Fantasialand der nuttige idioten Het kan niet genoeg worden benadrukt dat Timmermans er gevaarlijke fantasieën op na houdt. china

Afbeelding: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Rijden door Noord Duitsland laat in deze weken half december een overvloed aan (bijna) stilstaande windmolens zien. Vraag is nu toch echt: wat wanneer het niet waait en er ook geen fossiel gestookte centrales zijn noch kerncentrales, zoals immers het doel is van de strijd tegen de gefantaseerde verschrikkelijke opwarming met miljoenen klimaatvluchtelingen? Probleem is alleen dat die verschrikkelijke opwarming en die miljoenen klimaatvluchtelingen wel erg lang op zich laten wachten, terwijl dit eenvoudige probleem tot op heden niet is opgelost. Zie hier. https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM

Ja, de wildste fantasieën doen de ronde zoals opslag in waterstof, maar nergens is een bewezen oplossing daadwerkelijk aangetoond. Bovendien gaat het steeds op elektriciteit en niet om de overige 85% fossiele toepassing. Het is zorgelijk dat het klimaatbeleid niets anders kent dan terugdringing van fossiel, lees:CO2, maar geen geschikt alternatief biedt. Zorgelijk is ook dat het klimaatbeleid naarmate het irrationele ervan zichtbaarder wordt door de observaties, blijft volharden in die fantasiewereld van klimaatnoodtoestand. Ik benijd Frans Timmermans niet. Weliswaar zwelgt hij in zijn machtspositie, maar het valt zeer te betwijfelen of hij ons en de generaties na ons een goede dienst bewijst met zijn fantasieën over klimaatbeleid en energietransitie. Timmermans geeft er blijk van geen idee te hebben waar hij het over heeft. Timmermans geeft er ook blijk van zich niet in deze materie te hebben verdiept en geen besef te hebben van de essentie van het wetenschappelijk debat en twijfel.

Timmermans leeft liever in zijn fantasieland van klimaatnoodtoestand. Feiten doen er niet toe. Zo fantaseerde Timmermans over China. Dit land is om volgens Timmermans. De vraag is waar onze klimaatleider deze wijsheid vandaan haalt. Het klimaatakkoord van Parijs 2015 geeft China o.a. respijt tot 2030. Is China hier nu opeens van teruggekomen? Natuurlijk niet. Bovendien geeft maar een heel beperkt aantal landen blijk van daadwerkelijke stappen. De rest zijn vage toezeggingen. Parijs 2015 is een illusie.

De rol van China is wel een heel andere:

According to author Patricia Adams, a long-time observer of the country, Beijing has coopted western environmental groups through a combination of sticks and carrots.

“Like all western NGOs, green groups are only allowed to operate in China so long as they bite their tongues and toe the party line. But Beijing is also able to influence their behaviour through funding bodies like Energy Foundation China, a US-based body that distributes money from American billionaire foundations.” This two-pronged approach means that western greens have effectively become mouthpieces for President Xi.

“They praise the scale of Chinese ambition on climate change, while paying lipservice in criticizing China’s massive coal expansion. Meanwhile, the greens turn a blind eye to the obvious;China does not honour its international agreements and has no intention of reducing fossil fuel consumption, quite the opposite. While the world has awakened to China’s abuses, western environmentalists are silent,” says Adams. “China plays them as useful idiots.”

Bron

En zo is dat. Het is ronduit onverantwoordelijk wat de EU van plan is, met name dus Timmermans, want het is lukraak ongefundeerd experimenteren met de welvaart van honderden miljoenen mensen. Zijn bezetenheid is griezelig gevaarlijk vanwege zijn irrationeel gedrag. En met hem het gedrag van Urgenda en Milieudefensie. Is hun doel de destructie van alle welvaart in de Westerse wereld? Daar lijkt het wel op. Immers, de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) is al hoog en breed weerlegd. De enige ondersteuning bestaat uit een gefabuleerde claim op 97% consensus en een pervers systeem waarin o.a. openlijke twijfel kan leiden tot ontslag of andere sancties. Dit systeem het Klimaat Industrieel Complex en misbruikt aangeprate angst voor eigen gewin. De werkelijkheid is, niet verrassend, veel grimmiger en lijkt meer op de great reset waar Timmermans ook steeds aan refereert en die hij probeert door te drukken. In dit licht bezien is het onderstaande intrigerend:

Gueterres insisted that, “the recovery from COVID-19 presents an opportunity to set our economies and societies on a green path in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development.” He is not alone in suggesting a marriage of COVID-19 recovery stimulus and green energy transition. The World Economic Forum’s Great Reset program suggests the same, with global leaders like Justin Trudeau already endorsing it. Developing countries are unlikely to join this call for green transition, despite Xi’s tall pledges. India, for example, is likely to become the most populous country in the world by 2030 and it will have to risk millions of poor people falling back into the extreme poverty category if it were to amend its commitments to Paris agreement as per Gueterres’ suggestions. With COVID-19 lockdowns adversely impacting the country’s economy (a negative growth in GDP and a long road to arrive at pre-COVID-19 levels), it is unlikely that the country’s leadership will commit to any significant CO2 reduction targets before the COP26 meetings in the UK. […] During his speech, Gueterres asked “Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?” Well he may be right! This is indeed a “dramatic” emergency, not a scientific one!

Bron

Dit is een politiek die in lijn is met de misdadige politiek om Ontwikkelingslanden het recht op welvaartsontwikkeling d.m.v. een betrouwbare leveringszekere energievoorziening te onthouden. Ik heb er eerder op gewezen:

Ook de Deense auteur Bjørn Lomborg vraagt zich in zijn nieuwste boek False Alarm af wat er in hemelsnaam links is aan groene politiek. ‘Klimaatbeleid komt in wezen neer op het beperken van de toegang tot goedkope energie. Wanneer energie duurder wordt, betalen we allemaal meer om onze huizen te verwarmen. Maar doordat de armen een groter deel van hun inkomen aan energie uitgeven, treft een prijsstijging hen het zwaarst.

Bron

Tja, zouden Guterres en Timmermans ook een reset bedoelen van communistisch China? Ik heb een sterk vermoeden dat China heel afwijkende intenties heeft, geheel in lijn met haar geopolitieke ambities. China met name beseft i.t.t. tot de EU en Guterres het cruciale belang van een betrouwbare leveringszekere energievoorziening als voorwaarde voor welvaartsontwikkeling.

China heeft heel andere ambities op gebied van energie:

Former environment senator Fritz Vahrenholt: “We are threatened by a dramatic loss of prosperity” […] No. But the Paris Agreement has structural shortcomings. It has stipulated that China, as a developing country, may still emit 50% more CO2 in coming years. If we halve our emissions in Germany from 0.8 billion to 0.4 billion tonnes, than that is equivalent to China’s annual increase. There, 245 coal-fired power plants will still be connected to the grid, and there are 1600 coal-fired power plants worldwide, most of them with Chinese assistance.

Hoezo dus volgens Timmermans dat China zich echt voor inzet om het heilige doel van de EU na te streven. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat Timmermans er gevaarlijke fantasieën op na houdt. Tot slot deze wijze woorden van Vahrenholt in dit zeer interessante vraaggesprek:

We are not making a difference with our phase-out, and nobody will follow us if we phase out coal and nuclear power within ten years, which will mean a dramatic loss of prosperity in Germany. We cannot sustain a highly developed industrial society with wind and sun. We are threatened with deindustrialisation and loss of prosperity. We discuss hysterically: it is claimed that if we do not phase out diesel and petrol engines now, the climate will tip over. What that means for hundreds of thousands of jobs is of no further interest. We must stop the sorcerer’s apprentices: Fear is a bad advisor.

Bron

En dit kennen wij maar al te goed van de vele fantasierijke oprispingen van hysterie in de afgelopen decennia. Zure regen en massale bossterfte, massale hongersnoden, Silent Spring, ozongat, millennium bug, de evacuatie van Fukushima… En als meest besproken loot aan deze Boom des Panieks de heilig verklaarde CAGW-hypothese die slechts in de Prullenbak des Onzins hoort in datzelfde fantasialand.

En China ziet met genoegen toe hoe de EU zichzelf als economische macht om zeep helpt.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).