54 Organisaties verzoeken sluiting subsidieloket wind op land  per 24 november a.s. ter voorkoming van megaclaims tegen de Staat

Kees Pieters.

Een gastbijdrage van Kees Pieters.

54 Organisaties hebben minister Wiebes het verzoek gestuurd om het subsidieloket voor wind op land per 24 november a.s. gesloten te houden. “Uitspraken van het Europees Hof betekenen, dat verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland niet mogen worden gebruikt. Het openstellen van het loket zal daarom niet leiden tot de bouw en exploitatie van windturbineparken, maar tot schadeclaims van mogelijk honderden miljoenen euro’s tegen de Staat”, zegt ir. Kees Pieters van NederWind, coördinator van dit verzoek.  

In Wallonië is de bouw van windturbines al stil komen te liggen doordat de milieu- en veiligheidsregels niet voldeden aan de eisen van het Europees Hof. Recentelijk heeft het Hof dit bevestigd voor Vlaanderen met de opmerking, dat regionale en nationale overheden daar niet van af mogen wijken. Dat geldt dus ook voor Nederland.

De Raad van State heeft tot nu toe krampachtig deze Europese regelgeving proberen te omzeilen. “Zij kan dit echter niet langer volhouden zonder de schijn van vooringenomenheid te wekken”, aldus Pieters. “Vroeg of laat is toepassing van het Europees recht onvermijdelijk. Opening van het subsidieloket is daarom financieel roekeloos en getuigt van onbehoorlijk bestuur”.

De Tweede en Eerste Kamer hebben een kopie van de brief ontvangen met het verzoek er op toe te zien dat het subsidieloket voor wind op land inderdaad gesloten blijft.

Van de 54 organisaties, die de brief hebben ondertekend, opereren sommige landelijk en de meeste regionaal in alle delen van Nederland. Zij zetten zich in voor een natuurlijk en open landschap, alsook voor de gezondheid en het welzijn van burgers.

De volgende organisaties hebben de brief ondertekend:

 1. Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
 2. Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
 3. Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
 4. Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
 5. Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
 6. Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
 7. Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
 8. Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
 9. Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
 10. Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
 11. Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
 12. Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
 13. Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
 14. Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
 15. Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
 16. Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
 17. Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
 18. Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
 19. Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
 20. Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
 21. Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
 22. Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
 23. Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
 24. Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
 25. GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
 26. Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
 27. Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
 28. Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
 29. Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
 30. Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
 31. Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
 32. Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
 33. Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
 34. Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
 35. Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
 36. Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
 37. Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
 38. Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
 39. Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (Noord-Holland)
 40. Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
 41. Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
 42. Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
 43. Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
 44. Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
 45. Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
 46. Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
 47. Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
 48. Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
 49. Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
 50. Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland)
 51. Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuid-Holland)
 52. Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
 53. Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland) – mr. E. Harinck
 54. een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht