De Raad van State heeft een juridisch Fata Morgana gecreëerd rond windturbines Europese regelgeving krampachtig buiten de deur.Een gastbijdrage van Kees Pieters (Nederwind).

De Raad van State houdt rond windturbines op land Europese regelgeving krampachtig buiten de deur. Daarmee heeft zij twee parallelle juridische werelden geschapen. Enerzijds het officiële Nederlandse recht, dat in strijd is met Europese regelgeving. Anderzijds het Europese recht, dat op enig moment in de nabije toekomst in werking zal treden. Zodra dat laatste gebeurt, zal het huidige Nederlandse recht op slag verdwijnen als een Fata Morgana en met terugwerkende kracht blijken niet te hebben bestaan. Dit creëert een loyaliteitsprobleem voor bestuurders en rechters.

Uitspraken Europees Hof

Het Europees Hof heeft uitgesproken, dat algemene milieu- en overlastregels voor de bouw van windturbines wetenschappelijk moeten worden getoetst. Dat is in Nederland niet gebeurd. Het Europees Hof heeft verder bepaald, dat alle vergunningen, die in deze situatie zijn afgegeven, onrechtmatig zijn en bovendien alles wat door deze vergunningen onrechtmatig tot stand wordt gebracht weer ongedaan moet worden gemaakt.

Volgens Europees recht zijn alle afgegeven en af te geven vergunningen voor windturbines op land in Nederland dus onrechtmatig.

Hoe het Europees recht werkt

Het recht is zo vormgegeven, dat een burger of rechtspersoon niet in hoger beroep kan gaan bij het Europees Hof. Die rol is toebedeeld aan rechters door middel van het vragen van een zgn. prejudicieel advies aan het Europees Hof. Rechters moeten dan natuurlijk wel gebruik maken van die bevoegdheid, omdat anders het Europees recht buiten de deur wordt gehouden. Tot nu toe heeft de Raad van State dat echter niet gedaan. Rechters, die op deze wijze obstructie plegen tegen de rechtsgang, laden de verdenking van vooringenomenheid en van niet geoorloofde beïnvloeding op zich. We moeten er dus vanuit gaan dat er op enig moment een rechter zal zijn, die advies zal vragen aan het Europees Hof.

Het uiteenspatten van het Fata Morgana

Op dat moment zal het huidige Nederlandse recht rond windturbines op land op slag verdwijnen als een Fata Morgana en met terugwerkende kracht blijken niet te hebben bestaan. Alle verleende vergunningen voor de bouw en exploitatie van windturbines zullen onrechtmatig  zijn. De bouw van windparken moet worden gestopt. Windparken in exploitatie moeten worden stilgelegd.

Loyaliteitsprobleem

De Raad van State heeft een juridisch Fata Morgana gecreëerd rond windturbines Europese regelgeving krampachtig buiten de deur.

Kees Pieters.

Bestuurders hebben nu een loyaliteitsprobleem. Zijn zij loyaal aan een rechtssysteem dat elk moment uit elkaar kan spatten en met terugwerkende kracht illegaal zal blijken te zijn? Of zijn zij loyaal aan het werkelijk geldende rechtssysteem, dat tijdelijk officieel nog niet geldt, maar na het uiteenspatten van het Fata Morgana alsnog zal blijken te hebben gegolden? Het afgeven van nieuwe vergunningen voor windturbines op land betekent een loyaliteit aan het tijdelijke illegale rechtssysteem. Het parkeren of afwijzen van alle vergunningaanvragen voor windturbines op land betekent een loyaliteit aan het rechtssysteem dat uiteindelijk zal gelden.

Rechters hebben hetzelfde loyaliteitsprobleem. Verschuilen zij zich achter het obstructief handelen van de Raad van State? Of nemen zij hun verantwoordelijkheid door echt recht te spreken?