smereka / Shutterstock.com

Een gastbijdrage van David Wojick (VS).

Vertaling: Martien de Wit.

IChemE, (Institution for Chemical Engineers) is een prestigieuze internationale groep wetenschappers en professionals met meer dan 35.000 leden in ongeveer 100 landen.

IChemE heeft een zogenoemde consultatieronde gehouden over haar concept ‘Position Statement on Climate Change (positieverklaring over klimaatverandering). Dit betekent in feite dat de leden worden uitgenodigd om commentaar te leveren. Aangezien veel ingenieurs sceptisch staan ​​tegenover de klimaathype, is het interessant om te zien of al deze opmerkingen ook openbaar worden gemaakt.

De conceptverklaring zelf is puur alarmisme. Ze zeggen dat de wetenschap voltooid en afgerond is, volgens het IPCC, en dat er een ramp dreigt. Hier is de openingsparagraaf:

De klimaatwetenschap is voltooid – wereldwijde klimaatverandering staat voor de deur, verergerd door menselijke activiteiten. IChemE accepteert de juistheid van de wetenschap en de conclusies gepubliceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Om onherstelbare sociale, economische en milieuschade te voorkomen, is het essentieel dat we onze inspanningen versnellen om onze economische systemen koolstofarm te maken en de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde te stabiliseren, willen we enige kans hebben om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Daarboven zullen catastrofale gevolgen waarschijnlijk zijn. Actie moet mondiaal en eerlijk zijn, rekening houdend met de relatieve verschillen tussen regio’s, zowel in termen van historische bijdragen aan emissies als de kwetsbaarheid voor de gevolgen van een opwarmende planeet.”

Chemische ingenieurs bevinden zich in een unieke positie om actie te ondernemen in de industrieën die bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen om de schade die wij mensen aanrichten aan de levensondersteunende systemen van onze enige, gedeelde planeet te stoppen en ongedaan te maken.” (accentuering toegevoegd)

Ze herhalen niet alleen gewoon de IPCC-mantra, ze hebben het zelfs bij het verkeerde eind. Nergens suggereert het IPCC dat 1,5 graad opwarming (waarvan één graad al in hun boeken staat) een kantelpunt is voor een catastrofe. In feite is de doelstelling van het Akkoord van Parijs nog steeds 2,0 graden. Die laatste zin kan het fervente catastrofisme van IChemE verklaren. De leden zijn allemaal in de positie om enorme sommen geld te verdienen door de engineering te doen voor het koolstofarm maken van de wereld. De uitstoot van CO2 is immers typisch het product van chemische reacties (inclusief verbranding).

In feite is het grootste deel van de vier pagina’s tellende concept-positieverklaring niets anders dan een strategisch plan om de ongegronde angst voor door de mens veroorzaakte catastrofale klimaatverandering, in klinkende munt om te zetten.

De CLINTEL-brief daagt IChemE uit om daadwerkelijk de wetenschappelijke en technische analyse uit te voeren die nodig is om een ​​redelijke klimaatverklaring te staven. Dat deze analyse dat niet heeft gedaan, maakt het huidige concept, wat CLINTEL noemt, een beschamende ‘ook-ik’-positieverklaring.

Hier is hoe CLINTEL het verwoordt: 

Met alle respect, de conceptverklaring van het Instituut over klimaatverandering is een onvoorwaardelijke, ‘ook-ik’-verklaring, politiek van karakter en zonder wetenschappelijk argument, rechtvaardiging of grondgedachte. Het document is uw prestigieuze Instituut onwaardig. Uniforme ook-ik’-klimaatverklaringen brengen ons niet dichter bij de thermodynamische realiteit.”

Volgens CLINTEL moet het concept volledig worden herschreven:

De Climate Intelligence Group (CLINTEL) is een internationale wetenschappelijke vereniging die bijna 1000 wetenschappers en ingenieurs op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden vertegenwoordigt. Als voorzitter van CLINTEL schrijf ik u om de Institution of Chemical Engineers uit te nodigen serieus na te denken over een herziening van haar standpunt over klimaatverandering.

Bovendien zou deze herschrijving gebaseerd moeten zijn op een zorgvuldige analyse van wetenschap en techniek op het gebied van klimaatverandering. Daartoe biedt CLINTEL de volgende beknopte checklist met zes analytische overwegingen, inclusief de broodnodige technische kosten-batenanalyse. “

Hoeveel – of hoe weinig – opwarming van de aarde veroorzaakt de mensheid werkelijk?

Zijn de voor- en nadelen van meer CO2 in de lucht juist berekend?

Waarom overschrijdt de verwachte opwarming van de aarde in het verleden de door observatie afgeleide opwarming met meer dan 200%?

Zijn de kosten en baten van een poging om de opwarming van de aarde te verminderen hoger dan die van aanpassing eraan?

Hoe zit het met de miljoenen die elk jaar sterven omdat ze zich geen dure “hernieuwbare” elektriciteit kunnen veroorloven en geen betaalbare, betrouwbare alternatieven krijgen?

Heeft de geschiedenis ons niet keer op keer laten zien dat aanpassing aan verandering een krachtige evolutionaire strategie vormt? “

CLINTEL: Uitdaging voor het klimaatpaniek zaaiende IChemE klimaatverandering wetenschap prestigieuze internationale groep wetenschappers

David Wojick.

De open brief is ondertekend door professor Guus Berkhout, CLINTEL-voorzitter, en hun Britse ambassadeur, viscount Christopher Monckton of Brenchley.

IChemE heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

De brief is gestuurd naar professor Stephen Richardson, President, Institution of Chemical Engineers.

Het is duidelijk dat deze uitdaging geldt voor alle ‘ook-ik’-organisaties die hun leden misleiden door de ongegronde angst voor een klimaatramp te onderschrijven.

Auteur

David Wojick, Ph.D. is een onafhankelijk analist die werkt op het snijvlak van wetenschap, technologie en beleid.