductie heeft bewerkstelligd. Windturbineparken en PV-zonneparken leveren weersafhankelijke en laagwaardige energie vergeleken met de continu en stabiele levering van fossiele energie en beide zijn en blijven ook afhankelijk van fossiele energie. Er is voor ‘hernieuwbaar” bovendien een kostbaar zogenaamd Smartgrid nodig en het continu balanceren van het stroomnet door fossiele energiecentrales is een nu al een zeer kostbaar vereiste. Zie hier.

Elektrische auto is het paard achter de groene wagen

Ook de ideologische panacee van een waterstofeconomie gebaseerd op laagwaardige “hernieuwbare” energie blijkt vooral het paard achter de groene wagen gespannen en de gesubsidieerde elektrische auto blijkt vuiler dan de nieuwste door diesel aangedreven equivalent. De schade door de elektrische auto aan natuur, milieu, grondstoffen, zeldzame metalen en mineralen is wereldwijd inmiddels enorm, terwijl de “klimaatwinst” ook hier nul is. Zie hier.

Schokkende voltreffer in het hart van de klimaatideologie

De voor klimaatideologen shocking documentaire, deze week, door de kritische activisten Jeff Gibbs en Michael Moore over de zeer herkenbare misstanden door “hernieuwbaar” in de USA in hun film “Planet of the Humans”, dat is een torpedo voltreffer in het nu toch wel zinkende schip van de “hernieuwbare” ideologie van de milieuactivisten. Geharnaste klimaatactivisten verketterden meteen de film en makers, en betittelden deze kritische documentaire als misleidend en absurd. Zie hier.

Verspilling van subsidies aan “hernieuwbaar”

Er is fossiele energie genoeg voor deze 21ste en volgende eeuw. Zolang fossiele energie deze 21ste eeuw in meer dan voldoende mate aanwezig is voor de wereldeconomie en ook voor de verdere opbouw en ontwikkeling van de derde wereld naar hogere economische welstand en welzijn, is er tijd genoeg in de westerse wereld voor de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige energiesystemen. Subsidies voor R&D en bouw van nieuwe CO2-loze nucleaire energiecentrales is dan een vereiste. Dat kan niet als overheidssubsidies de komende 30 jaar verspild gaan worden aan de proliferatie van juist laagwaardige “hernieuwbare” energiebronnen en aan de verder uitbreiding van extra CO2-uitstotende biomassa, hetgeen een schandelijke destructie van oerbossen in Europa en Amerika is. Zie hier.

Het schandaal van biomassa EU-boekhouding

Het ideologische “hernieuwbare energie panacee” met biomassa stoot 20% meer CO2-uit dan kolencentrales en ook de milieuclubs beginnen nu in te zien dat dit een doodlopende ideologie is geworden. Er loopt nu zelfs een proces bij het Europese Hof aangekaart door milieuclubs tegen de valse EU-toegestane boekhouding, dat bij de “hernieuwbare” CO2-reductie boekhouding biomassa-energie als CO2-neutraal mag worden bijgeboekt.  Zie hier.

“Oorlogsnoodwet” toegepast voor “100% van het gas af”

De Rutte-coalitie met hun Nederlandse Energiewet (2013) en Klimaatwet (2019) duwt onverdroten “hernieuwbaar” door de strot van de burgers, op basis van een oorlogsnoodwet (de Crises & Herstelwet) en heeft bovendien met een pennenstreek besloten 100% van het aardgas af te stappen, terwijl we in Nederland het modernste en dichtste gasdistributienetwerk van de wereld hebben en aardgas in onze buurlanden als de groene redding wordt beschouwd. De grootste politieke domheid is “Nederland van het gas af “, zo betoogde wetenschapsjournalist Simon Rozendaal wederom vorige week in Elsevier.  Zie hier. 

“Dat fossiel fout zou zijn, is een denkfout”

“Dat fossiel fout zou zijn, is een denkfout”, schreef Simon Rozendaal vorige week in Elsevier. Rozendaal onderstreept, naast zijn eerdere onverholen kritiek op “hernieuwbaar”, dat ook een elektrische warmtepomp of warmtewisselaar (in huis) of aardwarmte (in de kas) maar weinig toevoegt aan CO2-besparing. Zie hier.

PBL advies verdwijnt in onderste lade van de klimaatbureaucratie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL = Rijksambtelijk adviesorgaan van de regering) zette in 2017 deze technieken op een rij en concludeerde dat de elektrische warmtepomp per ton bespaarde CO2 het minst verstandig was. De kosten en effectiviteitsanalyse van “duurzaam” en “hernieuwbaar” staat als een huis. Het advies van het PBL aan het kabinet en de valide tegenargumenten verdwijnen onderin de la van de klimaatbureaucratie. Zie hier.

Is er nog geloof in de kosten-effectiviteit van de energietransitie?

Waar staat de Nederlandse burger nu midden in de op hol geslagen onwetenschappelijke ideologische “klimaattrein” die politiek maar doordendert:

  • Wind- en zonne-energie, zijn laagwaardige “hernieuwbare” energiebronnen, besparen géén CO2 en blijven van fossiel afhankelijk door de wisselvalligheid van wind en zon, een kostbare smart infrastructuur en continu balanceren met fossiele energiecentrales is een vereiste.
  • Biomassa is natuurdestructie puur sang en op basis van valse boekhouding CO2-neutraal. Een proces bij het Europese Hof loopt bovendien tegen deze onwerkelijke EU-beslissing.
  • Elektrische auto’s zijn vooral nadelig voor milieu, grondstoffen, zeldzame metalen en mineralen en leveren géén klimaatwinst op. De modernste dieselmotor is al veel schoner en minder milieubelastend dan de elektrische auto.
  • Rijkssubsidies en politieke voorrang verlenen aan laagwaardige “hernieuwbare” energiesystemen voorkomt dat subsidies aan hoogwaardige energie worden besteed, zoals nodig voor R&D en bouw van nieuwe kerncentrales
  • “Nederland van het gas af” is een domme politieke beslissing, gezien ons uitstekende aardgasnet, er is aardgas genoeg (ook in Nederlands zeegebied), het buitenland wil het juist hebben als klimaatmaatregel.
  • Een elektrische warmtepomp of warmtewisselaar (in huis) of aardwarmte (in de kas) blijkt maar heel weinig toe te voegen aan CO2-reductie en is dus geldverspilling.
  • Er zijn voldoende fossiele wereldvoorraden voor de 21ste eeuw en verder, we zullen ze nodige hebben deze eeuw bij gebrek aan nieuwe hoogwaardige energiealternatieven.
  • Valide kritiek op de Energiewet en Klimaatwet vanuit de maatschappij en ook vanuit Rijksadviesorganen verdwijnt in de onderste lade van de klimaatbureaucratie.
  • Er volgt bij ongewijzigde wetgeving nog een economische “klimaat”-crises na de economische Coronacrisis.
  • De geloofwaardigheid van “hernieuwbaar” als klimaatoplossing begint steeds verder af te brokkelen, maar ook de film “Planet of the Humans” is weer een mokerslag in het gezicht van de “hernieuwbare” ideologie.

Tenslotte: Ik vrees de onkunde van onze stuurse volksvertegenwoordigers, ministers en gepolitiseerde journaille meer dan een nieuw griepvirus. Voor naïviteit, onkunde of zelfs boze economisch destructieve opzet vanuit een onwetenschappelijke ideologie bestaan helaas geen mondkapjes.

***

Mijn eerdere bijdragen

“Klimaatneutraal”: https://www.climategate.nl/2019/09/klimaatveranderingsneutraal/

“(M-)ethanol”: https://www.climategate.nl/2019/10/klimaatmythe-bij-bio-methanol-in-je-tank-vooral-nuttig-voor-de-fiscus/

“Nitraat & fosfaat”: https://www.climategate.nl/2019/09/nitraat-fosfaat-overdrijving-erger-dan-klimaatoverdrijving/

“Ecomodernisme”: https://www.climategate.nl/2019/09/ecomodernisme-versus-ecologisme/

“Duurzaamheid”: https://www.climategate.nl/2019/07/duurzaamheid-zonder-ernstige-maatschappelijke-schade-bestaat-niet/

“Waterstofeconomie”: https://www.climategate.nl/2019/09/waterstof-de-ideale-opvolger-van-aardgas-nee-integendeel/