De Klimaatcrisis B.V. ontvangt miljarden om vermeende door de mens veroorzaakte catastrofes te voorkomen maar beschuldigt klimaatrealisten

Paul Driessen.

De Klimaatcrisis B.V. ontvangt miljarden om vermeende door de mens veroorzaakte catastrofes te voorkomen – maar beschuldigt klimaatrealisten ervan te worden betaald door de olie-industrie.

Auteur: Paul Driessen

Vertaling: Martien de Wit.

In opdracht van EXXON onderzocht Paul Driessen gedurende twee jaar de financiële steun van NGO’s, milieuorganisaties, lobbyisten en influencers op de Europese energiemarkt. Hij ontving daarvoor een vergoeding van $ 41.571 per jaar. Zijn resultaten zijn op zijn minst schokkend.

Paul Driessen: ‘Klimaatalarmisten denken altijd dat iedereen die sceptisch staat tegenover hun alarmisme wordt gesponsord door de olie-industrie ter waarde van miljoenen. Nou … was het maar waar. Niemand heeft nog contact met me opgenomen. Maar hoe zit het met de alarmerende kant? Waar komt het geld vandaan van deze klimaatalarmisten en hun bondgenoten, die vastbesloten zijn om het debat te beëindigen en hun wind-, zonne- en biobrandstofbeleid aan de wereld op te leggen? Waar halen ze hun geld vandaan en hoeveel krijgen ze? ‘

Miljardair en potentiële presidentskandidaat Michael Bloomberg gaf de Sierra Club in zes jaar tijd 110 miljoen dollar om zijn campagne tegen kolengestookte energie te financieren. Chesapeake Energy gaf de club in drie jaar tijd 26 miljoen dollar om aardgas te winnen en steenkool te stigmatiseren. Tien rijke liberale stichtingen gaven de club en andere milieugroeperingen in acht jaar tijd 51 miljoen dollar extra om de steenkool te helpen bestrijden

Over een periode van 12 jaar heeft de Environmental Protection Agency (EPA) zijn 15 leden van het Wetenschappelijk Adviescomité voor Schone Lucht 181 miljoen dollar aan subsidies gegeven – in ruil voor snelle goedkeuringen voor verschillende luchtkwaliteitsregels. Ze betaalde de American Lung Association $ 20 miljoen om hun beleid goed te keuren.

De klimaatcrisis-industrie beweert onophoudelijk dat de uitstoot van fossiele brandstoffen ongekende temperatuur-, klimaat- en weersveranderingen veroorzaakt die een existentiële bedreiging vormen voor de menselijke beschaving en onze planeet. De enige oplossing, zo beweert de Klimaatcrisis B.V. nadrukkelijk, is het elimineren van olie, kolen en aardgas die nu 80% van de energie leveren die de Amerikaanse en mondiale economieën, de gezondheids- en de levensstandaard mogelijk maakt.

Als dat niet lukt, eist de Klimaatcrisis B.V. een gestage verhoging van de belastingen op koolstofhoudende brandstoffen en de uitstoot van koolstofdioxide.

Maar zoals de Franse gele hesjes-protesten en de laatste klimaatconferentie in Polen hebben aangetoond, is de wereld niet bereid om die duistere weg in te slaan. Landen wereldwijd breiden hun betrouwbare gebruik van fossiele brandstoffen uit en gezinnen willen hun levensstandaard en hun streven naar een beter leven niet verminderen.

Bovendien hebben de voorspellingen van de klimaat-computermodellen geen enkel raakvlak met de waarnemingen in de echte wereld. Er is geen bewijs voor beweringen dat de lichte temperatuur-, klimaat- en weersveranderingen die we hebben meegemaakt gevaarlijk zijn, nooit eerder zijn vertoond, of veroorzaakt door mensen, in plaats van door de krachtige zonne-, oceaan- en andere natuurkrachten die in de loop van de geschiedenis soortgelijke of veel ingrijpender veranderingen hebben teweeggebracht.

Nog belangrijker is dat de ‘oplossingen’ van de Klimaatcrisis B.V. een ongekende ontwrichting van de moderne geïndustrialiseerde samenlevingen zouden veroorzaken; permanente armoede en ziekte in arme landen; en ernstige ecologische schade in de hele wereld.

Niets wat nodig is om gebruik te maken van wind en zon om de maatschappij van energie te voorzien, is schoon, groen, hernieuwbaar, klimaatvriendelijk of duurzaam. Tientallen miljarden tonnen rotsen zouden moeten worden opgeblazen en afgegraven om miljarden tonnen ertsen te winnen, om miljoenen tonnen metalen, beton en andere materialen te vervaardigen, teneinde miljoenen windturbines en zonnepanelen te produceren en deze te installeren op miljoenen hectaren natuurgebied. Dit alles om dure, intermitterende energie op te wekken die bij lange na niet voldoende zou zijn voor de behoeften van de mensheid. Elke stap in dit proces vereist fossiele brandstoffen – en een deel van de mijnbouw gaat zelfs gepaard met kinderarbeid.

Hoe reageren de alarmisten van de Klimaatcrisis B.V. op deze punten? Dat doen ze niet. Ze weigeren om deel te nemen aan een respectvolle discussie of die zelfs maar toe te staan. Ze tieren dat iedereen “die de klimaatveranderingswetenschap ontkent” op de loonlijst van de fossiele brandstoffenindustrie staat, dus een schaamteloos belangenconflict heeft, niet geloofwaardig is, en daarom moet worden genegeerd.

Tegenwerpingen tegen mijn recente “We are still IN” artikel haalden Greenpeace en DeSmogBlog aan als ‘betrouwbare bronnen’ en zij beweerden dat ik “geassocieerd ben met” verschillende “rechtse denktanks die sceptisch staan tegenover de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.” Eén van hen ‘ontving $ 582.000 van ExxonMobil’ over een periode van 14 jaar, een ander kreeg $ 5.716.325 van de Koch-foundations’ over een periode van 18 jaar en de gebroeders Koch gaven ’ten minste $ 100.343.292 aan 84 groepen die de wetenschap over de klimaatverandering ontkennen” gedurende 20 jaar, zo beweerden mijn critici.

Deze meerjarige bijdragen komen gemiddeld uit op respectievelijk $ 41.571 per jaar; $ 317.574 per jaar; en $ 59.728 per organisatie per jaar, om salarissen en overhead te betalen van denktanks die zich bezighouden met meerdere sociale, fiscale, onderwijs, medische en andere kwesties … niet alleen energie en klimaatverandering.

Maar laten we er even van uitgaan dat geld (met name financiering van een organisatie die enige vorm van financiële, regelgevende of andere ‘speciale interesse’ heeft in het resultaat van deze voortdurende energie- en economiestrijd) een onderzoeker onbekwaam maakt om de feiten eerlijk en oprecht te analyseren.

Pas dan die zero-tolerance, zero-geloofwaardigheid Greenpeace / DeSmogBlog / Klimaatcrisis B.V.-normen toe op diezelfde klimaatalarmisten en hun bondgenoten – die vastbesloten zijn om het debat te stoppen en hun wind-, zonne- en biobrandstofbeleid op te leggen aan de hele wereld. Waar halen zij hun geld vandaan en hoeveel krijgen ze?

Tijdens de Obama jaren, betaalden de Environmental Protection Agency (EPA), het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere federale organisaties aan druk uitoefenende milieugroepen tientallen miljoenen in heimelijke, geheimzinnige aanklachten, schikkingen en uitbetalingen in tientallen kwesties.

En dan komen we bij het echt grote geld: belastinggeld dat overheidsinstellingen uitdelen aan wetenschappers, computermodel-bouwers en pressiegroepen – om de opwarming van de aarde en de paniek over de klimaatverandering te bevorderen.

Zoals de econoom van de Heritage Foundation, Stephen Moore, onlangs opmerkte, onder verwijzing naar overheids- en andere rapporten:

* De federale financiering voor klimaatveranderingsonderzoek, technologie, internationale hulp en aanpassing is gestegen van $ 2,4 miljard in 1993 tot $ 11,6 miljard in 2014, met een extra $ 26,1 miljard voor klimaatveranderingsprogramma’s en -activiteiten in het kader van de Amerikaanse Recovery and Reinvestment Act van 2009.

* De Feds (federale autoriteiten) hebben tijdens de eerste ambtstermijn van president Obama naar schatting $ 150 miljard uitgegeven aan klimaatveranderingssubsidies en groene energiesubsidies.

* Daarbij is niet inbegrepen de 30% belastingkorting/subsidies voor wind- en zonne-energie: $8 miljard tot $10 miljard per jaar – plus miljarden meer van staatsprogramma’s die nutsbedrijven nodig hebben om dure ‘groene’ energie in te kopen.

* Wereldwijd, volgens het ‘progressieve’ Climate Policy Initiative bedroegen de ‘investeringen’ in klimaatverandering in 2013 in totaal $ 359 miljard – maar dit “blijft ver achter bij” de $ 5 biljoen per jaar die werkelijk nodig is.

Het IPCC van de Verenigde Naties herhaalt als een echo deze inhalige eisen. Het zegt dat de wereld de komende 17 jaar $ 2,4 biljoen per jaar moet uitgeven om de overgang naar hernieuwbare energie te subsidiëren.

Houdt in gedachten dat er volgens de Climate Change Business Journal in 2014 al $ 1,5 biljoen per jaar werd besteed aan de Klimaatcrisis B.V. voor onderzoek, advies, CO2-emissierechten en hernieuwbare projecten. Met een jaarlijkse groei van 6-8% zien we nu al gemakkelijk een klimaatindustrie van $2 biljoen per jaar.

Het US Government Accountability Office schat de financiering door de Amerikaanse belastingbetaler alleen al op $ 2,1 miljard per jaar voor de ‘klimaatverandering-wetenschap’, $ 9,0 miljard per jaar voor technologische R&D… en $ 1,8 miljard per jaar voor internationale hulp. De totale uitgaven van de Amerikaanse regering voor klimaatverandering bedroegen volgens de GAO van 1993 tot 2017: $179 miljard (!). Dat is $ 20 miljoen per dag!

Tijdens de September 2018 Global Climate Action Summit beloofden 29 linkse foundations $ 4 miljard te geven over een periode van vijf jaar aan hun nieuwe Catastrofale Antropogene Global Warming campagne. Mede-oprichter van Sea Change Foundation, Nat Simons maakte duidelijk dat dit ‘slechts een voorschot is!

En ik word aan de schandpaal genageld voor het werken met organisaties die $ 41.571 tot $ 59.728 per jaar hebben ontvangen van de belanghebbenden in fossiele brandstoffen … het in twijfel trekken van beweringen dat fossiele brandstoffen een klimaatchaos veroorzaken … en het aan de kaak stellen van ongemakkelijke feiten en vragen over wind-, zonne-energie en biobrandstof als vervanging voor kolen, olie en aardgas.

Net zo schandalig zijn de tientallen miljoenen dollars die elk jaar worden verspild aan de financiering van ‘studies’ die zouden aantonen dat ‘de toenemende broeikasgassen’ en ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ gevaarlijke hybride kogelvissen creëren, waardoor zalmen hun vermogen verliezen om gevaar te detecteren, waardoor haaien ‘rechtshandig’ werden en niet in staat zijn om te jagen, waardoor het aantal dierenbeten toeneemt en waardoor Amerikaanse steden worden overspoeld door ratten.

Laten we de Greenpeace / DeSmogBlog / Klimaatcrisis B.V.- standaard toepassen op al deze organisaties en onderzoekers. Hun massale multi-miljard dollar belangenconflicten maken hen duidelijk niet geschikt om klimaat- en energiezaken eerlijk te analyseren – en diskwalificeren hen voor deelname aan verdere discussies over de toekomst van energie en economie van Amerika en de wereld.

Op zijn minst zouden zij en de instellingen die rijk en machtig zijn geworden door de zogenaamde rampzalige, door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en de klimaatdruk, van elke toekomstige federale financiering moeten worden afgesneden.

Bron hier.