Overlast van windturbines vormt al jarenlang een ernstig probleem voor de gezondheid van grote groepen mensen. Het probleem wordt echter al evenveel jaren door de overheid, producenten en media gebagatelliseerd, ja zelfs geheel genegeerd. Daar lijkt de laatste tijd echter verandering in te komen. Zo schonk Eén Vandaag onlangs aandacht aan de windmolenellende waaronder tal van omwonenden gebukt gaan.

Fragment:

Windmolens worden vaak te dichtbij woonwijken neergezet. Dat zegt audioloog Jan de Laat op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek. “De windmolens zijn veel krachtiger dan eerder. Dat betekent dat je ze verder van een woonwijk moet plaatsen.”

Windmolenparken in aanleg roepen veel weerstand op bij bewoners. En dat is terecht, vindt audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij deed internationaal onderzoek dat nog niet gepubliceerd is en vertelt nu alvast wat er volgens hem moet veranderen in Nederland. Daarbij speelt het steeds hoger en krachtiger worden van de windturbines de hoofdrol.

Hoge molens verder weg

Er staan in Nederland veel windmolens van 50 meter hoog. Ze zijn niet erg effectief, maar kunnen ook niet veel kwaad. Die kun je volgens Jan de Laat zonder problemen op een afstand van 500 meter van een woonwijk plaatsen. Maar zodra ze hoger worden, moet je de afstand vergroten. Daar wordt in Nederland nog geen rekening mee gehouden.

In Denemarken en enkele andere landen hebben ze wel een stelregel die betrekking heeft op de hoogte: de afstand tot de bebouwde kom is ongeveer 10 keer de hoogte van de turbine. Dus als er turbines gepland staan met een hoogte van 150 meter, dan moet de afstand tot de bebouwde kom 1500 meter zijn.

Zie verder hier.

Persmededeling van het Democratisch Energie Initiatief (DEI) n.a.v. de uitzending over Gezondheidsschade t.g.v. Windturbines Eén Vandaag TV (18:15 uur 8/12/2020)

Wij als DEI brengen de uitzending van Eén Vandaag onder de aandacht met de volgende tekst aan de raden, colleges, bestuurders en politici:

“Alle plannen in Nederland m.b.t. windturbineparken worden besloten zonder de beschermings- en voorzorgsrichtlijnen van onder meer de EU toe te passen. Dat geldt ook voor de RES-besluitvorming. Hetgeen aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En de kans op schadeclaims aan de veroorzakers. Deze besluitvormingspraktijk moet een halt toegeroepen worden.”

Nico Broekema, voorzitter DEI.