Hoe Nederland onder Rutte totaal in de knoop is geraakt ‘Tegen de chaos’, ‘Tegen de waanzin’, ‘Tegen de democratie’, ‘Tegen de boeren’Boekbespreking door Paul Scheffers.

De recente publicatie van zijn boek ‘Tegen de onzin” door Syp Wynia is een bewerking en actualisering van zijn eerdere artikelen in Elsevier, interviews in Çafé Weltschmerz en Wynia’s Week en behandelt Nederland als transitieland onder 3 kabinetten Rutte. Het succesvolle boek blijft maar bijgedrukt worden.

In zo’n 50 afgeronde bondige hoofdstukken behandelt Wynia het Nederland van vandaag, hoe het zover is gekomen en hoe het van het rationele pad is afgeraakt. En hoe het komt, dat een zeer verrassend toegevoegde politieke doelstelling, geheel buiten gelaten in het RutteIII coalitie regeerakkoord, de aller belangrijkste transitie in de economie en maatschappij voor de komende 30 jaar in Nederland is geworden?

Wynia concludeert, dat Nederland totaal in de knoop is geraakt, gedreven vanuit een dicterende Europese Unie onder aanvoering een internationale urbane actievoerende elite met als resultaat in RutteIII zoveel warrige en contraproductieve doelstellingen en een dito energietransitie, dat het voorspelbaar slechts in een economisch en maatschappelijk fiasco kan eindigen en vooral dan op het conto van de burger.

Syp Wynia constateert met verbijstering, hoe het mogelijk is dat er in Nederland bijna kritiekloos zoveel ideologische onzin wordt verkocht, en dat die zo weinig wordt tegengesproken in de politieke arena en in de (publieke) media?  Wynia vraagt zich in ieder hoofdstuk af hoe het toch mogelijk is geweest, dat Nederland zich zo in de knoop heeft kunnen werken. Hoe kan het dat een kabinetsbeslissing als ‘van het gas af’, zonder goede kritische afwegingen van voor- en nadelen door de volksvertegenwoordiging werd geaccordeerd, terwijl in onze buurlanden aardgas als nr1 klimaatbeheersingsbeleid wordt neergezet.

Hoe het zover is gekomen, dat Jesse Klaver van GroenLinks, geen oppositie meer hoeft te voeren en erin is geslaagd om samen met de NGO’s Milieudefensie en GreenPeace (gesponsord met miljoenen vanuit BUZA en donaties uit de Postcodeloterij) een klimaatwet te ontwerpen, en daarvoor het hele kabinet, inclusief CDA en VVD, zover te krijgen om deze ideologische gedreven dwaling te ondersteunen?

Is het vooral kritiek op Links door Wynia? Nee, zeker niet, Thierry Baudet krijgt een volle beurt in het hoofdstuk “Wie denkt Baudet wel dat hij is?’ Wynia uit zelfs verwondering hoe door aanhoudende emotie-nieuws-TV en “hernieuwbare” propaganda in de media de burger is gaan geloven, dat een klimaat-wereldramp er aankomt en dat die kan voorkomen worden door kernenergie als CO2-loos energie alternatief buiten te sluiten en slechts door met ‘hernieuwbare’ energie en boekhoudkundige door EU gelegaliseerde CO2-fraude met biomassa kan worden tegengegaan.

Ook verbijstering over de Europese Unie en de Nederlandse Rechtspraak wordt breed geanalyseerd, waar de Nederlandse politiek nog slechts bevelen krijgt opgelegd en EU-normen met RutteIII ambities wordt opgehoogd aangaande Natura-2000, Nitraatuitstoot en een uit te voeren klimaatwet op basis van een niet-verplichtend akkoord van Parijs.

De door Rutte-coalities beloofde koopkracht verbeteringen voor middenklasse en minima verdwenen als sneeuw voor de zon door bezuinigingen en een BTW verhoging. Verdere democratisering en betere betrokkenheid door de burger en volksvertegenwoordiging verdween door de “Crises & Herstelwet’, de gekoppelde Rijkscoördinatieregeling en door de afschaffing van het Raadgevend Referendum. Bovendien niet te vergeten, dat de (overwegend negatieve) uitkomsten van een nep rijks uitgevaardigde volksraadpleging achteraf gehouden na de kabinetsbeslissing nooit gepubliceerd werden.

Verder wordt aan de orde gesteld hoe decennia lange drugstolerantie Nederland tot een narco-staat heeft laten worden, dat deze criminele verwording pas werd erkend nadat een advocaat werd vermoord door de drugsmaffia. Maar ook, dat het Marakesh-akkoord net als het Parijs-akkoord niet-bindend is, maar met de coalitie-ambitie wel als bindend wordt doorgevoerd. Ook het emancipatorische emo-beleid, het gedogen, de machtspolitiek, democratische inperkingen en het onzinnig koploper in alles willen zijn door RutteIII komen onder het filerende mes van Wynia.

‘Tegen de onzin’ is een vlot geschreven relaas hoe 3 opvolgend kabinetten Rutte de burgers in Nederland een rad voor ogen heeft gedraaid, door eerst tegen en dan voor en weer tegen te zijn. Was het eerst ‘duurzaam kan nooit zonder subsidie’ en ‘leuke dingen voor Rechts’, werd het een “duurzaam’ commercieel verdienmodel voor ondernemend Rechts met een Groen en Linkse toekomstagenda over de ruggen van de consument en de belastingbetaler.

‘Tegen de onzin’ had net zo goed ‘Tegen de chaos’, ‘Tegen de waanzin’, ‘Tegen de democratie’, ‘Tegen de boeren’, ‘Tegen de economie’, ‘Tegen het klootjesvolk’ ‘Tegen Rechts’, ‘Tegen Nederland transitieland’ of ‘Tegen megalomanie’ kunnen heten.

Het boek is een aanrader voor iedereen die gewaarschuwd wil worden omtrent de rampzaligheid van de besluiten en maatschappelijke schade veroorzaakt door 3 opvolgende kabinetten Rutte.

Zie hier.

Naschrift redactie

Wanneer komt nu toch eindelijk die verschrikkelijke opwarming?

Hoe Nederland onder Rutte totaal in de knoop is geraakt ‘Tegen de chaos’, ‘Tegen de waanzin’, ‘Tegen de democratie’, ‘Tegen de boeren’