Klimaatclub freonen fan Advocaat Spong verdedigt Rypke Zeilmaker in diens rechtszaak tegen Friese windmolenlobby bouwe de boer.

Rypke Zeilmaker voor gerechtsgebouw.

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan de hardhandige aanhouding in diens woning van onderzoeksjournalist Rypke Zeilmaker.

Zie hier.

Hij werd veroordeeld tot 2 weken celstraf, plus nog een voorwaardelijke werkstraf die – zoals hij dat zelf formuleert – ‘ze je 2 jaar voorwaardelijk geven opdat je wat minder vrijmoedig schrijft over de belangenverstrengeling en de verkwisting van subsidies bij deze … overheid.’

Maar hij gaat daartegen in hoger beroep.

Dit schreef hij erover:

Met dank aan de gulheid van lezers van Interessante Tijden is in twee dagen tijd het ‘depot’ gedoneerd van 5000 euro, dat de topadvocaat Gerard Spong vroeg van Spong Advocaten in Amsterdam. Spong stemde in mij bij te staan als raadsman ter zitting, in hoger beroep tegen de veroordeling tot ‘gedachtenmisdadiger’ op 11 mei door de politierechter.

Na aangifte door klimaatactivist Bouwe de B over een gepubliceerd artikel, werd ondergetekende op 30 januari met politiegeweld uit huis gesleept en de cel in gegooid. Mijn pleitnotitie van maandag 11 mei 14:15 kunt U hier lezen, met details over de zaak. We namen de gehele zitting per dictafoon op, en alle uitspraken van de politierechter zijn dus woordelijk te herleiden.

De keuze voor een ‘kanon’ als Spong dient tot onderstreping van onze voorbeeldfunctie. Als wetenschapsjournalist werkzaam voor ‘Nieuwe Media’- zijn wij er weer voor de belangen van het (Friese) volk, haar landschap en historie.

De oude systeemmedia- zoals de NDC Mediagroep van FB Oranjewoud & PvdA– controleren nu vaak niet ‘de macht’ achter de klimaatagenda van Frans Timmermans c.s. maar haar oppositie. Wij laten ons echter niet zonder slag of stoot van basale burgerrechten beroven, noch van de Friese natuur die ons dierbaar is.

Overheid beschermt ‘astroturfer’
De politierechter nam de klimaatactivist Bouwe de Boer als publiek belangenbehartiger van de particuliere Friese Klimaatclub Freonen fan Fossielfrij Fryslan- de VNO-NCW in ‘groen’ jasje- in bescherming. Zij legde mijn beste bedoelingen zelfs uit als ‘voortduring van bedreiging’.

Dus je laat voor iedereen ter eigen beoordeling een tekst staan met daarin de omstreden uitlatingen vet gedrukt onderstreept. En zelfs dat is dan strafbaar gemaakt. De online-versie is inmiddels gekuist van de als ‘bedreigingen’ gekwalificeerde zinsneden. Het onderzoeksverhaal ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap’ kun je via de link lezen.

Het is gewoon een grondig wetenschapsjournalistiek artikel. Hoewel je achteraf gezien dus enkele uitlatingen niet zo had gebruikt. ‘Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig’, zo citeerden we Herman Finkers al bij de politie na arrestatie. Het ging om proza dat in onze opvatting noch als ‘bedreiging’ bedoeld kan zijn noch zo gelezen mag worden.

Maar wie kwaad wil, kan er wat kwaads in willen zien.

Het artikel ontstond uit ergernis, omdat ik op Facebook werd lastiggevallen met advertenties van die particuliere klimaatclub ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslan’. Daarin figureert de ambtenaar als prive-persoon als bepleiter van de belangen van die private klimaatclub, die pleit voor meer windmolens in het Friese landschap, zonnefarms op vruchtbaar boerenland en het stoken van bos in biocentrales.

Tegen dikke subsidies uiteraard.

Voor alle details lees verder hier: Interessante Tijden huurt Spong tegen Friese windmolenclub.

O tempera o mores.