Het ware gezicht van klimaatbeleid veroorzaakte catastrofale opwarming moeilijker om mensen te overtuigen dat ze voor de gek worden gehouden

Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het is altijd weer even boeiend wat men al niet bedenkt om de burger voor de gek te houden met het niet bestaand probleem van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) dat met zware subsidiëring “opgelost” moet worden -maar nooit zal kunnen.

 

 

“Het is moeilijker om mensen te overtuigen dat ze voor de gek worden gehouden dan ze voor de gek te houden”,

zei Mark Twain.

Het betreft dus de CAGW-hypothese, een als door de mens veroorzaakte klimaatramp gecamoufleerd verdienmodel uitgedragen door het IPCC, de MSM, milieuorganisaties en talloze anderen die er hun salaris, loopbaan en status aan ontlenen. Beter bekend als het Klimaat Industrieel Complex. Niet iedereen echter laat zich zo makkelijk voor de gek houden. Sceptici heten zij, een gevreesde en onbeschermde diersoort waarop vrijelijk gejaagd mag worden. Dit gebeurt door ontslag, intrekken van onderzoeksgeld, weren uit de universitaire wereld, belasteren etc. Allemaal niets nieuws onder de zon. We zien dit ook terug in wat in het woke-vocabulaire cancel culture en deplatforming heet. Zie hier twee lemmata uit het woke vocabulaire:

Cancel culture

Zo veel herrie maken over een wetenschapper of schrijver die een jou onwelgevallige mening verkondigt dat diens college of lezing wordt afgelast (‘gecanceld’). Gebeurt ook met historische ­figuren die in hun tijd niet de ‘deugden’ van nu in acht ­namen, en wier standbeelden worden neergehaald.

Deplatforming

(ook: ontplatformen) Voorkomen dat sprekers of auteurs, en dus hun opvattingen, kunnen worden gehoord door ze het platform voor hun uitingen te ontnemen. Nauw verwant met cancel culture.

Bron.

Vroeger in de USSR en China heette dit ‘zuiveringen’, belemmering van zowel academische vrijheid als vrije meningsuiting; talrijk zijn de slachtoffers toen en nu. Woke is dan ook het domein van lieden die uit zijn op het afdwingen van maatschappelijke hervormingen die zich volgens hun politieke en naar hun mening moreel verheven ideologie moeten verlopen. Het woord reset duikt hierbij steeds vaker op. Mensen worden bang gemaakt en neigen dan blindelings nieuw leiders te volgen langs de richtlijnen die zij opleggen. Tirannie noemen we dit en ook een beproefde tactiek van sekteleiders. Democratische beginselen bij de sekte van klimaatbeleid zijn terzijde geschoven om plaats te maken voor activistische rechters. Halsema ging de straat op voor een of andere woke-hobby over kolonialisme om terstond haar verplichtingen en neutraliteit te verzaken en alle regels met haar elitaire voeten te treden. Wij kunnen moeilijk anders vaststellen dat bijvoorbeeld Timmermans als een Onverlicht Despoot meent zijn waanideeën EU-breed op te leggen. Zijn jongste waanidee is biologische landbouw. Laat dit nu juist zeer destructief zijn voor zowel voedselproductie als voor flora en fauna. Zelfs het onderstaand eenvoudige wereldwijd toegepast beginsel begrijpt Timmermans kennelijk niet of negeert hij doelbewust:

De potentie van land sparing [i.t.t. land sharing JH] is enorm. Al in de jaren 90 berekende de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat als Europa haar voedselproductie concentreert en optimaliseert op de meest vruchtbare gronden, we maar een kwart van de huidige oppervlakte landbouwgrond nodig hebben. Bedenk eens wat voor landschap er mogelijk is in Europa, als grote delen worden teruggegeven aan de natuur.

Wat kortom dringend gewenst is, is dat brede lagen van onze bevolking al die fabels over catastrofale klimaatopwarming, een in werkelijkheid doodnormaal natuurverschijnsel zonder rampen, zich niet langer laten aanleunen. Het hyperbolische geschreeuw over rampen horen we nu al 50 jaar, maar niets ervan is uitgekomen: ‘die verschrikkelijke opwarming die maar niet wil komen’. Het is hoog tijd dat de monddood gemaakte en misleide burger in verzet komt tegen de tirannie en indoctrinatie door zowel de Overheid en Brussel als de MSM en de woke-culte. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

„Nieuwe ideologieën tolereren geen andersdenkenden.” […] „Dat we tegenwoordig maar overal excuses voor moeten aanbieden. Kijk ook naar de cancel culture. Het uitschakelen van opvattingen die jou niet zinnen. De dominante groep bepaalt de spelregels en degenen die niet mee willen doen, horen er tegenwoordig niet meer bij. Ze ontwikkelt zich nu als een totalitaire ideologie. Er moet bekering plaatsvinden. Desnoods met dwang. Mensen die niet meedoen worden dan geweigerd, uitgesloten en zwart gemaakt. Of zelfs financieel aangepakt.” „Nee durven zeggen. We hebben in het Westen personen nodig die de moed hebben om tegen die onverdraagzame woke-ideologie te zeggen: nee, hier gaan we niet in mee. Maar mensen zijn kuddedieren en springen op de rijdende trein. Dat is eigenlijk nogal laf. Als duidelijk wordt dat dit de nieuwe ideologie is, dan gaan mensen hup daarin mee.”

Bron.

We kunnen ook constateren dat naarmate de onvermijdelijke onhaalbaarheid van de klimaatdoelen zichtbaarder wordt, de hysterie toeneemt. Een weldenkend mens kan immers die bespottelijke vertoningen van een Zweeds pubermeisje voor het front van wereldleiders niet anders interpreteren dan pogingen om het wetenschappelijk falen van die wereldleiders, het IPCC en Timmermans incluis te verhullen. Het bevestigt alleen maar het ontbreken van het bewijs van de CAGW-hypothese. Als sublimatie van dit alles verscheen onlangs deze personeelsadvertentie:

We zoeken voor dit onderzoek een postdoctoraal onderzoeker. Het team waar je in komt te werken bestaat uit psychologen, sociologen, bestuurskundigen en transitiewetenschappers. Deze disciplines bieden ieder hun eigen inzichten met betrekking tot hoe gedrag ontstaat en hoe gedrag beïnvloed kan worden. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling om complementaire inzichten aan elkaar te verbinden. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt om samen met maatschappelijke actoren, denk daarbij aan burgers en lokale ambtenaren, interventies/beleidsmaatregelen te ontwerpen en evalueren. Het doel is dat deze interventies/beleidsmaatregelen aansluiten bij de dagelijkse realiteit en belevingswereld van degenen die het aangaan evenals degenen die het implementeren. Wij geloven dat enkel een trans disciplinaire aanpak tot interventies/beleidsmaatregelen kan leiden die maatschappelijk draagvlak kennen en een substantiële bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van de BAR-gemeenten.

Bron.

U leest het goed: hoe gedrag beïnvloed kan worden […] klimaatneutraal maken. Omdat het wetenschappelijk overtuigende bewijs ontbreekt neemt men zijn toevlucht tot agitprop: Agitprop is de samengestelde afkorting die staat voor “agitatie en propaganda”, waarbij de propaganda op de geest moet werken en de agitatie op de emoties. In feite is het een dwingende, agressieve vorm van propaganda, zoals Wikipedia het formuleert.

De conclusie is dat voor de instandhouding van het Klimaat Industrieel Complex tirannie zoals zuiveringen (cancel culture) en reset, met voeten treden van democratische beginselen, aantasting van de rechtstaat door activistische rechters, agitprop, belemmering van de academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting het ware gezicht zijn van het ‘nobele’ redden van planeet en klimaat.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).