Aan het begin van de regeringsperiode Trump circuleerde het idee van een Red Team/Blue Team-benadering van het klimaatthema: een fundamentele discussie tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming).

President Trump was daarvan voorstander, maar vanwege de politieke gevoeligheden raadden zijn adviseurs hem af om een dergelijke exercitie te initiëren, ook al waren de voorbereidingen daartoe al in een vergevorderd stadium.

Zie hier.

Thans heeft CLINTEL deze gedachte weer nieuw leven ingeblazen.

Auteur: David Wojick.

Vertaling: Martien de Wit.

Terwijl we nog steeds midden in de coronacrisis zitten, zijn supranationale organisaties van de VN al druk bezig met het maken van top-down herstelplannen die ze de nationale regeringen willen opleggen. Al deze experimentele plannen beogen een utopische economie tot stand te brengen op basis van onvolkomen wetenschappelijke modellen, die nog in ontwikkeling zijn.

Tegenwoordig zijn deze modellen erg complex en draaien ze op supercomputers, die indruk maken op politici en burgers. Maar geloven in deze computermodellen betekent vertrouwen hebben in de makers. Het is tijd om de modellen voor te leggen aan een Red Team.

Red Teaming betekent dat we, voordat we revolutionair, op wetenschap gebaseerd beleid gaan implementeren, een team van gerenommeerde wetenschappers de opdracht geven om vast te stellen welke aspecten van de betrokken modellen door de realiteit worden bevestigd (‘evidence-based part‘) en welke delen nog speculatief zijn. Alleen dan hebben overheden een evenwichtige wetenschappelijke basis om verantwoorde beleidsbeslissingen te nemen.

We zien steeds meer dat radicaal beleid wordt aanbevolen vanuit een zeer eenzijdige kijk op wetenschappelijke modellen. Veel modelbouwers zijn activist geworden. Twee representatieve voorbeelden zijn klimaat- en coronamodellen. Red Teaming past bij de grote kwesties van vandaag.

‘Red Teaming’: methode voor beoordeling van radicaal beleid david wojick wetenschappelijke modellen Het herstel van de democratie is een must om dit te doen

Guus Berkhout.

In feite hebben we al een actueel Red Teamingverzoek op tafel liggen bij de VN. De Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) heeft een aangetekende brief gestuurd aan VN-secretaris-generaal António Guterres, waarin specifiek wordt gevraagd om Red Teaming van het VN-klimaatbeleid. Hier is de specifieke tekst van het verzoek, verzonden door CLINTEL-voorzitter Professor Guus Berkhout:

We herhalen onze uitnodiging aan u om met CLINTEL een constructieve bijeenkomst op hoog niveau te organiseren tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide zijden van het debat over uw groene plannen. Een Red Team Meetingzal recht doen aan het gezonde en oude principe dat beide partijen volledig en eerlijk gehoord moeten worden. Audiatur et altera pars! ‘

De Latijnse slotzin is een juridische stelregel die betekent “Laat ook de andere kant horen”. Dit is precies de essentie van Red Teaming.

De wetenschappelijke zorg van CLINTEL is dat de hypothese van het voorkomen van klimaatverandering door mensen wetenschappelijk ongegrond is. Het vergt enorme investeringen, maar levert mogelijk niets op. De brief aan Guterres zegt het heel duidelijk:

Houd er ook rekening mee dat de mensheid niet in staat is om de grote natuurlijke krachten die veranderingen in het klimaat veroorzaken, te stoppen. In plaats van tegen deze oorzaken te vechten (mitigatie), moeten we tijdig optreden tegen de gevolgen wanneer ze een bedreiging vormen (aanpassing). In de afgelopen decennia heeft het IPCC-mitigatiebeleid van de VN nooit één leven gespaard, terwijl aanpassing de levens van honderdduizenden heeft gered.“

Professor Berkhout heeft er al vele malen op gewezen dat de ervaring in het verleden ons waarschuwt dat er een duidelijke grens is aan wat de mensheid kan doen om onze planeet te beheersen. Het vervolg van de Guterres-brief:

Idealistische pogingen om de natuur opnieuw te ontwerpen met supercomputers en Green Deals in de hoop natuurlijke verandering te voorkomen, hebben geen zin. De mensheid kan het optreden van natuurlijke gebeurtenissen zoals aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, extreem weer, opwarming en afkoeling van de aarde, virusmutaties, enz. niet voorkomen of beheersen. Wanneer dergelijke ‘zwarte zwanen’ zich voordoen, moeten we ze vroegtijdig identificeren en ons er snel aan aanpassen.”

De geschiedenis leert ons inderdaad dat het succes van de beschaving afhangt van ons vermogen om ons aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen. Aanpassing werkt en de mensheid is er goed in. Levensvormen die zich niet konden aanpassen, overleefden het niet. We gaan nog een keer verder met de Guterres-brief:

Om de economie weer snel op gang te krijgen, stop alstublieft met het prediken van kommer en kwel. Stop met het beloven van het onmogelijke: een perfecte aarde. Met alle respect, uw green deal-plannen zijn wetenschappelijk en economisch verre van realistisch. Ze zullen tot een nog diepere recessie en tot ongekende armoede leiden.”

Samenvattend, de wereld heeft dringend een Red Team-evenement nodig. Dit zijn de belangrijkste punten in CLINTEL’s Red Team Initiative’ (RTA):

– Beide kanten van het debat brengen een groep gerenommeerde wetenschappers in het team.

– Samen beslissen deze wetenschappers of de onderliggende wetenschappelijke modellen voldoende zekerheden bieden om de uitvoering van de groene plannen van de VN te rechtvaardigen.

– Als de evaluatie negatief zou zijn, kan het team de contouren van een alternatief pad bedenken, wat meer perspectief en minder risico belooft.

Om de economie weer op de been te krijgen, stop alsjeblieft de doemverhalen en bied de burgers hoop op een spoedig herstel. Houd er rekening mee dat elk herstelbeleid te allen tijde de wetenschappelijke en economische realiteit moet respecteren. Laten we daarom CLINTEL’s initiatief wereldwijd steunen en met hen een Red Team Meeting organiseren om de geldigheid van de green deals van de VN vast te stellen en, indien nodig, een alternatief pad te formuleren.

‘Red Teaming’: methode voor beoordeling van radicaal beleid david wojick wetenschappelijke modellen Het herstel van de democratie is een must om dit te doen

David Wojick.

Zeker nu burgers geen idealistisch experiment van bovenaf nodig hebben, maar wel behoefte hebben aan concrete plannen om snel uit de huidige ellende te komen. Het herstel van de democratie is een must om dit met succes te doen. Red Teaming is het gereedschap dat gebruikt moet worden.

***

David Wojick, Ph.D. is een onafhankelijke analist die gespecialiseerd is in wetenschap en logica in het overheidsbeleid.

Bron: hier.