Bedreiging van (academische) vrijheid van politiek denken cancelling De anti fascisten van nu worden de fascisten van de toekomst

Winston Churchill. Foto: Yousuf Karsh.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

“De anti fascisten van nu worden de fascisten van de toekomst”, zou een gevleugelde uitspraak geweest zijn van Churchill na de oorlog. Mij lijkt dit niet ver bezijden de waarheid, wanneer ik zo de ontwikkelingen niet alleen rond de klimaatdiscussie, maar ook rond andere facetten van onze maatschappij bezie. In het algemeen is het dat zo lang je je politiek correct uitlaat volgens de eisen van milieu- en planeetredders en andere deugmensen, men aardig voor je is. Echter, zodra je je kritisch uitlaat over die eisen, breekt de hel los. Ik hoef maar te wijzen op Antifa -een club die zich qua gewelddadigheid niet onderscheidt van de Bruinhemden van weleer-, taartengooiers, de moordenaar van Fortuyn, belemmeraars van spreker en academische vrijheid etc. Dit alles binnen een gevestigde politieke orde. In een artikel Opgeleide middenklasse steunt de machtsgreep van de elite van Syp Wynia lezen we:

In Nederland bestaan bestuur, politiek en media vrijwel volledig uit hoger opgeleiden uit de bovenklasse en de succesvolle middenklasse. Deze hoger opgeleiden bepalen grotendeels de maatschappelijke codes voor succes of falen. Ze zien de democratie steeds meer als iets ván hen en vóór hen. […] De huidige bovenlaag verspreidt momenteel een nieuwe ideologie die hun machtspositie rechtvaardigt en verkoopt: woke capitalism. […] In Nederland volgen traditioneel linkse middenklasse-partijen als GroenLinks en de PvdA doorgaans de agenda van de bovenlaag, zoals de bezuinigingen en lastenverzwaringen onder het kabinet Rutte-2, maar ze lopen graag mee met SJW (Social Justice Warrior)-activisme. […] Het is niet moeilijk ons voor te stellen waar de ondemocratische opstelling van de bovenklasse uiteindelijk toe kan leiden: een corporate woke tyranny van techbedrijven samen met een autoritaire overheid. Kortom, een oligarchie.

Bron

Martin Bosma gaf onlangs in zijn “troonrede” een kritisch inkijkje in hoe deze elite, want dit is het, reilt en zeilt. Terugkomend op de door de elite opgeëiste SJW-politieke correctheid, constateren we een verdergaande inperking van de vrije mening. Binnen de klimaatdiscussie is dit al jaren aan de gang. Hiermee ging men het opduiken van het begrip cancelling, zeg maar uitbanning, jaren voor. Deze uit de VS overgewaaide anti liberale stroming is een aanslag op met name de academische vrijheid van denken.

De CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) is nooit bewezen, sterker, is door de meetresultaten weerlegd. Bij gebrek aan dit bewijs beroept men zich onterecht op een vermeende 97%-consensus onder wetenschappers. De praktijk onthult niet verrassend dat protagonisten zich de ‘taak van planeet redden’ hebben toegeëigend zonder dat zij hebben nagedacht over de mondiale ecologische en economische schade van hun ondemocratisch opgedrongen wanbeleid -een ander woord is er niet voor klimaatbeleid- dat onvermijdelijk wordt toegebracht aan Ontwikkelingslanden en de generaties na ons. Dit valt de protagonisten kwalijk te nemen, temeer daar bekend is dat die door hen opgedrongen mitigatie mondiaal ten hoogste 0,17 graad C minder opwarming oplevert in 2100. Niets dus. Dit tegen verspillingen die in de triljoenen lopen.

Thans, na ongeveer 40 jaar alarmisme over een breed scala aan geprojecteerde rampen, blijkt geen enkele van die rampen te zijn uitgekomen. Er wordt dan ook gehomogeniseerd (manipulatie van temperatuurdata) bij het leven door het in paniek gebrachte wereldje van alarmisten om maar toch de angst erin te houden en de mogelijke rampen ergens in Sint Juttemis enige quasi wetenschappelijk cachet te geven. Zo mochten wij ons onlangs weer verheugen in een poging daartoe door een inmiddels weerlegd artikel dat de ijskap van Groenland onomkeerbaar aan het smelten is. Een door de NOS uitgedragen verhaal. Wat heeft de NOS gedaan om dit misverstand, want dit was het, bij de kijker recht te zetten of in elk geval het hele verhaal te vertellen? Niets. De Telegraaf heeft dit wel keurig volgens de regelen der journalistieke kunst gedaan door aandacht te geven aan het artikel van Opiniez:

De klimaatwetenschappers van de studies hebben in hun haast om te publiceren ‘vergeten’ te melden dat hun gevonden ijsafname ongeveer 0,005 % bedraagt van de totale ijsmassa op Groenland. En deze afname zou dus best binnen de foutmarge kunnen liggen van een natuurlijke schommeling. Hun verhaal over het bijna bereiken van ‘kantelpunten’ waarbij er geen weg meer terug zou zijn en het volledige ijs op Groenland gaat smelten met zeven meter zeespiegelstijging tot gevolg is door Prof. Rahmstorf (IPCC-expert en hoofd Potsdam Klimaat Universiteit) in een aantal recente tweets vakkundig de grond ingeboord.

Zo hoort het te gaan in een beschaafde democratie en het recht op hoor en wederhoor. De NOS o.a. doet hier klaarblijkelijk niet aan mee. Integendeel:

Henk Hagoort, tot voor kort baas van de Nederlandse Publieke Omroep, heeft diverse malen toegegeven dat hij geen objectieve verslaggeving over het klimaat wil. Hij vindt dat NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Tijdens een radiodiscussie (Dit is de dag, 23 november 2015) zei Hagoort dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron

En er speelt meer. Het moge duidelijk zijn dat scepsis, een overigens doodnormaal en zelfs gewenst verschijnsel binnen het academisch debat, bij het klimaatdebat juist opvallende onverdraagzaamheid uitlokt als ware sprake van een doctrine waarvan men niet straffeloos kan afwijken. Het recht op een afwijkende (klimaat)mening wordt niet geduld conform de regels van wat tegenwoordig verhullend cancelling heet. Cancelling is gewoonweg geestelijke terreur, zoals uitsluiting, belasteren en wegpesten. Cancelling is een kwaadaardig verschijnsel met fascistische trekken dat moet worden bestreden voordat het onze hele maatschappij aantast. Cancelling is een aantasting van het belang van (academische) vrijheid van mening, spreken en denken, en is een methode om censuur te vermommen als moreel hoogstaand. Paternalisme, zo niet tirannie van politieke correctheid afgedwongen door elitaire belangengroeperingen. Politiek correct, maar anti wetenschapsbeoefening, anti Verlichting en anti academische vrijheid. Dezelfde bron geeft deze voorbeelden:

William Happer (77) is emeritus hoogleraar natuurkunde aan Princeton University (Verenigde Staten) en werd in 1993 ontslagen bij het Amerikaanse energie-ministerie omdat vice-president Al Gore hem te kritisch vond. Greenpeace voert een voortdurende lastercampagne tegen Happer op internet.

Judith Curry (63), voormalig hoogleraar aan het Georgia Institute of Technology (Verenigde Staten), denkt dat mensen bijdragen aan de opwarming, maar kent de natuur een grotere rol toe. Ze nam enkele weken geleden ontslag, mede omdat er te veel ‘krankzinnigheid’ en ‘alarmisme’ is in de klimaatwetenschap.

Het onderzoek van Roger Pielke Jr. (48), hoogleraar aan de ­University of Colorado (Verenigde Staten), toonde aan dat het aantal stormen en orkanen niet toeneemt. Daardoor werd Pielke – die meent dat de mens bijdraagt aan opwarming – zo verguisd dat hij een ander onderzoeksgebied heeft gekozen.

Een voorbeeld van eigen bodem:

Tennekes. Maar op het moment dat zij zich publiekelijk distantiëren van de AGW–hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming‘) riskeren zij excommunicatie en – in het uiterste geval – ontslag. Daarvan zijn vele voorbeelden. Het is dus logisch dat zij dat niet doen, met in Nederland als grote uitzondering de voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, Henk Tennekes, die dan ook prompt bij een reorganisatie van het KNMI buiten de boot viel. Zie bijvoorbeeld hier.

Zie ook Susan Crockford: zij werd uitgeschakeld nadat haar onderzoek aantoonde dat de ijsbeer zich prima vermenigvuldigde. Ms. Crockford accused officials at the Canadian university of bowing to “outside pressure,” the result of her research showing that polar bear populations are stable and even thriving, not plummeting as a result of shrinking Arctic sea ice, defying claims of the climate change movement.

En wat te denken van Peter Ridd: Een poos geleden werd professor Peter Ridd, verbonden aan de James Cook University in Australië, ontslagen vanwege een publicatie over de staat van het Great Barrier Reef (GBR). Hij wees erop dat de berichten over het afsterven van het Australische Great Barrier Riff (GBR) waren gebaseerd op ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat was tegen het zere been van enkele van zijn collega’s.

Bron

We zien een patroon, want dergelijke criticasters brengen het wereldwijde verdienmodel dat alarmisme heet, in gevaar -lees: de bron van subsidie-inkomsten en van politieke macht. Planeet redden ontpopt zich als banale zelfverrijking en machtshonger van belangengroeperingen waaronder windmolenbouwers en NGO’s. Beijveraars voor cancelling zijn intolerant en dulden geen afwijkende visie. (Klimaat)Cancelling onderscheidt zich niet van de nazistische doctrine van de Ahnenerbe en het communistische Lysenkoïsme. Beide doctrines brachten onnoemelijk materiële en geestelijke schade toe.

Churchill had ook 75 jaar geleden een vooruitziende blik.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).