Sluipmoord op democratie politiek Waarheen gaat Nederland Er is dus geen klimatologische reden EU sluipenderwijs dictatuur in te rommelen.

Jeroen Hetzler.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Quo vadis o Nederland? Waarheen gaat gij o Nederland?

Een vraag die zich de laatste maanden nadrukkelijker opdringt. De redenen voor die vraag zijn legio. Wat bijvoorbeeld is er aan de hand met onze rechtstaat? Is er sprake rechtsongelijkheid vanwege opkomende Black Supremacy en activistische rechters zoals bij de Urgenda-zaak? Hoe komt het dat geweld, plunderingen en brandstichting altijd optreden waar het extreem linkse Antifa in de buurt is? Beschikken de zo heilig verontwaardigde Social Justice Warriors over geen betere argumenten dan dat geweld? Gewoonlijk komt morele verhevenheid tot uiting op een vreedzame en veel effectiever manier zoals bij Spinoza, Erasmus en tal van andere echte denkers. Mijn conclusie is dat die verontwaardiging en al dat Antifa-geweld van BLM, Zwarte Piet etc. gericht is op ondermijning van onze rechtstaat. Die aanstellerige opgepompte slachtofferrol overgoten met een quasi moreel verheven sausje is slechts een dekmantel voor die ondermijning.

Het is een bekende tactiek die anti democratische – antidemo – NGO’s bezigen. Schep, stap 1, een fictief probleem, bijvoorbeeld kernenergie of klimaat. Blaas het met hyperbolisch taalgebruik op zoals crisis, levensbedreigend, ondergang van de mensheid, alles geheel feitenvrij en zonder enig wetenschappelijk bewijs, stap 2: mensen bang maken dus. Lobby dit bij politici die ten eerste niet kunnen rekenen en ten tweede links zijn, dus gevoelig voor anti kapitalistische opvattingen. Hoe? Zie:

“Dit is niet de eerste keer dat Holthaus heeft onthuld dat de sociale revolutie zijn doel is, waarbij klimaatverandering dient als een Trojaans paard voor een sociale revolutie. Holthaus beweerde eerder dat de klimaatrapporten van het IPCC noodzakelijk zijn als “rigoureuze steun om het kapitalisme systematisch te ontmantelen.” […] “De klimaatcrisis gaat niet over wetenschap, maar over gerechtigheid” […] “Klimaatrechtvaardigheid en raciale rechtvaardigheid zijn hetzelfde … we zullen nooit een klimaatramp afwenden zonder witte suprematie te ontmantelen.”

Bron.

Gerechtigheid door raciale onderdrukking van blanken? Enge taal die ik ook in Mein Kampf aantrof. De moreel verhevenen zijn nogal wat van plan met hun Hof van Eden. Hoed u voor hen. Discriminatie, misschien vervolging, tirannie en onderdrukking worden bedoeld. Er zijn talloze verwijzingen naar dit doel. Lees ook het onderstaande vraaggesprek met Timmermans:

In sommige EU-landen kunnen grote groepen jongeren al jaren geen werk vinden in de ‘oude’ economie. Waarom maakt de EU het ze met dit beleid dan nog moeilijker? „Maar hoe lang zal die economie nog bestaan? Als je naar demografische ontwikkelingen in Europa kijkt, dan is het probleem niet structureel te weinig banen. Het ware probleem is: de verkeerde banen voor de verkeerd gekwalificeerde mensen. Jeugdwerkloosheid wordt alleen aangepakt als we jonge mensen helpen met scholing in vaardigheden voor de toekomstige economie. Het klopt dat de achilleshiel van al onze plannen de sociale kant is. Maar daar is politiek voor. In de neoliberale wereld lijken we dat te zijn vergeten, maar ingrijpen om verkeerde effecten te voorkomen is waar politiek in de kern om draait!”

Timmermans beoogt een afgedwongen planeconomische maatschappij ter vervanging van de huidige vrije markteconomie. In welk universum Timmermans leeft, moge wel uit onderstaand blijken:

Ook een koolstofheffing op buitenlandse export wordt een mogelijk onderdeel van het Europese pakket. Dat leidt toch automatisch tot grote botsingen met de Verenigde Staten en China? „Natuurlijk zal niet iedereen het leuk vinden, maar uiteindelijk is de beweging richting CO2-neutraliteit een mondiale beweging. Zelfs in China denkt men nu na over een emissiehandelsysteem. Het gaat alleen niet in hetzelfde tempo overal gebeuren. De leiding nemen en dan corrigeren voor de effecten, dat is de juiste aanpak voor Europa. Anderen zullen volgen, daar ben ik van overtuigd.”

Bron.

En voor de zoveelste keer: CO2 is geen vervuiler maar een onschuldig, zij het noodzakelijk, gas voor alle leven op aarde. Dit soort misvattingen en onrealistisch wensdenken is beangstigend. Met name Timmermans gaat zich te buiten aan steeds extremer doemscenario’s die navenant ongeloofwaardiger zijn. Dit terwijl geen enkel kleinschalig groen project succesvol is gebleken. Dus waarom zou een Europa-breed groen project wel succesvol zijn? Het gaat hem, Samsom c.s. dan ook om heel iets anders, namelijk macht. Inderdaad, het is een al eeuwenlang gebruikt politiek concept: maak mensen bang, zodat ze niet zelf meer nadenken, maar kritiekloos een leider zoeken die de oplossing biedt. Die bestaat nu uit het uitschakelen van alle industriële activiteiten onder de zalvende prietpraat van planeet en (klein)kindertjes redden. Hoezeer deze opkomende tirannie al op dit punt schade toebrengt aan ons rechtsgevoel, blijkt wel uit de uitspraak in voornoemde Urgenda-zaak. Thans is ook sprake van schending van milieu- en natuurbeschermingsregelingen en van burgerrechten via de Crisis- en Herstelwet? Alles lijkt geoorloofd, waar het maatregelen betreft om dat Trojaans Paard dat CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) heet binnen de muren te krijgen van onze vrije democratie. We constateren al met al dat wij sluipenderwijs een dictatuur worden:

Angstaanjagend veel macht voor groene en linkse haters. De teloorgang is niet meer te stoppen. Unilever heeft het land al bijna verlaten, Shell doet dat straks ook. De polderlandse verzuring was en is voor de grotere bedrijven niet meer te harden. Groene en linkse ondernemershaters verwierven in de loop der jaren in zo’n beetje alle advies- en bestuurslagen onder die van de politiek angstaanjagend veel macht. Alles wat vroeger voor een gezonde Hollandse ondernemingslust stond, kreeg dientengevolge een VOC-status. Dat wil zeggen: de VOC-status van nu, die van de wrede, kapitalistische uitbuiters. Als het aan Greenpeace ligt krijgt de KLM zelfs niet eens meer de kans zich elders te vestigen. […] De luchtvaart is niet de hoofdschuldige in de klimaat- en milieukwestie, legt Baksteen uit. De bijdrage van de luchtvaart aan de wereldwijde uitstoot is slechts iets meer dan 2%. Bovendien is tussen 1960 en 2000 het brandstofverbruik per passagier van vliegtuigen teruggelopen van 8,5 liter per 100 km (DC8) naar 2,3 liter (Boeing 777). Een afname van meer dan 70%, aldus Baksteen, die ook dit laat weten: „Voor intercontinentaal vervoer zijn schepen het enige alternatief en die verbruiken over dezelfde afstand per passagier zeven keer meer brandstof dan een vliegtuig.” Het is een en al framing van Greenpeace, weet hij, en daar zou een rechter zich nooit op mogen baseren. Maar ja, wij leven hier wel in Nederland Urgenda-land.

Bron.

Inderdaad, Greenpeace. Als geen andere NGO beijvert GP zich om het huidige economische model en daarmee de welvaart te vernietigen door elke bron of aanjager, b.v. Shell, van onze welvaart te demoniseren. Greenpeace is bereid de wet, cultuur, menselijkheid, logica en wetten van natuurkunde met voeten te treden of te negeren. Enkele voorbeelden. Schending van het zeerecht door een Russisch boorplatform wederrechtelijk te betreden.

Vernieling van cultureel erfgoed zoals de Nazca-lijnen in Peru.

Vernieling van GMO-gewassen, waaronder een lopend project met Gouden Rijst dat kinderen in Z.O-Azië kan behoeden voor blindheid en sterfte wegens gebrek aan vitamine A. Medeoprichter van GP Patrick Moore stelde zelfs dat GP hiierdoor misdaden tegen de menselijkheid begaat.

Verder: Geklungel met zonnepanelen en desinformatie in India waardoor GP India is uitgezet. In het algemeen gesproken over GP c.s.: het is immoreel Ontwikkelingslanden de toegang tot betaalbare stroom te ontzeggen, want dit gebeurt nu. Laten wij niet de nimmer aflatende demonisering vergeten van de goedkoopste, schoonste en veiligste elektriciteitsbron kernenergie. De reden: machtsverlies. Hoe stuitend banaal. Tot slot een humorvolle razend interessante opsomming door Willy Soon van alle onwetenschappelijke lachwekkende uitglijers van deze zeer omstreden NGO die het als missie heeft gemaakt de vooruitgang van mens en natuur te saboteren voor eigen financieel gewin. Zie het al genoemde business-model van GP in deze lezing van Soon na 5 minuten 20 sec. GP wordt geleid door lieden die geen benul lijken te hebben van hun maatschappelijke en humane verantwoordelijkheden. Welke negatieve sociale gevolgen hun onwetenschappelijke verhalen hebben, lijkt hen niet te deren. Laten wij inmiddels wel vaststellen dat nu na 170 jaar er niets te bespeuren is van de CAGW-hypothese. Die rampen bestaan slechts in de fantasie van GP, Timmermans, broodklimatologen en velen anderen. Dit daarentegen is de zeer geruststellende werkelijkheid:

We staan niet op het punt uit te sterven. Het tegenovergestelde is waar. De retoriek van de naderende ­ondergang wordt gelogenstraft door een cruciale observatie: op bijna elke meetbare manier is het leven op aarde nu beter dan ooit in de geschiedenis. […] Angst aanwakkeren heeft ernstige consequenties. Mensen besluiten bijvoorbeeld om geen kinderen te ­nemen. Een vrouw vertelde een journalist: ‘Ik weet dat de mens is gemaakt om zich voort te planten, maar mijn instinct is om mijn kinderen te beschermen tegen de verschrikkingen in de toekomst, door ze niet op de wereld te zetten.’ De media versterken het idee van een keuze. […] De wetenschap laat ons zien dat angst voor een ­‘klimaatapocalyps’ ongegrond is. Klimaatverandering is een feit, maar het is niet het einde van de wereld. Het is een probleem dat we aankunnen. En toch denkt nu bijna de helft van de wereldbevolking dat klimaatverandering de mensheid zal uitroeien. Het heeft de politieke realiteit ingrijpend veranderd. We hebben vol ingezet op slecht klimaatbeleid. In toenemende mate negeren we alle andere uitdagingen – van pandemieën en voedseltekorten tot politieke strijd en conflicten – of die worden gezien als onderdeel van klimaatverandering.

Bron (mogelijk achter betaalmuur; lees anders False Alarm van Lomborg)

Er is dus geen klimatologische reden om de EU sluipenderwijs een dictatuur in te rommelen. Wees daarentegen wel zo eerlijk om toe te geven dat het gaat om de grootste denivelleringsoperatie in de menselijke geschiedenis in samenwerking met het Wereld Economisch Forum/Club van Rome. Immers, er is in Parijs weliswaar een fonds van € 100 mrd/jaar voor Ontwikkelingslanden in het leven geroepen. Maar wie zouden die arme landen maar wat graag “helpen” bij de besteding van dat groene klimaatfonds? Vraag dat maar eens aan de industriëlen van het WEF/Club van Rome? Stop dus met die schijnheilige Robin Hood praatjes over sociale gerechtigheid en planeet redden. Stop met die immorele praktijken toekomstig stemvee te werven door jonge mensen doodsbang te maken.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).