Tonopah thermische energiecentrale failliet zonne-energiecentrale toegevoegd aan de lijst met DOE-leningontvangers die failliet gingen

Foto: Heartland.

Tonopah Solar Energy LLC, die een enorme thermische zonne-energiecentrale in Nevada heeft gebouwd en geëxploiteerd, heeft faillissement aangevraagd, hetgeen  de Amerikaanse belastingbetaler waarschijnlijk meer dan $ 225 miljoen zal gaan kosten.

 

 

 

 

Auteur: H. Sterling Burnett (VS).

Nieuwe technologie faalt

Het Spaanse infrastructuurbedrijf ACS en Banco Santander SA, die gezamenlijk eigenaar zijn van Tonopah via bedrijven die ze specifiek hebben opgericht om de energiecentrale te ontwikkelen, kondigde Tonopah aan als de eerste zonne-energiecentrale die zonne-energie kan opslaan voor gebruik ’s nachts of tijdens bewolkte dagen, waardoor er geen behoefte meer is aan andere stroombronnen als back-up.

De meer dan 10.000 spiegels van Tonopah moesten de zonnewarmte op een toren richten om stoom te produceren en een tank met gesmolten zout te verwarmen dat ’s nachts energie zou opwekken. De technologie bleek echter onbetrouwbaar en duur om te bouwen en te gebruiken.

Sinds de ingebruikstelling in 2015, leidden herhaalde lekken uit de gesmolten zouttank ertoe dat de energiecentrale herhaaldelijk moest worden stil gezet. Omdat het niet lukte om dit en andere problemen op te lossen, stopte de energiecentrale in april 2019 alle activiteiten.

Tijdens het topjaar produceerde Tonopah nooit meer dan 40 procent van haar nominale capaciteit van 400 Gigawatt *) per uur, en in de meeste jaren produceerde het als gevolg van technologische storingen aanzienlijk minder stroom. Bovendien waren de kosten van de stroom die het opwekte twee tot vier keer de groothandelskosten van stroom uit bestaande conventionele stroombronnen zoals steenkool en aardgas en zelfs concurrerende hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-fotovoltaïsche energie.

Dure leningen

De 1670 hectare grote zonnefaciliteit van Tonopah kreeg versnelde goedkeuring van de regering-Obama voor de bouw op publieke grond en $ 737 miljoen aan leningen van het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE). DOE’s lening aan Tonopah was afkomstig van een leninggarantieprogramma dat in 2005 onder de regering-Bush was opgezet. De regering ontwierp het programma om de ontwikkeling van nieuwe energiegerelateerde technologieën te ondersteunen, die traditionele banken en durfkapitalisten als te riskant beschouwden. Dat ze riskant zijn is thans zonneklaar – althans voor de belastingbetaler.

Er werden geen leninggaranties afgegeven via het programma voor hernieuwbare-energieprojecten tot 2009. Daarna gaf de regering-Obama een aantal leninggaranties voor deze projecten als onderdeel van het federale economische stimuleringsprogramma. Een analyse uit 2012 van de ongeveer $ 10 miljard aan federale leninggaranties en belastingkredieten die de regering-Obama verstrekte aan bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie, wees uit dat meer dan $ 3,2 miljard van die steun was verleend aan bedrijven die vervolgens failliet gingen.

Zonnepanelenfabrikant Solyndra bleef bijvoorbeeld in gebreke met meer dan $ 500 miljoen aan federale leninggaranties voordat het failliet ging in 2011. Andere bedrijven die DOE-leninggaranties ontvingen en vervolgens failliet gingen, zijn onder meer lithium-ionbatterij fabrikant A123, die $ 300 miljoen aan federale subsidies ontving en $ 135 miljoen aan aanvullende subsidies van de staat Michigan voordat het in oktober 2012 failliet ging, en Fisker Automotive, dat in oktober 2013 failliet ging, ondanks federale leninggaranties van bijna $ 529 miljoen.

Tonopah kan nu worden toegevoegd aan de lijst met DOE-leningontvangers die failliet gingen. Als de rechtbank de overeenkomst van het bedrijf met de federale regering goedkeurt, zal Tonopah $ 200 miljoen moeten terugbetalen van de resterende $ 425 miljoen die het momenteel aan de regering verschuldigd is, waardoor de Amerikaanse belastingbetalers de resterende $ 225 miljoen moeten bijpassen.

Favoriete energieprojecten

Reuters meldt dat DOE-woordvoerster Shaylyn Hynes een verklaring afgelegd waarin zij zei dat het schikkingsbesluit “werd genomen na jaren van bestudering van uitputtende opties binnen onze autoriteit om het project weer op de rails te krijgen.” Een hoge ambtenaar van de Trump-regering zei dat de schikking “het geld van de belastingbetaler veiligstelt dat werd verspild door de mislukte favoriete energieprojecten van de vorige regeringen”, aldus Reuters.

Tonopah zou op een ideale locatie kunnen worden gebouwd om goedkope zonne-energie op te wekken, maar zelfs met genereuze overheidssteun is het mislukt, wat verder bewijs levert dat zonne-energie niet kan concurreren met conventionele elektrische energiebronnen, zegt James Taylor, directeur van de Arthur B. Robinson Centrum voor klimaat- en milieubeleid in het Heartland Instituut. “Het is een realistische weerlegging van de propaganda dat zonne-energie nu minder duur is dan conventionele energie”, zei Taylor. “Overal waar zonne-energie aan het net wordt toegevoegd, verhoogt dat de energiekosten.

“Er is geen duidelijker voorbeeld dan dit zwaar gesubsidieerde zonne-energieproject op een plek die ideaal zou moeten zijn voor het opwekken van zonne-energie,” zei Taylor. “Ondanks enorme subsidies van de belastingbetaler, waaronder een federale subsidie van 30 procent, kan zonne-energie geen concurrerende stroom opwekken, zelfs niet in het midden van een woestijn. Maar we worden verondersteld te geloven dat zonne-energie kostenconcurrerende stroom zal genereren in plaatsen als Michigan of New Jersey.”

Bron hier.

*)  Dit lijkt een fout in het artikel. De turbine had een vermogen van 110 MW, dus wordt er per uur maximaal 110 MWh geproduceerd.
De maximum opslagcapaciteit was 10 uur van 110 MWh, dus 1,1 GWh. Die was dus niet bedoeld als opslag voor dagen zonder zon (zeer zeldzaam daar) maar om een vol etmaal alle stroom te kunnen leveren.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crescent_Dunes_Solar_Energy_Project
Een gemiddelde kolen- of gascentrale levert volcontinu 500 tot 750 MW.
(Theo Wolters)