Staat er een Dalton Minimum voor de deur? afkoeling ipv opwarming Relatie tussen de gemiddelde grondtemperatuur van het noordelijk halfrond.De Nederlandse astronoom, Kees de Jager, et al denken van wèl! Zij verwachten dus afkoeling in plaats van opwarming.

Auteur: Kees de Jager.

Vertaling: Martien de Wit.

 

In een recente publicatie hebben we de afhankelijkheid onderzocht van de (afgevlakte) gemiddelde grondtemperatuur op het noordelijk halfrond van de (eveneens afgevlakte) polaire en equatoriale magnetische fluxen van de zon in het veld.

De verwijzing naar de publicatie is:  Jager C de, Nieuwenhuizen ACT, Nieuwenhuijzen H, Duhau S: De relatie tussen de gemiddelde grondtemperatuur van het noordelijk halfrond en de polaire en equatoriale magnetische activiteit van de zon.

Phys. Astron. Int. J. 2018, 2(3) 175 – 185, DOI: 10,15406/paij. 2018.02.00083

De gehele publicatie is hier te lezen: http://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-02-00083.pdf

We vatten de belangrijkste resultaten samen:

Hoewel er traditioneel wordt aangenomen dat de equatoriale magnetische velden (het zonnevlekkenmilieu) een sterke bijdrage leveren aan het aardse klimaat, vinden we dat het poolveld ook een belangrijke bijdrage levert. De relatieve fracties zijn zelfs vergelijkbaar: 43% en 32%

Er is bovendien een nog onverklaarde maar ook belangrijke niet-magnetische component van 25%.

De moderne temperatuurstijging, die zoals meestal wordt aangenomen, tegelijk met de industriële revolutie (dus in de 19e eeuw of zelfs eerder) is begonnen, lijkt pas na 1915 – 1920 significant te zijn (vgl. Fig. 6 en 7). Sinds die tijd is het temperatuuroverschot ten opzichte van de verwachte bijdrage van de zon met 0,9 graden gestegen.

De afvlakking van de stijging van de tegenwoordige temperatuur gedurende het decennium na ongeveer het jaar 2000, wordt toegeschreven aan de lage zonneactiviteit op dat moment (fig. 11 en 12).

We verwachten dat de huidige periode van relatief lage zonneactiviteit zich in het huidige millennium zal voortzetten (Fig. 11 en relevante tekst).

We presenteren bewijzen dat zowel de zonneactiviteit als de gemiddelde grondtemperatuur op het noordelijk halfrond een zwakke 2300 jaars (hoogstwaarschijnlijk – Hallstatt) component hebben (Fig. 8 – 10).

***

Bron hier.

Het volledige artikel is hier te vinden.

Hier nog een wat ouder interview van Theo Richel met Kees de Jager.

Naschrift van de redactie

Dit is een belangrijke bijdrage van de Nederlandse, wereldbefaamde astronoom, Kees de Jager, et al aan de klimaatdiscussie. Kees de Jager heeft met zijn 90 plus jaren inmiddels ruim de leeftijd des onderscheids bereikt.

Ik moet de berichtgeving over zijn meest recente publicatie in de Nederlandse media hebben gemist. Ik heb daarentegen wèl veel kunnen lezen over het 16-jarige Zweeds klimaatorakeltje en aspergerpatiëntje, Greta Thunberg, zonder wetenschappelijke kwalificaties, en haar alarmistische optreden onder de vleugels van de Voorzitter en Vice-voorzitter van de EU-commissie, Ursula von der Leyen en Frans Timmermans – politici in de greep van de klimaathysterie.

O tempora, o mores !

Hans Labohm.