Kernenergie Terechte angst stralingsdoden kerncentrales tsjernobyl fukushima Er wordt gesteld dat kernenergie nodig is vanwege klimaatdoelen

De elektriciteitsopwekking voor ons hotel “New York” (=de tent links) op 4700m hoogte in Pang, Kashmir. Dankzij een afgedankte vrachtwagen accu hadden we ’s avonds licht. In elkaar gezet door de 12 jarige zoon van de eigenaresse op de foto.

Trouwe lezers zullen Bas Gresnigt kennen als regelmatige respondent van reacties die op velen zullen overkomen als ‘vloeken in de kerk’. Nochtans leek het mij goed om Bas eens podium te geven op de voorpagina van Climategate.nl. We zijn hier ten slotte niet bang voor discussie. Immers: ‘Du choc des opinions jaillit la vérité.

Hans Labohm

Een gastbijdrage van Bas Gresnigt.

Velen menen dat kernenergie veilig is. De werkelijkheid laat zien dat dat onjuist is.

Ontploffen?
Historisch blijkt er een kans van 1% te zijn dat een kernreactor in ~45jaar met een (in)directe ontploffing aan z’n einde komt waarbij dan een onbewoonbare zone ter grootte van ruwweg een provincie ontstaat, met een schade van ruwweg ~€1000miljard (meer dan ons jaarlijks nationaal inkomen).

Kernenergie Terechte angst stralingsdoden kerncentrales tsjernobyl fukushima Er wordt gesteld dat kernenergie nodig is vanwege klimaatdoelen

Deel van de mastbuis voor een offshore windturbine op de Maasvlakte.

Toen onze Borssele kerncentrale startte in 1973 werd gesteld dat zo’n ontploffing niet meer dan eens in de miljoen reactor jaren kon voorkomen. Nu hebben ruim 400 kernreactoren in de wereld samen 18.000jaar gedraaid en zijn er 4 direct of indirect ontploft met massale uitstoot van radioactiviteit.

Dat is een slechter track record dan verkeersvliegtuigen zoals de Boeing 747-jumbo, mede omdat er nog diverse andere kernreactor ongelukken zijn geweest met minder dramatische gevolgen (o.a. TMI).

Aansprakelijkheidsverzekering?

Zo’n verzekeringspremie zou voor Borssele jaarlijks ~€200 miljoen kosten terwijl Borssele een jaaromzet van ~€180miljoen heeft. Daarom beschermt de atoomwet kerncentrales tegen aansprakelijkheid.

Het is een onzichtbare subsidie totdat een stevig ongeluk Nederland kreupel maakt. Dan moeten de inwoners, al dan niet geholpen door de overheid=belastingbetalers, de schade betalen.

Gezondheidsgevolgen

Na Tsjernobyl varieerden schattingen omtrent het aantal stralingsdoden van 100 tot 1miljoen. De IAEA heeft daar met het Tsjernobyl forum in 2006 een einde aan proberen te maken door het aantal doden te stellen op 4.000. Dat kon door alle publicaties over de gezondheidsschade in niet-Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften te negeren (merendeel was in Russisch, e.a.), en alleen stralingsdoden te tellen van mensen in de directe omgeving.

Daarbij negeerden ze ook solide onderzoeken, zoals deze studie die significant verhoogde niveaus van de aantallen dood geborenen, down syndromen, open ruggetjes, abnormale ledematen, e.d. liet zien in districten in Beieren (1500km van Tsjernobyl). De studie laat ook zien dat de gezondheidsschade lineair toeneemt met de toename van de achtergrond straling.

Bovendien werden statistieken die de toegenomen kinder mortaliteit na Tsjernobyl lieten zien, genegeerd.

In 2010 publiceerde de New York Academy of Sciences in zijn Annals een review, dat op basis van 5000 studies concludeert tot meer dan 800.000 doden.iii) De IPPNW/PSR concluderen in 2016 tot ~500.000doden.

Fukushima

De Japan ‘reconstruction agency’ gaf in 2018 aan dat er door het kernongeluk 2202 doden door o.a. zelfmoord mede vanwege de evacuaties waren, zonder de stralingsdoden te tellen.

De WHO expert commissie voorspelde dat de geëvacueerde kinderen (tienduizenden) tot 7% vaker kankers zouden krijgen in hun latere leven.

De nieuwe hoge max. stralingsnormen (tot 20mSv/a) in de fall-out gebieden hebben significante gevolgen voor het nageslacht zoals onderzoek onder Sellafield arbeiders liet zien (kankers, geboorteafwijkingen).
Vergelijkend onderzoek concludeerde dat in niet-geëvacueerde gebieden met 17miljoen inwoners, het aantal perinatale doden significant was gestegen, waarbij de stijging lineair toenam met de toename van de straling (=grootte fall-out) ter plaatse en niet toenam met de tsunami schade.

Dit IPPNW/PSR rapport geeft een overzicht van de ziektes, gebreken, e.a. veroorzaakt door de vrijgekomen straling bij Fukushima en Tsjernobyl.ix) Zij concludeerden uiteindelijk tot ~20.000 stralingsdoden voor Fukushima, ondanks de heersende westelijke winden die 95% van de fall out direct naar de oceaan blies.

Kerncentrales & afvalopslag

Kernafval opslagplaatsen stoten radioactiviteit uit die leidt tot significante beschadigingen bij de genen van de nakomelingen van mensen die binnen 40km van de opslagplaats wonen.

Dat heeft in Duitsland geleid tot voortijdige sluiting van de Gorleben opslagplaats (in dorpen op ~25km afstand werden tot 14% meer jongens dan meisjes geboren). Hetzelfde geldt ook voor kerncentrales waarover deze PPT een overzicht geeft.

Kernenergie de (on)veiligste?

Door de stralingsdoden en misvormingen te negeren kunnen kernenergie voorstanders beweren dat kernenergie de veiligste methode is om elektriciteit op te wekken. Met de stralingsdoden wordt het een van de onveiligste methoden.
Er worden trucs gebruikt.

Kernenergie Terechte angst stralingsdoden kerncentrales tsjernobyl fukushima Er wordt gesteld dat kernenergie nodig is vanwege klimaatdoelen

Bas Gresnigt.

Zo stelde de klimaatgoeroe James Hansen in 2013 dat Tsjernobyl 43 directe doden en Fukushima geen doden tot gevolg had. Hij negeerde daarbij alle indirecte = stralingsdoden, maar doet dat niet bij de schatting van de dodenaantallen door kolencentrales, e.a.
Dat roept overigens vragen op omtrent de integriteit van zijn klimaatopwarming publicaties.

Ook wordt het beeld gecreëerd dat kerncentrales veiliger zijn dan ze zijn door bijv. te suggereren dat het ergste risico een onpraktisch voorval is zoals in dit artikel met: “stel dat een terrorist bij het verrijkte uranium of het kernafval kan komen”. Een 9/11-achtige aanval op een kerncentrale is echtereen groter risico, wellicht met drones uitgerust met bommen.

De discussie rond de Europese stresstest heeft duidelijk gemaakt dat oudere kerncentrales in de EU daar niet tegen bestand zijn, zodat we dan massale uitstoot van radioactiviteit krijgen. Echter in geval van Borssele of Doel waait de radioactiviteit vooral naar de Randstad en niet direct naar zee zoals bij Fukushima, zodat de gevolgen veel erger zijn.

Kernenergie noodzakelijk?

Er wordt gesteld dat kernenergie nodig is vanwege de klimaatdoelen. Echter daarvoor is een kerncentrale geen oplossing omdat de bouw in de westerse wereld ~20jaar vergt. In 2030 komt onze elektriciteit al voor 70% uit hernieuwbare bronnen en in 2040 is onze elektriciteit al 100% hernieuwbaar.

Een eventuele kerncentrale komt dan als dure franje omdat die alleen tegen hoge kosten zijn productie snel kan aanpassen aan de wisselende vraag. Kerncentrales produceren liever op >60% van hun max. capaciteit ook al moeten ze fors betalen om hun stroom kwijt te kunnen, zoals deze figuur van Fraunhofer ISE laat zien:

Kernenergie Terechte angst stralingsdoden kerncentrales tsjernobyl fukushima Er wordt gesteld dat kernenergie nodig is vanwege klimaatdoelen

Net als in Duitsland waar hernieuwbare 50% van de elektriciteit levert, breidt ook hier het aandeel hernieuwbare zich de laatste jaren sneller uit dan met kernenergie mogelijk is (2018 16,5%, in 2020 25%). De voorspellingen geven aan dat de prijzen van zon, wind en opslag komende 10 jaar blijven zakken waardoor we een goedkopere energie voorziening gaan krijgen dan we nu hebben.

***

Voor een alternatieve visie zie: ‘Weg met de radiofobie‘.