'Yes Prime Minister' - dodelijke klimaatsatire humphrey jim aarde computermodellen wetenschap reguliere klimaatwetenschap klimaatbeleid

‘Yes Minister’. Foto BBC.

Uit de oude doos.

Vertaling. Martien de Wit.

Er zullen zich vast wel fans van het programma ‘Yes Prime Minister’ onder de lezers van dit blog bevinden. De auteurs van deze serie, Antony Jay and Jonathan Lynn, staan erom bekend dat zij grondig onderzoek doen voordat zij hun teksten schrijven.

Onderstaand fragment wil ik de lezers niet onthouden. De PM, Jim Hacker, en zijn adviseur, Sir Humphrey, overleggen hoe de PM moet reageren op de laatste alarmerende klimaatberichten. De modellen zaten er naast! Volgens de nieuwste berekeningen is het nog veel erger dan we dachten!

Humphrey: Mag ik u intussen voorstellen dat u zich niet al te veel zorgen maakt over de opwarming van de aarde?

Jim: Juist. Ik kan daar vanavond niets aan doen, toch?

Humphrey:  Vertel eens: hoe weten ze dat we over een aantal jaren allemaal zullen verdrinken terwijl de weersvoorspelling van afgelopen vrijdag er zo naast zat?

Jim: Omdat alle wetenschappers het erover eens zijn.

Humphrey: Dat zeggen ze. Net als die computermodellen. Ik weet het. Maar waarom zouden computermodellen voor de opwarming van de aarde nauwkeuriger zijn dan financiële modellen?

Jim: Ehh

Humphrey: De computermodellen van Wall Street zijn ontworpen om te bewijzen dat derivaten van risicovolle hypotheken een laag risico hebben. En die andere computermodellen zijn ontworpen om aan te tonen dat de opwarming van de aarde erger wordt.

Jim: Hou toch op, Humphrey!

Humphrey: Herinnert u zich de gekke-koeienziekte nog? Computermodellen voorspelden toen dat we nu met honderdduizenden zouden sterven. Eén kleinigheidje: er stierf vrijwel niemand, nietwaar? Hetzelfde geldt voor de computermodellen met salmonella-in-eieren. Of die van de Mexicaanse griep.

Jim: Dus je suggereert … wat precies?

Humphrey: Global-Warming-modellen laten bijna alle andere mogelijke oorzaken buiten beschouwing. Bijna alles, behalve CO2. En dan zeggen ze: ‘Kijk, CO2 heeft al deze klimaatverandering veroorzaakt.’

Jim: Welke andere oorzaken zijn er dan?

Humphrey: Als de aarde echt warmer zou worden, zou je kunnen beginnen door naar de zon te kijken. Zonneactiviteit, waterdamp, kosmische straling, zonnevlekken, onderwatervulkanen…

Jim: Als? De wereld wórdt warmer, de wetenschap is overweldigend, dat weet iedereen.

Humphrey: Sinds 1998 is de temperatuur niet meer gestegen.

Jim: Echt? Maar hij was wel aan het stijgen, toch?

Humphrey: Van 1975 tot 1998, ja, absoluut.

Jim: Dat is wat ik bedoel.

Humphrey: Maar de temperatuur daalde tussen 1940 en 1975. Ook al was dat een periode van een krachtige geïndustrialiseerde ontwikkeling, terwijl de CO2 omhoogschoot. En over het geheel genomen stijgt de temperatuur helemaal niet: het warmste jaar in de twintigste eeuw was 1934.

Jim: Ik las dat 2500 top-klimaatwetenschappers hebben bijgedragen aan het laatste IPCC-onderzoek en ze waren het er allemaal over eens dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde een bewezen feit is en dat broeikasgassen de oorzaak zijn.

Humphrey: Bijna vijftig van hen waren het daarmee eens. De anderen niet, eigenlijk. Maar hun opvattingen werden weggelaten uit de samenvattingen die aan de pers werden gegeven.

Claire: Heb je dan niet die film van de smeltende ijsbergen in Antarctica gezien?

Humphrey: Ja. Prachtig, nietwaar?

Claire: Dat wordt wel veroorzaakt door CO2.

Humphrey: Nee, dat wordt veroorzaakt door warme watermassa’s uit de Stille Oceaan.

Claire: Waarom sterven de ijsberen dan uit?

Humphrey: Doen ze dat dan?

Claire: De computermodellen zeggen van wel.

Humphrey: Maar de mensen die ze in het echt gaan tellen, hebben er meer gevonden dan dertig jaar geleden.

Jim: In hemelsnaam, Humphrey! Als het allemaal zulke onzin is, waarom gelooft iedereen het dan?

Humphrey (geamuseerd): Moeilijk te begrijpen, dat geef ik toe. Sommige wetenschappers geloven dat, maar veel anderen willen vooral de miljarden ponden hebben, die je kunt krijgen voor onderzoek dat lijkt aan te tonen dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door broeikasgassen. En publicaties van de meeste wetenschappers die het er niet mee eens zijn, worden genegeerd. Journalisten houden van shock-horrorverhalen, regeringen willen deugdzaam overkomen naar de kiezers, linkse types zoeken een manier om de olie-industrie te slopen, en het zorgt ervoor dat de boomknuffelaars, walvis-redders, antikapitalisten en iedereen bij de BBC zich heiliger voelen dan jij en zich lekker warm en wazig voelen van binnen. Wat is daar nou niet leuk aan?

Jim: Waarom heeft niemand anders dit allemaal gezegd?

Humphrey: Dat deden ze wel, maar niemand wil het horen.

Jim: Dus windmolenparken hebben geen zin?

Humphrey (grinnikt): Dat hebben ze wel zeker; bijvoorbeeld voor alle bedrijven die er enorme overheidssubsidies voor krijgen. Maar er is niet genoeg wind om echt bruikbaar te zijn. De totale capaciteit van alle windturbines in het VK samen is een vijfde van één kolengestookte elektriciteitscentrale van een redelijke omvang.

Claire: Dus jij gelooft niet in de opwarming van de aarde?

Humphrey:  Het is niet mijn taak om te geloven of niet te geloven. Het is mijn taak om argumenten af ​​te wegen en antwoorden te bedenken. Dat is waar de overheidsdienst voor is …

Jim: Ik denk echt dat je ergens verkeerd geïnformeerd moet zijn. Al Gore ontving de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk op het gebied van opwarming van de aarde.

Humphrey: Ja en dr. Kissinger ook voor zijn bijdrage aan de oorlog in Vietnam.

Jim heeft daar geen antwoord op.

Jim: Denk je dat het allemaal oplichterij is? Ik weet niet wat ik daar van moet denken.

Humphrey: Voor sommige mensen is het oplichterij. Voor de meesten is het gewoon de grootste uitbraak van collectieve hysterie sinds de hekserijprocessen in de zeventiende eeuw.

***

Naschrift hoofdredacteur inzake trollen

Reeds eerder heb ik erop gewezen dat Climategate.nl zich in veel aandacht mag verheugen. Dat geldt vooral voor bona fide lezers, maar helaas ook voor vaste, maniakale, malafide huistrollen.

Ik verwijder hun bijdragen stelselmatig. Eerder heb ik aangegeven door welke overwegingen ik mij daarbij laat leiden. Zie hier.

Maar zij laten zich niet daardoor afschrikken en blijven maar terugkomen.

Mensen met een normaal gevoel voor fatsoen houden op zich op te dringen als zij te horen krijgen dat zij ergens niet welkom zijn. Maar onze klimaatpsychotische huistrollen zijn onbekend met dit soort fatsoensnormen. Zij volharden in digitale terreur en huisvredebreuk. Zij doen dat anoniem, onder steeds weer andere pseudoniemen, e-mailadressen en ip-adressen. Naar hun eindeloze stroom van reacties te oordelen lijkt het erop dat enkelen van hen daaraan veel tijd besteden. Het zou me dan ook niets verbazen als zij daarvoor zouden worden betaald.

Eens in de zo veel tijd krijg ik thuis Jehova-getuigen aan de deur. Het valt mij altijd hoe vriendelijk en beschaafd zij reageren als ik hen vertel dat ik geen belangstelling heb. Zo niet onze huistrollen. Zij blijven maar doordrammen.

Ik heb me altijd afgevraagd wat deze lieden bezielt. Hoe bevreesd/gemotiveerd/verdwaasd/geïndoctrineerd moet je zijn om, zoals ‘Jan’, om 06.18 u. uit bed te stappen om een reactie te te plaatsen op een ‘posting’ op Climategate.nl – met een overmaat aan spellingfouten, waarbij men zich kan afvragen of hij ooit de lagere school heeft afgemaakt – en wetende dat zijn reactie toch verwijderd zal worden? Hoe bevreesd/gemotiveerd/verdwaasd/geïndoctrineerd moet je zijn om dezelfde – reeds verwijderde – reactie meer dan tientallen malen opnieuw te posten, zoals Bas Post regelmatig doet?

En dan die voortdurend schofferende en denigrerende opmerkingen jegens eminente klimaatsceptische wetenschappers, die meer kennis en inzicht in hun pink hebben dan de trollen in kwestie in hun hele lijf!

En dan die eindeloze verwijzingen naar peer-reviewed publicaties van klimaatwetenschappers, alsof die de wijsheid in pacht hebben! We weten inmiddels dat de klimatologische discipline gecorrumpeerd is door politisering. Het wemelt van gevallen van spindoctoring en manipulatie.

Wie betaalt, bepaalt. De overgrote meerderheid van klimatologen is voor financiering afhankelijk van overheidsgeld. Bij hen moet de schoorsteen ook roken. Zij kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven om publiekelijk van de ‘partijlijn’ af te wijken. Privé doen zij dat in sommige gevallen overigens wel! De eis van bronbescherming belet mij om daarover meer informatie te verstrekken.

‘Gecorrumpeerd’? Is dat niet te sterk uitgedrukt? Ik dacht het niet. In de loop der tijd hebben we daarover regelmatig gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Maar het stelselmatige en grootschalige gesjoemel, gemanipuleer en bedrog die er in de reguliere klimaatwetenschap en het klimaatbeleid hebben plaatsgevonden, en nog steeds plaatsvinden, wordt doodgezwegen. In dit verband kan worden verwezen naar de hockeystick–grafiek, Himalayagate, de aanpassingen van de meetreeksen van temperaturen waardoor recente meetreeksen meer temperatuurstijging laten zien dan oudere reeksen, het naar voren schuiven van een extreem opwarmingsscenario als ‘business as usual‘, de verdwenen hittegolven, de stelselmatige onderschatting van de kosten van het klimaatbeleid en het uitblijven van een kosten/baten analyse daarvan, het ten onrechte classificeren van biomassa als ‘renewable‘ enz. enz.

Dat betekent overigens dat niet alles wat de mainstream publiceert van nul en gener waarde is. Zeker niet! Dat betekent evenmin dat alle wetenschappers die zich klimatoloog noemen geen waardevolle bijdragen leveren aan een verdieping van het inzicht. Maar op het moment dat zij zich publiekelijk distantiëren van de AGW–hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming‘) riskeren zij excommunicatie en – in het uiterste geval – ontslag. Daarvan zijn vele voorbeelden. Het is dus logisch dat zij dat niet doen, met in Nederland als grote uitzondering de voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, Henk Tennekes, die dan ook prompt bij een reorganisatie van het KNMI buiten de boot viel. Zie bijvoorbeeld hier.

Is het overigens niet opmerkelijk dat geen enkele prominente AGW–wetenschapper kritiek heeft laten horen op de alarmistische onzin van het Zweedse klimaatorakeltje, Greta Thunberg? Ik ken geen enkele wetenschappelijke discipline waar dit soort wartaal onweersproken zou hebben kunnen passeren. Evenmin ken ik enig beleidsterrein waar een 16-jarige Asperger–patiëntje als spreekster wordt uitgenodigd om haar apocalyptische boodschap te verkondigen – een boodschap die vervolgens met veel instemming en applaus werd aangehoord in de VN, het World Economic Forum in Davos en de EU, door hoogopgeleide mensen, zoals politici, volksvertegenwoordigers, diplomaten en leiders van grote multinationals, die ongetwijfeld van goede wil zijn, maar beter zouden moeten weten.

Hoe het ook zij, Climategate.nl zal onversaagd doorgaan met het aan de kaak stellen van manipulatie en spindoctoring op klimaatgebied. Het zal de klimaathysterie blijven bestrijden en zal trollen blijven weren.