Bjørn Lomborg: Joe Biden's klimaatplan van $ 2 biljoen zou het kunnen fixen We gaan de klimaatverandering niet duurzaam oplossen duur beleid

Joe Biden. Foto Shutterstock.

Bjørn Lomborg was actief binnen de milieubeweging … totdat hij zijn opus magnum, ‘The Skeptical Environmentalist‘, schreef. Hij werd daarop prompt door zijn oude strijdmakkers geëxcommuniceerd, maar verwierf daarmee wereldfaam.

Bjørn Lomborg is geen klimaatscepticus en verkondigt nog immer opvattingen met een hoog wensdenkgehalte. Maar zijn analyses bevatten vele waardevolle elementen, waarin ook klimaatsceptici zich kunnen vinden.

Auteur: Bjørn Lomborg.

Vertaling: Martien de Wit.

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, die belooft de komende vier jaar $ 2 biljoen aan het klimaat te besteden, kiest een koers die vergelijkbaar is met die van politici uit veel andere rijke landen. Hij zweert een kostbaar beleid te voeren om de opwarming van de aarde aan te pakken. Samen met zijn collega-Democraten verbindt hij zich ertoe om tegen 2035 een einde te maken aan de fossiele brandstoffen in de energiesector en de netto-emissies van de VS tegen 2050 tot nul te reduceren.

De opwarming van de aarde is een reëel probleem dat we slim moeten aanpakken. President Donald Trump heeft ten onrechte gesuggereerd dat klimaatverandering een hoax is en heeft bijna geen effectief klimaatbeleid aangeboden. Er is beslist een betere aanpak nodig.

Maar klimaatpaniek helpt ook niet.

Biden beweert vaak, zoals veel politici in de rijke wereld, dat klimaatverandering een “existentiële bedreiging” vormt voor het menselijk bestaan. Dit is echter in strijd met de centrale bevindingen van het VN-klimaatpanel IPCC. Het panel schat dat de opwarming van de aarde in de jaren 2070 een negatief effect zal hebben dat gelijk staat aan een inkomensvermindering van 0,2 tot 2%. Tegen die tijd verwacht de VN dat de gemiddelde persoon 363% rijker zal zijn dan nu. De negatieve impact van de klimaatverandering betekent dat we in plaats daarvan maar 356% rijker zullen zijn dan nu. Dat is een probleem, maar het is niet het einde van de wereld.

Hoewel goedbedoeld, heeft Biden’s plan weinig concrete aandacht voor kosten en bevat het veel ideeën van wisselende kwaliteit. Hij stelt voor om miljoenen huizen te renoveren voor honderden miljarden dollars, hoewel het belangrijkste Amerikaanse onderzoek naar de renovatie van 40.000 huizen laat zien dat de kosten twee keer zo hoog zijn als de baten.

Biden wil ook de volledige belastingkorting voor elektrische auto’s herstellen, hoewel het uitgeven van $ 7.500 voor elke elektrische auto één van de duurste manieren is om de uitstoot te verminderen. Het International Energy Agency berekende dat een elektrische auto tijdens zijn levensduur slechts ongeveer 10 ton minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbare benzineauto. Op de oorspronkelijke Amerikaanse koolstofmarkt, de zogenaamde RGGI, kon deze reductie worden bereikt voor slechts $ 60.

Een groot deel van het plan lijkt simpelweg een andere naam op bestaande beleidslijnen te plakken, die vaak slechts zeer zijdelings aan het klimaat gerelateerd zijn, zoals het uitbreiden van de toegang tot draadloze 5G-breedband en het moderniseren van vervallen scholen in buurten met een laag inkomen. Sommige onderdelen van zijn klimaatvoorstel zouden zelfs de uitstoot kunnen verhogen, zoals de massale renovatie van wegen en bruggen.

Het is dan ook de vraag of het plan van Biden – en de zeer ambitieuze klimaatplannen van andere landen – hun electorale steun zullen behouden.

Terwijl meer dan twee derde van de Amerikaanse bevolking vindt dat het klimaat een crisis of een groot probleem is, is minder dan de helft bereid om zelfs maar $ 24 per jaar uit te geven om het probleem te bestrijden. Het plan van Biden kost elk jaar $ 3.500 per belastingbetaler.

En deze kosten zullen aanzienlijk toenemen.

Biden’s plan specificeert niet de prijs voor het tot nul reduceren van de Amerikaanse CO2-uitstoot. Slechts één land – Nieuw-Zeeland – heeft het aangedurfd om een onafhankelijke kostenraming te vragen voor het terugdringen van de uitstoot tot nul in 2050. Zij berekenden dat bij de optimistische kostenraming het BBP met maar liefst 16 % zou verminderen. Vertaald naar de VS betekent dit een kostenpost van ten minste $ 5 biljoen in het geld van vandaag. Niet één keer, maar elk jaar.

Nieuw-Zeeland vond dat de noodzakelijke verhoging van de benzinebelasting voor het netto-nulniveau 90 Amerikaanse dollarcent per liter zou moeten bedragen. Ter vergelijking, de Franse Gele Hesjes begonnen al te protesteren bij een klimaattoeslag van maar 4 dollarcent.

Het uitgeven van 16%van het BBP om een deel van een 2% probleem op te lossen is een slechte zaak. Zelfs als alle OESO-landen morgen al hun CO2-uitstoot stoppen en de rest van de eeuw niets meer doen, laat het standaard klimaatmodel van de VN zien dat het de temperatuur met slechts 0,4 °C zou dalen in 2100.

Dit komt omdat driekwart van de verwachte uitstoot in de rest van de eeuw afkomstig is uit China, India, Afrika en de rest van de niet-rijke wereld. Zij staan niet op het punt om onbetaalbare klimaatinvesteringen van biljoenen dollars te doen. Hun eerste doel is om al hun burgers uit de armoede te halen, wat betekent dat ze toegang moeten hebben tot veel betrouwbaardere en goedkopere energie dan ze nu hebben, dus meestal fossiele brandstoffen.

In plaats van dit alles moet de oplossing gericht zijn op een drastische verhoging van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van groene energie. Als innovaties de prijs van CO2-neutrale energie onder die van fossiele brandstoffen zouden kunnen duwen, dan zouden alle landen overstappen. Klimaateconomie toont aan dat dit het meest effectieve klimaatbeleid voor de lange termijn is.

Tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 beloofden voormalig president Barack Obama en vele andere wereldleiders om de wereldwijde groene R&D-uitgaven tegen 2020 te verdubbelen. Helaas zijn de werkelijke uitgaven nauwelijks veranderd.

Maar Biden’s plan kan daar verandering in brengen.

Bjørn Lomborg: Joe Biden's klimaatplan van $ 2 biljoen zou het kunnen fixen We gaan de klimaatverandering niet duurzaam oplossen duur beleid

Bjørn Lomborg.

Hij stelt (prijzenswaardig) voor om $ 75 miljard per jaar te besteden aan groene R&D, wat zou leiden tot een verviervoudiging van wat de rijke wereld op dit moment per jaar uitgeeft. Terwijl verspilling en wanbeheer bij zo’n drastische verhoging op de loer liggen, is Biden’s richting precies goed

We gaan de klimaatverandering niet duurzaam oplossen met een duur beleid dat honderden of duizenden keren duurder is dan wat mensen bereid zijn te betalen. Mensen angst aanjagen met een vals klimaatalarm zal een boemerang-effect hebben. Maar Biden’s voorstel om de wereldwijde investeringen in groen onderzoek en ontwikkeling te verviervoudigen is precies wat de klimaatverandering zou kunnen fixen.

***

Bjorn Lomborg is voorzitter van de Copenhagen Consensus en Fellow van de Hoover Institution, Stanford University. Zijn nieuwe boek is False Alarm – How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet.

Bron hier.