Amice-briefje aan Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS-journaal, over de aanwakkering van de klimaathysterie minderheidsopvattingen

Marcel Gelauff. Foto: NOS. Achtergrond Shutterstock.

Amice,

Wij hebben eerder e-mailcontact gehad. (…) Het betrof de door ons gewraakte stelselmatige aanwakkering van de klimaathysterie door de NOS/NPO.

De website Climategate.nl en die van de Groene Rekenkamer hebben daarover destijds een klacht ingediend bij de ombudsman (Margo Smit) van de NOS. Deze klacht werd afgewezen. Zie hier en hier.

Zoals inmiddels bekend is, heeft deze klacht daarentegen wèl weerklank gevonden in de samenleving in den brede, hetgeen de geloofwaardigheid van het NOS-journaal geen goed heeft gedaan.

Dat is een betreurenswaardige gang van zaken. Men zou niets liever willen dan dat wij Nederlanders blindelings zouden kunnen vertrouwen op de objectiviteit van de staatsomroep. En op tal van terreinen levert deze ook mooie programma’s.

Maar volgens het mandaat van de NOS/NPO dienen deze ook ruimte bieden aan minderheidsopvattingen. Dat gebeurt ook op vele gebieden. ‘Klimaat’ vormt daarop echter een uitzondering.

Onlangs gaf de NOS weer podium aan een – modelmatig gefundeerd – ijsberenalarm. Zie hier.

Climategate.nl heeft door de jaren heen vele malen aandacht geschonken aan tekortkomingen van (klimaat)modellen. Meer recentelijk heeft ook de president van CLINTEL, Guus Berkhout, uitgelegd waarom deze (nog ?) niet voldoende betrouwbaar zijn om als basis van beleid te kunnen dienen. Zie hier.

Tegen melding van dit soort berichten over ijsberen is natuurlijk op zich geen bezwaar. Maar als dat steeds maar weer opnieuw gebeurt, zonder kritisch tegengeluid, werkt dat de aanwakkering van de klimaathysterie in de hand. Mede in reactie daarop rolt de politiek een klimaatbeleid uit, dat de samenleving honderden miljarden kost, maar waarvan het klimaateffect niet meetbaar is (aldus door het KNMI bevestigd). En de NOS/NPO werkt daaraan mee.

Wij vragen ons af waarom de NOS/NPO nooit aandacht schenkt aan klimaatsceptische opvattingen.

De vaste kern auteurs van Climategate.nl is van hoog academisch niveau. Zie hier.

Dat geldt eveneens voor de vele gastauteurs. De hoogleraren’dichtheid’ overtreft die van instituten zoals het KNMI, PBL en RIVM en a fortiori die van de redactie van het NOS-journaal. Meer recentelijk is daar CLINTEL bijgekomen – thans een wereldwijd netwerk met meer dan 800 (!) deelnemers van hoog wetenschappelijk niveau. Voor degenen die uitsluitend de NOS/NPO volgen om bij te blijven, is dat echter allemaal onbekend.

We mogen bij dit alles niet vergeten dat de klimaathype van oorsprong is gebaseerd op – goed gedocumenteerde – wetenschappelijke fraude.

Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Eveneens goed–gedocumenteerde aanpassing van historische temperatuurreeksen, zodat zij meer in lijn zijn met het AGW-dogma (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming‘), is ook een veelvoorkomend praktijk in de klimatologie. In elke wetenschappelijke discipline zouden dit soort praktijken als wetenschappelijk wangedrag aan de kaak worden gesteld. In de klimatologie worden zij echter met de mantel der liefde bedekt. Zie hier.

Wij stellen vast dat de ‘Hagoort-doctrine’ inzake klimaat zich diep in de genen van de NOS/NPO heeft genesteld. Hagoord wenste:

‘… geen discussie over de vraag: hebben we wel een probleem? …  De vraag: hebben we een probleem met het klimaat?, wordt inderdaad niet gesteld. Daar gaan we vanuit.’

Bron hier.

Dat leidt tot klimaatactivisme in plaats van evenwichtige, objectieve journalistiek. Dat is niet de taak van de NOS/NPO.

Een recent lichtpuntje, waarin wat gas werd teruggenomen, was het – niet gesigneerde – interview met weerman Gerrit Hiemstra. Zie hier.

Citaat:

Maar wie weet hoe dat [het weer] er over een maand uitziet, of over een paar weken? “Van het voorjaar was er een weerbureau dat een droge en hete zomer voorspelde. Ik doe dat niet, ik doe dat nooit, want je kunt geen uitspraken doen over hoe het weer in een heel seizoen gaat verlopen”, zegt Hiemstra.

Maar over klimaat doet hij wèl dat soort uitspraken. Is er nu niemand die hem erop wijst dat dat wringt?

Mocht je behoefte hebben aan een wat diepergravend gesprek met mensen uit de klimaatsceptische gemeenschap, dan kan dat worden geregeld.

Tot slot:

Er is geen klimaatcrisis.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl.