Shutterstock.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

De Europese Green Deal wil dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Dit betekent dat er netto geen CO2 uitstoot meer mag zijn tegen 2050. Dit betekent ook dat onze energievoorziening tegen 2050 uitsluitend kan komen van energie zonder directe CO2-uitstoot, zoals zon, wind en kernenergie, waarbij laatste vorm van klimaatneutrale energie niet werd opgenomen in de verschillende Green Deal investerings- & subsidiëringsplannen ten belope van meerdere duizend miljarden euro.

Klimaatneutraal is een groene leugen

Er is één groot structureel probleem met energie uit zon en wind: die energie is onbetrouwbaar en ongeveer 50% van de tijd niet beschikbaar omdat de zon niet altijd schijnt (vooral tijdens de nacht en in de winter) en de wind soms te weinig en soms te hard waait en die wieken dat niet kunnen omzetten in voldoende energie. Dit fundamenteel en structureel probleem met zon en wind wordt door onze beleidsmakers onvoldoende in rekening gebracht in hun Green Deal plannen voor 2050. Zij hopen op nieuwe revolutionaire opslagtechnologieën die dat probleem zullen oplossen tegen 2050. Helaas de kans dat dat gebeurt is heel klein.

Opslagprobleem voor groene energie

Een realistische en economisch rendabele technologie om voldoende extra (zon-wind) energie op te slaan in batterijen of via een tussenvorm, zoals waterstof is nog steeds niet beschikbaar. En niemand kan beloven dat dat opslagprobleem tegen 2050 zal worden opgelost. Hetzelfde geld voor “CO2-capture”, het verwijderen en opslaan van CO2 uit de lucht.

Een eerlijke analyse van de Europese doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken moet voor iedereen met gezond verstand duidelijk zijn: het is een groen sprookje met weinig kans op slagen maar met grote catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart.

Waarschijnlijk zal men rond 2030 (hopelijk eerder) inzien dat de groene Keizer geen kleren had. Tegen die tijd zijn de Green Deal initiatiefnemers Frans Timmermans (1961) en Ursula von der Leyen (1958) , vice-voorzitter en voorzitter van de Europese Commissie, al lang met Europees pensioen.

Economie en ziekenhuizen kunnen niet draaien op zon-wind energie

Tegen 2030 zal het hoogstwaarschijnlijk pijnlijk duidelijk worden dat onze industrie en ziekenhuizen niet kunnen draaien op een energiebron (zon en wind) die er niet altijd is. Bovendien onbetrouwbaar. Er is dus altijd een betrouwbare “back-up” bron van fossiele energie nodig, zoals olie, gas of nucleair die 24/7/365 beschikbaar is.

Het gebruik van meer groene hernieuwbare zon-wind energie betekent ook dat de noodzakelijke back-up capaciteit natuurlijk ook groter moet worden … Daarbij gaat het kostenplaatje uiteraard meestijgen. Dat leidt tot de absurde situatie dat als je overschakelt naar meer en meer groene hernieuwbare energie, de back-up met fossiele brandstoffen of nucleair ook moet meegroeien en de kosten “verdubbelen” voor zelfde hoeveelheid output aan energie. Daarbij is er ook nog dat die back-up niet zomaar zonder extra kosten of technische effecten op het net kan worden aan en afgezet. De ingenieurs van Elia kunnen erover meespreken.

Hoever staan we vandaag in Nederland met groene hernieuwbare energie en klimaatneutraal?

De doelstelling van de Europese Commissie voor het aandeel hernieuwbare energie in totale energie mix voor Europa is 32% tegen 2030. Nederland haalt momenteel (cijfers 2019) ongeveer 6% uit hernieuwbare energie. Waarbij het grootste deel van die 6% groene energie bestaat uit biomassa, een eufemisme voor houtstook. Bovendien heeft “biomassa” een reële uitstoot van CO2 die echter via een boekhoudkundige EU-regel niet moet worden meegeteld in de rapportering van de nationale CO2-uitstoot. Dit is hypocrisie en volksverlakkerij op zijn best. Oude bossen in VS, Canada en andere landen worden via schip in Nederlandse biomassacentrales “opgestookt”, waarbij de C02 uitstoot als “klimaatneutraal” niet wordt opgenomen in de uitstootstatistieken.

Het is een pijnlijk feit dat Nederlandse groene hernieuwbare energie voor 68 % bestaat uit “biomassa” of houtstook. Dus zon en wind is minder dan 2% van totale energie verbruik in Nederland

Dat betekent dat er tussen 2020 en 2030 en 2050 nog een enorme hocus pocus inspanning moet gebeuren om Europese doelstelling van klimaatneutraal te bereiken. Een onmogelijke opdracht. Er is ook geen Europees technisch plan waar dit stap voor stap wordt beschreven. Het blijft bij een groen naïef sprookje.

81% betrouwbare elektriciteit in NL vervangen door onbetrouwbare zon-wind is onmogelijk

Het hoofdaandeel van Nederlandse elektriciteit voorziening is nog steeds op basis van fossiele brandstoffen: aardgas (45%), steenkool (32%) en olie (4%) . Dat zijn 3 betrouwbare energiebronnen die altijd (’s nachts en in de winter) beschikbaar zijn.

In dit bestaand kader is hernieuwbare energie (zon-wind) een kleine aanvulling op het net, dat best zijn nut heeft voor particulieren. Maar om de haven van Rotterdam en grote ziekenhuizen te laten draaien op onbetrouwbare, niet altijd beschikbare groene energie is economische en menselijke zelfmoord.

Hoe zit het in België met hernieuwbare energie? Verschillen met NL: biomassa en nucleair.

groene hernieuwbare energie betrouwbare energiebronnen klimaatneutraal energievoorziening 81% betrouwbare elektriciteit in NL vervangen

Ferdinand Meeus.

Het hoofdaandeel van Belgische elektriciteit voorziening is nog steeds op basis van nucleair (47%) en fossiele brandstoffen (37%). Dat zijn 2 betrouwbare energiebronnen die altijd (’s nachts en in de winter) beschikbaar zijn. De elektriciteitsmix in België van 2019 bestond voor ongeveer 14% uit groene hernieuwbare energie (zon, wind, bijna geen biomassa). Dit totale cijfer is min of meer vergelijkbaar met Nederland met het grote verschil dat België bijna geen biomassa gebruikt.

In België is er echter de bijkomende complexe situatie van de beloofde kernuitstap tegen 2025, waarbij een klimaat neutrale energiebron (kernenergie heeft geen CO2-uitstoot) moet worden vervangen. Kernenergie vervangen door wind en zon alleen gaat niet vanwege 50% niet beschikbaarheid en het ontbreken van betrouwbare opslag. Dus moeten er een of meerdere gascentrales bijkomen als back-up met de boven geschetste gevolgen: kosten gaan verdubbelen en de CO2-uitstoot gaat omhoog. Een alternatief is om kerncentrales langer open te houden … een debat dat aan het opwarmen is.