Rutger Castricum. Hofbar.

Een gastbijdrage van Nico Broekema, voorziter van het Democratisch Energie Initiatief.

De Hofbar legt de teloorgang van onze burgerrechten en de democratische rechtstaat bloot. Over bestuurders die de wet niet uitvoeren.

Vanaf 2001 bestaat de Strategische Milieu Beoordelingsrichtlijn van de EU. Die schrijft voor dat voorafgaand aan de besluitvorming over een plan dat invloed uitoefent op het milieu er gedegen onderzoek moet worden gedaan naar onder meer de gezondheidsschade voor mens, dier en fauna.

Sinds 2011 is er een EU richtlijn die voorschrijft dat vooraf aan de besluitvorming over onder andere een windturbineplan, maar ook een RES, er volwaardige burgerparticipatie moet zijn. Beide richtlijnen (wetgeving die boven nationaal recht staat en dwingend van aard is) worden stelselmatig door de Nederlandse bestuurders en de bestuursrechters niet uitgevoerd en genegeerd.

Dat dit niet mag, is bevestigd in een recente uitspraak in juni van het Hof van Justitie van de EU. Dat dit niet toelaatbaar is in een staat die zich rechtstaat noemt, is de inzet van het kort geding op 8 oktober in Assen. De uitzending van de Hofbar maakt duidelijk hoe met behulp van de Crisis en Herstelwet en de Rijkscoördinatie Regeling van bovenaf plannen worden doorgedrukt. Veel plannen, zoals windturbineparken, dienen de CO2-verlaging en het klimaat niet. Schaden mens en milieu wel.

Wie er beter van worden zijn de weinige klimaatondernemers en de bedrijven die hun zakken vullen met de door de burgers opgebrachte SDE+ subsidies. Was het om dit scenario mogelijk te maken dat de achtereenvolgende VVD ministers op EZK tot en met Wiebes wegkeken en wegkijken van de EU richtlijnen, waaraan zij met hun hoge ambtenaren uitvoering moeten geven?

Nico Broekema.

Er wordt wel heel selectief geshopt met de EU-richtlijnen door de bestuurlijke pro-EU elite. Bestuurders moeten de wet uitvoeren en laten dat na. Schuiven hun verantwoordelijkheid af, verschuilen zich nu achter de komende rechtszaak. Zoals Wiebes in de Hofbar.

In plaats van verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat zijn bestuurlijke taak is. Dat legt de Hofbar feilloos bloot. De burgers moeten nu met rechtszaken corrigeren wat bestuurders hadden moeten doen.. Het gaat om veel meer dan windturbineparken. De inzet is vooral ook dat we onze burgerrechten terug willen. En onze democratische rechtstaat willen veilig stellen.

Zie de uitzending van de Hofbar hier.