Energia Renovabilis CLINTEL's Integrale Energievisie energie klimaatverandering CO2 bij realisatie de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid.Een gastbijdrage van Guus Berkhout, president CLINTEL.

In de afgelopen maanden hebben energiedeskundigen van CLINTEL gewerkt aan een energievisie voor de toekomst. Hierbij de Nederlandse versie.

In CLINTEL’s energievisie wordt een ‘Geen Spijt Energie Beleid’ voorgesteld. In dat beleid speelt de nieuwe generatie van kernenergiecentrales een centrale rol. Voor degenen die ervan overtuigd zijn dat antropogene CO2 de oorzaak is van klimaatverandering, is kernenergie aantrekkelijk omdat de CO2-emissie nihil wordt. Voor degenen die ervan overtuigd zijn dat natuurlijke variabiliteit de oorzaak is van klimaatverandering, is kernenergie aantrekkelijk omdat het een prima oplossing biedt voor de grote vraag naar veilige, schone, betrouwbare en betaalbare energie in de toekomst.

In CLINTEL’s ‘Geen Spijt Energie Beleid’ wint het klimaat, wint de economie, wint het milieu en wint het landschap. Na alle corona ellende, om naar uit te kijken!

Energia Renovabilis CLINTEL's Integrale Energievisie energie klimaatverandering CO2 bij realisatie de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid.

Guus Berkhout.

De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Guus Berkhout en de wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs.

CLINTEL heeft met een aantal internationaal vermaarde wetenschappers, waaronder Nobel Laureaat Ivar Giaever, de World Climate Declaration (WCD) opgesteld. Die is nu door meer dan 900 wetenschappers en professionals ondertekend; aanmeldingen blijven binnenkomen.

Door niets bij voorbaat uit te sluiten – ook niet de invloed van de mens – wil CLINTEL alle wetenschappelijke standpunten serieus nemen en zo de verschillende klimaatstromingen tot elkaar brengen. CLINTEL hanteert hiervoor het beginsel ‘Hoor en Wederhoor’.

Energia Renovabilis CLINTEL's Integrale Energievisie EnergieCLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Zij heeft daartoe een Wetenschappelijk Manifesto geschreven met een boodschap aan alle Academies van Wetenschappen, een Magna Carta Universitatum met een boodschap aan alle universiteiten en een Energia Renovabilis met een energie boodschap aan alle Academies of Engineering en publieke organisaties. Met de WCD vormen die verklaringen de vier pilaren van de CLINTEL tempel.

CLINTEL stelt in de WCD dat er geen sprake is van een klimaatcrisis. We hebben alle tijd om onderzoek naar de werkelijke oorzaken van klimaatverandering uit te voeren. Ondertussen moeten we ons gewoon aanpassen (adaptatie), zoals de mens dat altijd gedaan heeft. Anderzijds spreekt CLINTEL wél van een energiecrisis, omdat in korte tijd de gehele Nederlandse energie-infrastructuur en het gehele Nederlandse landschap vanwege een veronderstelde klimaatcrisis op z’n kop worden gezet, met grote negatieve gevolgen voor onze maatschappij.

Energia Renovabilis CLINTEL's Integrale Energievisie EnergieIn CLINTEL’s energievisie wordt een ‘Geen Spijt Energie Beleid’ voorgesteld. In dat beleid speelt de nieuwe generatie van kernenergiecentrales een centrale rol. Voor degenen die ervan overtuigd zijn dat antropogene CO2 de oorzaak is van klimaatverandering, is kernenergie aantrekkelijk omdat de CO2-emissie nihil wordt. Voor degenen die ervan overtuigd zijn dat natuurlijke variabiliteit de oorzaak is van klimaatverandering, is kernenergie aantrekkelijk omdat het een prima oplossing biedt voor de grote vraag naar veilige, schone, betrouwbare en betaalbare energie in de toekomst.

In CLINTEL’s ‘Geen Spijt Energie Beleid’ wint het klimaat, wint de economie, wint het milieu en wint het landschap. Na alle corona ellende, om naar uit te kijken!

Preambule

Een onbetwistbaar feit is dat economie en welvaart van een land primair zijn gebaseerd op de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de nationale energievoorziening. Daarom is de eerste eis aan elk transitieplan dat bij realisatie de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van het nieuwe energiesysteem niet achteruit mogen gaan, maar dat juist gestreefd moet worden naar vooruitgang. Dat geldt zeker voor landen, zoals Nederland, die in de afgelopen eeuw een excellente energie-infrastructuur hebben opgebouwd.

Met onze energievoorziening mogen dus beslist geen risico’s worden genomen. Immers, als het met de energievoorziening structureel misgaat, dan werkt er vrijwel niets meer in de meeste sectoren (industrie, transport, veiligheid, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, enz.). Met een gammele energie-infrastructuur wordt Nederland met zijn exporteconomie arm en ongelukkig.

Een weldoordachte energietransitie zal dus innovatief moeten zijn en geleid moeten worden door deskundigen op het gebied van energievoorziening. Ideologische agenda’s en subsidie-gedreven verdienmodellen zijn hier levensgevaarlijk. Ook zullen de eisen aan nationale energietransities nooit internationaal mogen worden opgesteld. Immers, elk land heeft zijn eigen mogelijkheden (denk aan waterkracht), beperkingen (denk aan bevolkingsdichtheid) en economische sterkten (denk aan nationale specialisaties).

Wat de huidige Nederlandse transitie plannen zo angstwekkend maakt, is dat de huidige denkbeelden over de energietransitie vooral gebaseerd zijn op:

(i)   de modelhypothese dat CO2 de dominante factor is in de aardse opwarming;
(ii)  het geloof dat als we niets doen het uitloopt op een catastrofe; en
(iii) de heilige overtuiging dat een snelle decarbonisatie (met behulp van zon- en windenergie) de enige oplossing is.

Deze alles bepalende decarbonisatie-urgentie maakt dat we onze hele samenleving in sneltreinvaart op haar kop gaan zetten, waarbij we riskeren dat alles wat we in 70 jaar aan welvaart en welzijn hebben opgebouwd in korte tijd weer wordt afgebroken.

Er bestaat grote onenigheid onder experts of CO2 wel een zorgwekkende invloed zal hebben op klimaatverandering (daar komt in ons land ook nog bij dat wij slechts 0,44% CO2 emitteren van de wereldemissie).

Wat we wél goed weten is dat CO2 een onmisbare rol speelt bij het leven op aarde. Zijn de voordelen van hogere CO2-concentraties niet groter dan de mogelijke nadelen van extra opwarming? CLINTEL komt met een oplossing waarbij het antwoord op die vraag (vooralsnog) niet hoeft te worden gegeven.

In deel I wordt een samenvatting gegeven van het Nederlandse energiesysteem anno 2020, met een oordeel over de stand van zaken. Daaruit blijkt dat bronnen met een lage energiedichtheid totaal ongeschikt zijn voor landen, zoals Nederland, die een hoog welvaartsniveau en een hoge bevolkingsdichtheid kennen.

In deel II wordt op hoofdlijnen CLINTEL’s energievisie gepresenteerd voor Nederland. Hierin wordt een ‘Geen Spijt Energie Beleid’ (GSE-beleid) voorgesteld. Niet de UN en niet de EU, maar de Nederlandse burger moet daarin de belangrijkste stem krijgen. Nederland moet een realistisch energiebeleid voeren dat past bij de aard en eigenschappen van het land en zijn bevolking.

Kijk hier voor het volledige rapport.

***

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Professor Guus Berkhout, president van CLINTEL.