CLINTEL publiceert een Magna Carta Universitatum 2020, dat pleit voor vrijheid van onderzoek gedragscode voor de vrijheid van onderzoek

Afbeelding: Shutterstock.

CLINTEL publiceert een Magna Carta Universitatum 2020, dat pleit voor vrijheid van onderzoek

Een gastbijdrage van David Wojick (VS).

Het debat over klimaatverandering is misschien wel een van de schrijnendste gevallen van de onderdrukking van academische vrijheid in de geschiedenis. Er zijn tegenwoordig veel klachten over bedreigingen van de academische vrijheid, maar weinig actie. Het is dus logisch dat CLINTEL een positieve stap voorwaarts heeft gezet.

CLINTEL heeft een Magna Carta Universitatum 2020 gepubliceerd. Dit korte document is in feite een ambitieuze gedragscode voor de vrijheid van onderzoek en meningsuiting op universiteiten.

Dit initiatief kent een indrukwekkende geschiedenis. De eerste Magna Carta Universitatum werd gepubliceerd in 1988 en tot nu toe hebben minstens 889 universiteiten deze onderschreven. CLINTEL merkt op dat het rechtstreeks voortbouwt op dit precedent, om te voldoen aan “de speciale uitdagingen van vandaag”. Het is precies dat CLINTEL’s MCU 2020 primair gericht is op het huidige universitaire leiderschap. De oorspronkelijke Magna Carta was in feite de Magna Carta Libertatum of Great Charter of Freedoms. Deze dateert uit 1215 en laat zien dat het beschermen van vrijheden verre van nieuw is.

De reikwijdte van de Magna Carta van CLINTEL is tweeledig. Het hoofdgedeelte is gericht op vijf principes, die elk worden vermeld en vervolgens worden besproken. Deze inhoud is algemeen van aard en geldt voor alle wetenschappen. Maar voor elk principe wordt er ook een klimaatwetenschappelijk voorbeeld gegeven, dat aangeeft dat politieke autoriteit en economische macht vandaag de dag de klimaatwetenschap verstikken.

CLINTEL betoogt in de preambule dat universiteiten een primaire bron van welvaart in hun regio zijn geworden. Hoe hoger het gerealiseerde wetenschappelijke niveau, hoe groter de bijdrage aan de welvaart. Universiteiten dienen daarom te allen tijde excellentie te bevorderen. Dit betekent dat ze geen genoegen moeten nemen met volgerschap, maar moeten streven naar leiderschap in hun wetenschappelijke expertise. En leiderschap in onderzoek en onderwijs volgt niet op politieke en commerciële druk. Hier zijn de vijf principes van Magna Carta Universitatum 2020:

1. Gedegen wetenschappelijk onderzoek is ruimdenkend en kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan standpunten zonder dogma’s en vooroordelen.

Hoogleraren die kritiek hebben op de Anthropogenic Global Warming (AGW) -hypothese worden geëxcommuniceerd. Studenten en sprekers worden uitgejouwd.

2. De complexiteit van multi-factor, multi-scale systemen vraagt ​​om input van een breed scala aan wetenschappelijke velden en disciplines.

Kennisgebieden die aandacht schenken aan de natuurlijke variabiliteit van het klimaat op aarde, worden genegeerd.

3. Verbeterde meetsystemen zijn bepalend voor wetenschappelijke vooruitgang; degelijke wetenschap vereist een evenwicht in theoretische en empirische wetenschappen.

Op het gebied van klimaat stelen modelmakers de show, terwijl vooruitgang dringend meer en betere observaties nodig heeft.

4. Leiders van universiteiten moeten hun wetenschappers beschermen tegen politieke ideologieën; scheiding van wetenschap en politiek is een groot goed.

Het politieke wenslijstje van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 bepaalt al decennia lang de klimaatwetenschappelijke agenda.

5. Leiders van universiteiten hebben de morele verantwoordelijkheid om de samenleving te waarschuwen dat conclusies uit twijfelachtige wetenschappelijke modellen gewantrouwd moeten worden.

De klimatologische gemeenschap zou eerlijker moeten zijn tegenover het publiek over de ernstige beperkingen van hun theoretische modellen. De Magna Carta eindigt met deze dwingende aanbeveling:

“Ten slotte moeten academische leiders in gedachten houden dat universiteiten centra van nieuwe ideeën en broedplaatsen van nieuw talent zouden moeten zijn. Dit vraagt ​​om een ​​inspirerende onderzoeks- en onderwijsomgeving, waar nieuwe concepten worden verwelkomd en er voldoende ruimte is om te experimenteren. Het filteren van slechte ideeën moet gebeuren door openlijke confrontatie, argumentatie en observatie en niet door creatieve geesten het zwijgen op te leggen.”

CLINTEL publiceert een Magna Carta Universitatum 2020, dat pleit voor vrijheid van onderzoek gedragscode voor de vrijheid van onderzoek

David Wojick.

Auteur

David Wojick, Ph.D. is een onafhankelijk analist die werkt op het snijvlak van wetenschap, technologie en beleid.