Coronacrisis en CO2-concentratie - waarom zien we geen afname in CO2? De totale menselijke CO2 uitstoot is 11 Petagram koolstof per jaarClimategate.nl heeft eerder gerapporteerd over auteurs die hebben gewezen op het feit dat de coronacrisis niet heeft geleid tot een duidelijke vermindering van de CO2–concentratie in de atmosfeer. Zie hier en hier.

Guido van der Werf is daar niet verwonderd over en wees me op een Twitter-draadje uit april waarin hij uitlegt waarom.

Waarom zien we het #Corona effect (nog) niet in de CO2 metingen? Omdat die door zowel menselijk als natuurlijke factoren wordt beïnvloed. Een draadje op basis van #NOAA CMDL data.

Sinds 1957 wordt de CO2 concentratie gemeten, in het begin op Hawaii en nu op veel locaties. We zien een jaarlijkse zigzag patroon omdat natuurlijke CO2 opname (fotosynthese) en afgifte (verrotting van vegetatie) niet in evenwicht zijn op maandelijkse schaal.

Coronacrisis en CO2-concentratie - waarom zien we geen afname in CO2? De totale menselijke CO2 uitstoot is 11 Petagram koolstof per jaar

Dit komt omdat er meer land in het noordelijk halfrond ligt dan in het zuidelijk. De laagste waardes van het jaar zijn dan ook in onze late zomer als de vegetatie nog CO2 opneemt en de bladeren nog niet aan het verrotten zijn.

Daarnaast zien we de steeds snellere toename door de verbranding van fossiele brandstoffen. Maar als je inzoomt valt op dat er schommelingen in die jaarlijkse toename zitten die groter zijn dan schommelingen in onze uitstoot.

Coronacrisis en CO2-concentratie - waarom zien we geen afname in CO2? De totale menselijke CO2 uitstoot is 11 Petagram koolstof per jaar

Dit komt omdat op jaarlijkse schaal de vegetatie en oceanen niet precies in evenwicht zijn; het ene jaar wordt er meer CO2 opgenomen dan uitgestoten of v.v. Dit kan je zien als ruis die uitmiddelt over een periode van een paar jaar maar op jaarlijkse schaal zomaar 1 ppm is.

Op jaarlijkse schaal zien die schommelingen in de toename er uit als hieronder weergegeven. De totale menselijke CO2 uitstoot is ongeveer 11 Petagram koolstof per jaar, dit is iets meer dan 5 ppm CO2 per jaar. Daarvan blijft ongeveer de helft in de atmosfeer (2,.5 ppm).

Coronacrisis en CO2-concentratie - waarom zien we geen afname in CO2? De totale menselijke CO2 uitstoot is 11 Petagram koolstof per jaar

Coronacrisis en CO2-concentratie - waarom zien we geen afname in CO2? De totale menselijke CO2 uitstoot is 11 Petagram koolstof per jaar

Guido van der Werf.

Stel dat we 6 maanden 20% reductie (of een jaar 10%) in onze uitstoot hebben. Dan komt er dus 0,25 ppm minder CO2 bij. Dat is veel minder dan die 1 ppm ruis. Daarom zien we het Corona effect niet zomaar in de metingen. Daar is een structurele afname in uitstoot voor nodig.

***