De gesubsidieerde houtstook wankelt. Nu het gasverbod stoppen onderdeel van het klimaatbeleid syp wynia warmtecentrales en elektriciteitscentrales

Syp Wynia. Foto: Wynia’s Week.

Een gastbijdrage van Syp Wynia.

Langzaam, maar gestaag is een van de ergerlijkste elementen van het Nederlandse klimaatbeleid aan het wankelen. Politieke partijen – D66, GroenLinks, ChristenUnie – die tot dusver nog steunpilaren waren van de miljardensubsidies voor biomassa in warmtecentrales en elektriciteitscentrales komen er achter dat ze dit niet meer tegenover hun aanhang kunnen verdedigen. Dat Nederland als enige land ter wereld zijn burgers van het schone gas haalt en tegen hoge kosten uitlevert aan de vieze houtstook – het is ook niet te verkopen.

De Publieke Omroep was tot enkele maanden geleden huiverig om kritische geluiden over het klimaat- en energiebeleid ruimte te geven. Het klimaat moet gered, Nederland moet ‘de doelen’ halen, zo wordt gezegd en dan zijn ook minder voor de hand liggende middelen geoorloofd, zo leek de gangbare opvatting. En anders is er wel de doodsangst om voor ‘klimaatontkenner’ dan wel ‘populist’ te worden versleten.

Angst om voor klimaatontkenner te worden versleten

Je hoeft echter helemaal geen ‘klimaatontkenner’ – wat dat ook moge zijn – te zijn om te zien dat het klimaatbeleid van de kabinetten-Rutte een politieke vergissing van historische allure is. Nederland wil klimaatkoploper zijn van Europa en daarmee van de wereld en zet daarbij middelen in die erger zijn dat de kwaal. ‘Het is alsof je een longontsteking inzet tegen het coronavirus’, zei ik vrijdag 12 juni in Goedemorgen Nederland van Omroep WNL op Nederland 1.

Er zijn hele vreemde en dure maatregelen, zoals het op kosten van de belastingbetaler onder de zeebodem stoppen van CO2 uit de raffinaderijen in de Rijnmond. Ik noem dat ‘de struisvogeloptie’: wegstoppen als oplossing. Er is ook een wonderlijk vertrouwen in aardwarmte, terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen al herhaaldelijk heeft vastgesteld dat het winnen van aardwarmte in grote delen van het land tot risico’s van aardbevingen leidt. Alsof we nog geen ervaring hadden met aardbevingen.

Debacle nummer één: het gasverbod

Het grootste debacle-in-wording is het ‘gasverbod’, waarbij alle woningen en andere gebouwen in Nederland van het gasleidingnet worden gehaald. Het is twee jaar geleden al begonnen met het aansluitverbod op nieuwe woningen en met het programma om in tien jaar om te beginnen 1,5 miljoen bestaande woningen van de gasleiding te halen. Internationaal wordt met verbazing aanschouwd hoe Nederland – het land met het mooiste gasnet ter wereld – zichzelf in dit opzicht aan het ruïneren is, terwijl er wereldwijd een overvloed aan aardgas is, gas de schoonste brandstof is en een groot deel van de wereld als onderdeel van het klimaatbeleid juist overgaat op aardgas.

Niet het duurste, maar wel het meest cynische onderdeel van het klimaatbeleid van de kabinetten-Rutte is het verstoken van bossen in warmtecentrales en elektriciteitscentrales. Daar is nu al zo’n 15 miljard euro aan subsidie voor uitgetrokken. Nederland verbiedt het schone aardgas en stapt over op de vieze houtstook: slecht voor het klimaat, voor de natuur, voor het milieu, voor de volksgezondheid en de portemonnee. Hoe gek wil je het hebben?

Stoppen, uithuilen en opnieuw beginnen. Doet u mee?

De gesubsidieerde houtstook wankelt. Nu het gasverbod stoppen onderdeel van het klimaatbeleid syp wynia warmtecentrales en elektriciteitscentrales

Syp Wynia.

Als Nederland graag een prominente bijdrage wil leveren aan het internationale klimaatbeleid, dan werken het gasverbod en de gesubsidieerde houtstook eerder averechts en hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het onder de grond stoppen van CO2 en het teveel leunen op aardwarmte. Nederland moet dit grootste overheidsproject uit de geschiedenis stilzetten en heroverwegen.

Wij gaan de komende maanden in de Wynia’s Week de informatievoorziening over het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid verder opvoeren. We kijken hoe dat merkwaardige beleid in de Haagse achterkamers tot stand kon komen. Wij gaan het land in, zoals naar Purmerend, waar de gemeente als eerste van het gas af wil en de hele gemeente aan de houtstook wil.

Als u dat journalistieke onderzoek wilt steunen, dat nodigen we u harte uit om daar aan bij te dragen met een donatie. Dat kan hier. We danken de donateurs die al een bijdrage leverden aan dit project van Wynia’s Week. Tot later!

Bron hier.