Klimaatalarmisten rollen vechtend over straat wetenschap katan biomassa klimatoloog geen trends zijn waar te nemen in weersextremenOnlangs vond een bijeenkomst plaats van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat om de leden van de commissie bij te praten over de voors en tegens van het gebruik van biomassa. Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam (geen klimatoloog!) schreef daarover een boze column in de NRC.

Ik citeer:

De commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer nodigde vorige week twee professoren uit voor een rondetafelgesprek over biomassa.

Eén ervan was voorstander van houtstook en de ander was tegen. [Noot HL: Bedoeld zijn Wim Turkenburg en Louise Vet, maar niet met name genoemd in de column van Katan] De voorstander beschuldigde zijn opponent van “alternatieve feiten zoals Trump die hanteert ”, dus van leugens en verzinsels. [Noot HL: Wonderlijk dat een Nederlandse em. hoogleraar de President van een bevriende natie in deze discussie er met de haren bijhaalt.]

Daar werd ik boos van. De commissie had opmerkelijk veel sprekers uitgenodigd die vóór houtstook waren, maar daar werd ik niet boos over. Zo werkt politiek, er waren kennelijk Kamerleden die zo hun minister in bescherming wilden nemen. De sprekers vanuit de biomassabranche pleitten voor houtstook en ook hen nam ik dat niet kwalijk; ze worden door hun werkgever ingehuurd om de schoorsteen te laten roken, niet om de waarheid uit te dragen.

Maar een professor is wel ingehuurd om de feiten te ontdekken en uit te dragen. Daarom deugde het niet wat deze collega deed. Het was niet de eerste keer, hij doet regelmatig boos over wetenschappers die er anders over denken dan hij. Hij dreigde vijf jaar geleden zelfs de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een klacht. Hij was het namelijk oneens met het advies over biomassa dat die achtenswaardige instelling na veel peer-review en overleg had uitgebracht; „kleuterschoolniveau”, dat was het! KNAW-president Clevers zei daarover droogjes: „Een klacht? Dat moet hij vooral doen. Maar met klachten bedrijf je geen wetenschap.” Zo is het.

Zulke verdachtmakingen jegens collega-wetenschappers ondergraven de geloofwaardigheid van de wetenschap. Het bevestigt ook het beeld dat de biomassa-wetenschappers vechtend over straat rollen en dat maakt het voor onze regering weer gemakkelijker om de universitaire wetenschap te negeren.

Klimaatalarmisten rollen vechtend over straat wetenschap katan biomassa klimatoloog geen trends zijn waar te nemen in weersextremen

Louise Vet. Foto: NIOO KNAW.

Enkele jaren geleden heeft Martijn Katan, samen met collega’s Louise Vet en Rudy Rabbinge een rapport voor de KNAW geschreven waarin zij kritiek hadden op het stoken van biomassa in elektriciteitscentrales.

Aankondiging:

VISIEDOCUMENT BIOBRANDSTOF EN HOUT ALS ENERGIEBRONNEN

Effect op uitstoot van broeikassen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De KNAW publiceert korte visiedocumenten over actuele thema’s waarover de wetenschap feiten naar voren kan brengen. Zo wil zij bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassen is opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge. De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.

Beschikbaar als pdf

Bron hier.

Dit rapport viel bij klimaatsceptici in goede aarde, zij het om andere redenen dan het vermijden van CO2-uitstoot. Klimaatsceptici achten de bescherming van de natuur en het bos in het algemeen belangrijker. Katan schreef daarover in de media. Ik verzocht hem of ik zijn artikel mocht overnemen op Climategate.nl. Dat mocht helaas niet, want hij wilde niet met Climategate.nl te worden geassocieerd. Het werd mij op dat moment niet erg duidelijk waarom niet. Maar het optreden van zijn co-auteur Louise Vet als eerste spreekster bij de betrokken bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie sprak boekdelen.

In haar openingsinterventie sprak deze rijkelijk gelauwerde wetenschapster (ecologe, geen klimatologe!):

We hebben nog maar tien jaar de tijd als we de opwarming tot 1,5 graad willen beperken.

En daarmee was de toon weer gezet. Men kan zich afvragen waar deze vertegenwoordigster van de wetenschap (maar geen klimatologe!) deze alarmistische wijsheid vandaan haalt. De rapporten van het VN-klimaatpanel (de ‘Bijbel’ van de klimatologie) kunnen het niet zijn geweest, want daar staat het niet in. Kortom, ze zuigt het uit haar duim (of ze heeft te veel naar Greta Thunberg, het Zweedse klimaatorakeltje geluisterd).

Martijn Katan (evenmin klimatoloog!) voegde daar nog een dosis paniekzaaien aan toe.

Ik vermoed dat onze regering de universitaire wetenschap op afstand houdt omdat ze de ernst van de klimaatcrisis nog niet op tafel wil hebben. Politici zijn vooral bezig met acute problemen en de gevolgen van klimaatverandering zijn nog niet acuut. Acuut is alleen dat we moeten voldoen aan de EU-verplichtingen voor reductie van CO2-uitstoot. Met grootschalige houtstook in centrales halen we dat net, want CO2 uit hout telt volgens de EU-afspraken niet mee. Zo krijgt minister Wiebes op papier zijn CO2-boekhouding rond. Maar onze planeet trekt zich van boekhoudtrucs niets aan; hout stoot meer CO2 uit dan kolen en dus krijgt de opwarming een extra zetje. Voor onze kinderen en kleinkinderen wordt daardoor het risico groter op hittegolven, droogte, orkanen, overstromingen, branden, epidemieën en massale migratie.

Opnieuw, waar haalt hij de wijsheid vandaan? In het zogenoemde SREX-rapport van het VN-klimaatpanel wordt geconstateerd dat er geen trends zijn waar te nemen in weersextremen en al helemaal geen verband met de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Bron hier.

Klimaatalarmisten rollen vechtend over straat wetenschap katan biomassa klimatoloog geen trends zijn waar te nemen in weersextremen

Wim Turkenburg.

Voorts veegt Katan collega Turkenburg opnieuw de mantel uit.

Intussen blijft het de plicht van de wetenschap om te vertellen hoe het werkelijk zit, ook met biomassa. De KNAW heeft dat vijf jaar geleden al samengevat maar die conclusies waren onwelkom.

Vandaar de boze uitvallen tegen de KNAW en tegen de opstellers van het advies. Maar een professor hoort dat niet te doen; professoren moeten proberen het eens te worden over de feiten en de vereiste maatregelen en elkaar zeker niet voor Trump uitmaken.

Helemaal mee eens! Katan en Vet verdienen lof voor hun KNAW-rapport over biomassa, maar met het aanwakkeren van de klimaathysterie (en dan nog wel als niet-klimatologen!) maken zij misbruik van hun wetenschappelijke status door het bedrijven van klimaatactivisme, op een gebied dat buiten hun expertise ligt. Katan en Vet zouden eens in de spiegel moeten kijken en zelf de regels moeten respecteren, die zij aan Turkenburg (ook geen klimatoloog!) voorhouden.

En dat toch maar weer eens die allesoverheersende, prangende vraag, waarmee sceptici klimaatalarmisten graag in de gordijnen jagen:

Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis nu eindelijk?

Klimaatalarmisten rollen vechtend over straat wetenschap katan biomassa klimatoloog geen trends zijn waar te nemen in weersextremen

***

Voor bronnen en cijfers zie hier.

Nieuwe respondenten

Er melden zich voortdurend nieuwe respondenten in de rubriek ‘Reacties’. Dat is verheugend.

Vaak zijn dat de bekende huistrollen, die nieuwe namen, e-mailadressen en IP-adressen gebruiken. Dat is minder verheugend. Zodra dit wordt gesignaleerd (en dat duurt meestal een paar uur), worden hun reacties verwijderd.

Maar soms lijken het bona fide respondenten. In een aantal gevallen schrijf ik ze aan per e-mail. Ik vraag dan naar hun persoonlijke achtergrond. Vaak blijkt hun e-mail-adres niet te bestaan. Ze worden dan onmiddellijk in de ban gedaan.

Hans Labohm