marjan minnesma Urgenda Salvator Mundi?voortschrijdend inzicht anderhalve graad Aanvaarde wetenschap? Platte-aarde-hypothese lijkt het eerder

Schilderij: Carlo Crivelli.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Minnesma blijft maar lamenteren dat er een klimaatcatastrofe op ons komt die zijns gelijke niet kent en dat wij op een oorlogsstrategie moeten overgaan. Zij beseft de blunders niet die zij bij de “onderbouwing” maakt.

De honderden miljoenen slachtoffers, verwoestijning etc. strooit zij ruimhartig als waren deze pepernoten uit de gulle hand van Zwarte Piet bij de intocht Sinterklaas.

Feitenvrij speculeren en fantaseren volgens vrije associatie is haar handelsmerk. Minnesma draagt slechts een marxistisch politiek standpunt uit, geen wetenschappelijk. Voor dit laatste ontbreekt het haar aan de nodige kennis en ambitie naar kennisname van natuurkunde, geologie en andere noodzakelijke bèta wetenschappen.

Enige bescheidenheid en een meer onderzoekende geest, dan wel bevraging bij wetenschappers als Kroonenberg, Lindzen en talloze anderen zouden wel zo gewenst zijn. Het is na al die jaren dezelfde grijsgedraaide plaat van doom and gloom. Voortschrijdend inzicht na de vaststelling dat geen enkele geprojecteerde ramp is bewaarheid, ontbreekt.

Wel was daar het voortschrijdend inzicht van Minnesma opmerkelijk: tegen biomassa en vóór aardgas. Iets wat elders in de wereld ook zichtbaar wordt, al betreft het kernenergie. Zie hier. Een stap in de goede richting, al lijkt het meer ingegeven uit zelfbehoud door wat wij al jaren stellen: de onverbiddelijk natuurwetten. Deze negeren leidt onvermijdelijk tot verlies van draagvlak en van gezicht. Dat Minnesma derhalve handelde uit opportunisme lijkt waarschijnlijk. Desondanks meent zij nog steeds het gelijk volledig aan haar kant te hebben. Over de uitspraak van de Hoge Raad zegt zij:

Pas nadat de Hoge Raad op 20 december Urgenda ook in cassatie gelijk had gegeven, sloeg de sfeer in het kabinet „ineens” om, vertelt Marjan Minnesma (1966). […] U denkt dat het door gebrek aan kennis is dat mensen onvoldoende besef hebben van de ernst van klimaatverandering?

„Ja. We stevenen af op 3 graden opwarming. Als we nog tien jaar zo door gaan, zit er zo veel CO2 in de lucht dat het klimaat op een kantelpunt komt. Ik laat mensen zien: bij anderhalve graad opwarming [het streven van het VN-klimaatakkoord van Parijs, red.] blijft nog 50 procent van het koraal in leven, maar bij twee graden is het vóór 2050 allemaal weg. Toch jammer, alleen maar kwallen in de zee. Bij anderhalve graad kun je nog net in de landen rond de Sahara blijven wonen, bij twee graden wordt het daar echt te warm. Misoogst na misoogst, 200 miljoen mensen raken op drift.

Bron.

Spreken over gebrek aan kennis is wel een gotspe, want dit is één tsunami van speculaties zonder enige wetenschappelijke kennis. En ja, het obligate kantelpunt van haar al even fantasierijke zakenpartner van de Transitie B.V. Rotmans, kantelkonijn geheten, ontbreekt niet. Speculaties die zo langzamerhand sneue trekken aannemen, want CO2 speelt geen meetbare rol (Fleming; False Alarm). De ironie bovendien is dat de 2-graden doelstelling slechts een politiek doel is. Deze willekeur blijkt temeer door de nieuwe politieke doelstelling van 1,5 graad C van Parijs 2015, evenmin ergens op gebaseerd.

Het is weinig verheffend te zien hoe Minnesma ongegrond toehoorders van haar lezingen nodeloos bang en schuldbewust maakt. We horen immers al decennia over die verschrikkelijke opwarming die maar niet wil komen. Al die vreselijke rampen, overstromingen, hongersnoden etc. die wij kennen van de 70’er jaren, zijn overtuigend voltooid verleden tijd dankzij verstandig beleid, namelijk adaptatie i.p.v. kolen- en kerncentrales sluiten.

marjan minnesma Urgenda Salvator Mundi?voortschrijdend inzicht anderhalve graad Aanvaarde wetenschap? Platte-aarde-hypothese lijkt het eerder

Marjan Minnesma. Cartoon Mirjam Vissers.

In het vraaggesprek met Minnesma wordt ook stilgestaan bij de klucht inzake die 25% doelstelling. Ik zou niet trots zijn op die blamage van een activistische rechter die onbevoegd en uit onkunde, op de stoel van de wetenschap en de politiek plaatsneemt. En zie nu. Vandaag heeft de Hoge Raad de Staat in het gelijk gesteld inzake het niet terughalen van die IS-vrouwen. Volgens het Hof was die beslissing aan de politiek en moet de rechter niet op de stoel van de overheid gaan zitten.

Bron.

Dit is een opmerkelijk verschil met het Urgenda-vonnis. Klimaat werkt als een mysterieuze toverdrank die spot met natuurwetten en rechtspraak, en mensen van het gezonde verstand berooft. Ter illustratie deze groteske denkbeelden die Minnesma erop nahoudt:

Hoe langer we wachten, hoe meer de CO2 uitstoot uit het verleden optelt bij die van het heden en samen zo hoog worden, dat het leidt tot temperatuurstijgingen van meer dan 4 graden gemiddeld op aarde. Dit terwijl Nederland en meer dan 190 andere landen op basis van aanvaarde wetenschap hebben gesteld dat 2 graden temperatuurstijging al het maximum is. Daarboven leidt het met 50% kans tot gevaarlijke klimaatverandering. Wij vinden 50% kans al veel te hoog.

Bron.

Aanvaarde wetenschap? Platte-aarde-hypothese lijkt het eerder. Het duimzuigen is zij niet verleerd. Geen wonder met zo’n schrikbarende onkunde. De remedie volgens Minnesma is overgaan op oorlogsindustrie of de broken window fallacy. Alleen iemand die van deze materie niets begrijpt, kan zo iets beweren. Bron. Nee, redder der wereld, Salvator Mundi, zou ik Urgenda niet willen noemen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).