Denkverbod bedreigt academische vrijheid wetenschap DFG Historicus ziet gevaar voor de fundamenten van de democratische publieke opinie

Dieter Nuhr. Foto: Facebook-pagina Dieter Nuhr.

Auteur: Filipp Piatov.

Vertaling: Martien de Wit.

Worden ongewenste meningen gecensureerd door de hoogste Duitse instanties voor financiering van  onderzoek? De Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, goed voor ruim 3 miljard euro aan financiering uit belastingen) schrapt een bijdrage van satiricus Dieter Nuhr (59).

Reden: politiek onwelgevallig!

Donderdag prees de DFG de audioboodschap van Nuhr, die ze voor een campagne bij hem had besteld. “Kort en bondig“, zei de DFG verheugd en publiceerde de bijdrage prominent op Twitter.

Kort daarna kwam de ommekeer: omdat de cabaretier in het verleden de klimaatalarmisten-beweging en Greta Thunberg (17) in de maling had genomen, protesteerden internet-heethoofden en eco-activisten tegen de bijdrage en eisten ze beëindiging van de samenwerking met Nuhr.

En de DFG? Die ging dor de knieën en verwijderde de bijdrage van Nuhr van de website. Op verzoek van BILD verklaart de DFG dat de verwijdering niet alleen door de critici is veroorzaakt, maar dat de organisatie haar standpunt ten aanzien van de persoon Dieter Nuhr fundamenteel heeft heroverwogen.

De DFG heeft dit audiobericht verwijderd:

Dieter Nuhr: Weten betekent niet dat je 100% zeker bent, maar dat je genoeg feiten hebt om een ​​gefundeerde mening te hebben. Omdat veel mensen beledigd zijn wanneer wetenschappers van gedachten veranderen, zeg ik: nee, nee! Dat is normaal! Wetenschap is juist dat je mening verandert wanneer de feiten veranderen. Wetenschap is geen heilsleer of religie, die absolute waarheden verkondigt. Dus wie voortdurend roept: Volg de wetenschap!, die heeft dit kennelijk niet begrepen. Wetenschap weet niet alles, maar het is de enige verstandige kennisbasis die we hebben. Daarom is zij zo belangrijk.“

Onderzoeksorganisatie keert zich tegen Nuhr

In het licht van de discussie “leidde ten minste één centraal punt tot een andere beoordeling van het standpunt van de heer Nuhr over wetenschap en ook over de bijdrage”, verklaarde een woordvoerder tegenover BILD.

Concreet stoort de DFG zich aan de zin: “Dus wie voortdurend roept: Volg de wetenschap!, die heeft dit kennelijk niet begrepen. “Dit was”, aldus de DFG tegen BILD “een onnodige aanval op de huidige debatten in en rond de wetenschap en haar beoefenaars, die we niet in overeenstemming vonden met de opzet van de campagne # für das Wissen“. Het schrappen van de bijdrage houdt echter geen ‘enkele vorm van censuur in.

Historicus ziet gevaar voor de fundamenten van de democratische publieke opinie

Nuhr voelt zich als een vijand van de wetenschap neergezet en rekent af met de DFG: de stichting neemt actief deel aan het vervolgen van kritiek als een vorm van ketterij en het de mond snoeren van andersdenkenden” en “onderwerpt zich aan de relschoppers op het internet die systematisch bezig zijn om kritische stemmen, die zich in het midden van het politieke spectrum bevinden, te onderdrukken.

Ook historicus prof. Andreas Rödder (53, Universiteit van Mainz) had kritiek op het gedrag van de onderzoeksfinanciers in BILD: Het onmiddellijk buigen voor kritiek is zeer bedenkelijk. Wat nog zorgwekkender is, is dat de DFG achteraf zegt dat ze Nuhr hiervoor helemaal niet hadden moeten vragen.”

Rödder waarschuwt:

“Verboden om te denken of om vragen te stellen dringen steeds dieper door in de wetenschap en vormen een ernstige bedreiging voor de vrijheid van de wetenschap. Deze zelfcensuur van de wetenschap brengt de intellectuele grondslagen van de democratische publieke opinie in gevaar.”

Bron hier.

Maar … verrassing, verrassing!

Deutsche Forschungsgemeinschaft herziet standpunt inzake verklaring Nuhr

Bron: Die Kalte Sonne hier.

De Duitse Onderzoeksstichting (DFG) zette een verrassende stap na het gesteggel over de verklaring van Dieter Nuhr. Ze heeft de verklaring van de cabaretier nu weer online gezet. De DFG schreef in een toelichting het volgende.

De DFG betreurt het uitdrukkelijk dat de verklaring van Dieter Nuhr voortijdig is verwijderd van de website van de online campagne # fürdasWissen. Dieter Nuhr is iemand die midden in onze samenleving staat en toegewijd is aan wetenschap en een rationeel discours. Ook al is zijn scherpzinnigheid als cabaretier voor sommigen irritant, een instelling als de DFG zet zich in voor vrijheid van denken op basis van de Verlichting. We hebben daarom de bijdrage opnieuw geplaatst. De discussie over het artikel illustreert de ontwikkelingen die momenteel kenmerkend zijn voor veel publieke discussies over wetenschap.

Op verschillende terreinen van onze samenleving heeft zich een debatcultuur ontwikkeld, waarin vaak niet het feitelijke en sterkere argument telt, waarin minder wordt geluisterd en ondervraagd, maar steeds vaker haastig wordt geoordeeld en veroordeeld. De gemeenschappelijke dialoog wordt steeds meer vervangen door gepolariseerde en polariserende geschillen. Vooral als het gaat om kernthema’s als klimaatverandering of de coronaviruspandemie wordt de zo noodzakelijke discussie over wetenschappelijke onderwerpen en de constructieve uitwisseling tussen wetenschap en samenleving belemmerd.

Wetenschappers die hun bevindingen openbaar maken en opties voor politieke actie beschrijven, worden steeds vaker het doelwit van niet-objectieve aanvallen en persoonlijke laster. Dit geldt ook voor sociale bewegingen die opkomen voor de wetenschap en publiekelijk oproepen tot wetenschappelijke kennis als basis voor beslissingen en acties.

Deze ontwikkelingen zijn niet gunstig voor de samenleving en zijn des te verontrustender omdat de wetenschap een centrale rol speelt bij het overwinnen van de huidige uitdagingen, waarmee zij momenteel sterk wordt waargenomen en gewaardeerd in de samenleving. Van haar kant is ze afhankelijk van een kritische, open en constructieve communicatiecultuur.

De DFG wil deze observaties aangrijpen om een ​​intensief onderzoek te starten naar de huidige debatcultuur rond wetenschap. De DFG staat voor diversiteit van mening en vrijheid van meningsuiting en voor een gedifferentieerde discussiecultuur. Daartoe zal het in de toekomst alles blijven doen – samen met andere actoren uit de wetenschap, de media, de politiek en andere delen van de samenleving in binnen- en buitenland.

Hier is de verklaring van Dieter Nuhr te horen (blok rechtsboven).

Zal het dan toch nog goed komen?