Verelendung door energietransitie ? Voorrang op het net en de noodzaak van subsidie niet verhullen dat wind en zon niet toereikend zijn.

Foto Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wettelijke voorrang op het net en de noodzaak van subsidie kunnen niet verhullen dat wind en zon feitelijk niet toereikend zijn en blijven, waaraan men nooit had moeten beginnen. Die weersafhankelijke technieken zijn niet alleen geldverspilling, maar tevens een garantie voor Verelendung.

De ironie is dat dit alles ten koste van de democratie wordt doorgedrukt onder het mom van het afwentelen van een verzonnen klimaatprobleem, geheten de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Juist Ontwikkelingslanden wordt het hardst getroffen door deze waanzin doordat zij in hun welvaartsontwikkeling ernstig worden belemmerd door groen bevlogen wijsneuzen. Meer dan 4 miljoen vrouwen en kinderen mogen jaarlijks sterven door indoor cooking.

Duurzaam is ethisch verantwoord? Dit is misdadig, maar GroenLinks en D66 vinden het allemaal kennelijk prachtig, evenals Nijpels, Samsom en Timmermans. De werkelijkheid ziet er iets anders uit dan gedacht, ironisch genoeg precies wat ingenieurs al bij de Energietransitie van 2013 stelden. Hun ontnuchterende sommetjes gingen verloren in de euforie van de deugmenspolitiek: windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen waren de poorten naar een nieuwe Hof van Eden vol zorgeloze inwoners huppelend door maagdelijke landschappen.

Wat is er terechtgekomen van die idealen na 30 jaar? Ik vrees niet bijster veel; iets meer dan mondiaal 2%. Snapt men dan nog niet dat het hele transitieverhaal complete onzin is vanwege weersafhankelijkheid en de belabberde vermogensdichtheid van zonnepanelen en windmolens?

Hoe komt het toch dat dit simpele gegeven door bewindslieden wordt genegeerd? Zijn die bewindslieden te veel in de ban van de groepsdenkende lobby’s? Ik vrees het. Anders is niet te verklaren waarom de Overheid doorgaat op dat destructieve pad. Het onderstaande vraaggesprek met Ben Voorhorst, operationeel directeur TenneT in de NRC illustreert de beschamende gevolgen hiervan. Deze zinsnede springt het meest in het oog:

“Wij willen met de overheid en met de industrie bekijken hoe we de elektriciteitsvraag meer kunnen laten meebewegen met de beschikbaarheid van duurzame energie.”

Pardon? Wij moeten onze stroomvraag afstemmen op de nukken van het weer? Moeten wij in windstille weken midden in de donkere winter maar in de kou blijven zitten? Waanzin, nu juist ook het verwarmen van huizen op elektrische warmtepompen zou moeten overgaan.

Dit is de wereld op zijn kop: het systeem aanpassen aan wind en zon i.p.v. andersom. De ironie is des te groter doordat dat weersafhankelijke systeem volstrekt overbodig is. Er is tijd en energie genoeg, helemaal kernenergie (en snelle kweekreactoren), om wel werkende innovaties te bedenken. Dit wel het juiste systeem met de juiste vermogensdichtheid. De angst voor klimaatgerelateerde rampen is pure fantasie om dit manco van het overbodige systeem te overschreeuwen. Het verdient lekker voor Big Climate, maar hier houdt het wel bij op. Kleine kinderen met die fantasieën doodsangsten bezorgen is wat mij betreft misdadig. Helemaal als steeds bedrijven als Shell beticht worden van onethisch gedrag. Wat een gotspe!

Er staat nog meer belangwekkends in dit vraaggesprek met Voorhorst. Zo lezen we:

Stroom uit zon en wind is niet altijd beschikbaar en daar moeten we nu al rekening mee gaan houden, zegt de operationele man van Tennet. „Ja”, zegt Ben Voorhorst met lichte stemverheffing, „ik vind daar iets van! Want als het misgaat met de elektriciteit, dan zijn het mijn operators die een stad in het donker moeten zetten. En dan worden wij erop aangekeken en zegt iedereen: waarom heb je dat niet eerder gezegd? Waarom heb je niet gewaarschuwd?”

Tja, gewaarschuwd voor dit soort ellende is er al vele jaren. Zie Climategate.nl, de Groene Rekenkamer etc. ook wereldwijd zijn er vele sceptische sites en auteurs. Niet verwonderlijk is dan ook dat juist zij niet gewenst waren aan de klimaattafels. In plaats hiervan viel men van hoog tot laag voor het geschreeuw van een onschuldig Zweeds tienermeisje dat echter tjokvol indoctrinatie was gepompt en waarmee men haar jeugd had ontnomen. Dit, tezamen met de niet bestaande 97% consensus, de frauduleuze hockeystickgrafiek, de Climate Gate mails van 2009, “homogenisatie” van data die toevallig mondiaal allemaal tot hogere opwarming leidden dan gedacht, zijn vanwege hun onwetenschappelijk niveau niet bepaald aanbevelingen om aan al dat klimaatalarmisme waarde te hechten. Ook de beweringen over die windmolens die nu echt financieel op eigen benen staan, blijft weinig over in de visie van Voorhorst:

We hebben goede gascentrales en we zijn gekoppeld aan de buurlanden en aan Noorwegen en Denemarken. Maar als de vraag maximaal is, dan kan het zo zijn dat de gascentrales en die verbindingen met het buitenland ons toch niet helemaal redden. Als het weer hier tegenzit, dan kan het daar ook zo zijn. En dan gaan sowieso de prijzen door het dak. Nu schommelen de prijzen tussen de 20 en 60 euro per megawattuur, maar als het echt spannend wordt, kunnen die prijzen naar 1.000 of 2.000 euro.

Bron (achter betaalmuur).

Tja, en dan in 2050 geen gas meer. Wat zegt Wiebes hier van?

Alles bij elkaar zijn deze uitspraken een onmiskenbare erkenning van de inferioriteit van wind- en zonnestroom en de risico’s ervan. Het toevallig samenvallen van vraag en aanbod is grillig en niet te plannen. Ergo, het nut van wind en zon is 0. Voorhorst spreekt over en leveringszekerheid van 99,9998 procent, die ook plan- en regelbaar is. Zie meer hierover deze leerzame video. De functie van netwerkleider in deze video zal in 2030 al vrijwel overbodig zijn geworden, omdat er nauwelijks meer iets valt te regelen.

Welke leveringszekerheid kan Wiebes ons geven met die 49% weersafhankelijke stroomvoorziening? Het antwoord hier mag zo onderhand wel eens worden gegeven. Hier heeft de burger meer recht op dan op alarmistische kletsverhalen over ambities in de media en het NOS-journaal. Mij lijkt het verstandiger om de visie van CLINTEL te lezen. Zie hier. Zie onderaan om het rapport te downloaden.

En dan zijn er ook de sommetjes die de klimaattafels hadden moeten bekijken maar er de ideologisch groepsdenkende ogen voor sloten. Bij 50% windstroom zijn de inpassingsverliezen al meer dan 30%. Hoe moet dat met de door Voorhorst genoemde 70%? Het welvaartsverlies door windmolens, en mutatis mutandis door zonnepanelen, is fors. Zie hier

En laat ik u niet dit artikel in EW-weekblad onthouden over het failliet van het klimaatplan. Hier.

Hoe durft een Overheid zijn burgers nog steeds onder valse voorwendselen en geïntimideerd door de milieubeweging terug te duwen naar het niveau van Ontwikkelingslanden? Ik denk dat onze maatschappij en die van Ontwikkelingslanden het meest gebaat zijn bij het negeren/niet subsidiëren van Greenpeace, Milieudefensie, WNF etc. als symbolen van de banaliteit van het kwaad.

Zeker is dat er bij een parlementaire enquête ooit dezelfde krokodillentranen zullen worden vergoten als nu bij de ontsporing als de toeslagenaffaire. Alleen, hier is de maatschappelijke schade niet meer te bevatten. Of zoals Einstein het formuleerde:

Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.

Bron hier.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).