Frans Timmermans klimaatbeleid: beheksing en mythologie Apocalyps gebaseerd op een politiek bepaalde temperatuur van 2 graden

Eurocommissaris Frans Timmermans. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Een interessante constatering trof ik onlangs aan op de site van GWPF:

An analysis published by Deutsche Bank sharply criticises the “dishonest debate” with which the EU is selling its “Green Deal” to the people of Europe. The massive risks of the project for prosperity, the economic system and democracy itself should not be concealed, but should be addressed openly. […] The analyst describes it as dubious that the Green Deal is being touted across the board as “a new growth strategy” which would allow the EU to become a “fair and prosperous society.” While this may look good on paper, Heymann writes, in order to achieve carbon neutral by 2050, Europe’s economy and its entire political and legal systems will have to be changed fundamentally. For the time being, the revolutionary consequences of the EU’s climate agenda for everyday life are “still relatively abstract” and for most households “still acceptable.” Soon, however, the path towards climate neutrality will require drastic interventions in the choice of means of transport, the size of housing, the means of heating, the possession of electronic consumer goods, as well as restrictions in the consumption of meat and tropical fruits. And he warns these restrictions and infringements will inevitably trigger “massive political resistance.”

Bron.

Hier lijkt mij geen woord Chinees bij. In de afgelopen jaren is gewaarschuwd voor ernstige inbreuk op ons privé leven door klimaatbeleid en voor de onvermijdelijke massale politieke weerstand. Er is immers slechts gezond verstand nodig en wat basale natuurkundige kennis om de waanzin van dat beleid te beseffen. We kunnen immers vaststellen dat weersafhankelijke en relatief kortlevende welvaartschadelijke energiedragers met een nietige vermogensdichtheid t.o.v. fossiele en kernbrandstof, niet het geëigende middel kúnnen zijn voor energietransitie, laat staan klimaatsturing. Daar red je het nooit mee ondanks alle luchtfietserij over de fantastische welvaartstoename van die primitieve energiedragers. Feest voor de portemonnee, herinnert u zich nog?

Het doet denken aan het progressieve ideaal van het oude Marxisme van welvaart voor allen. Loze beloftes, want dit mondde uit in een fiasco, daarop tirannie, hongersnoden en de nep wetenschap van het Lysenkoïsme volgden. We kennen de dwang van utopische 5-jarenplannen die, net als bij klimaatbeleid, speculeerden over prestaties die in werkelijkheid nooit konden worden geleverd.

Die tirannie is overigens kenmerkend voor bewindslieden van alle tijden overtuigd van hun (morele) gelijk, maar blind voor de onhaalbaarheid van hun streven en de economische schade die zij door hun utopie aanrichten.

Mugabe van Rhodesië is een sprekend voorbeeld van waanidealen en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. De gedachte dringt zich op dat al die heisa rond de verschrikkelijke opwarming die maar niet wil komen de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming), Lysenkoïsme is in een klimaatjasje. Bovendien onderscheidt die hypothese zich in niets van de Middeleeuwse heksenjacht, de zure regen, de paniek rond het Rapport aan de Club van Rome, de frauduleuze hockeystickgrafiek en de al even frauduleuze 97%-consensus. Dit laatste kan overigens per definitie geen wetenschappelijk argument zijn, omdat dit in strijd is met het wezen van correcte, dus kritische, wetenschapsbeoefening.

Het is, kortom, af te raden blind te varen op de geestelijke vaardigheden van sommige bewindslieden. In de VS wordt nu een impeachment tegen Trump opgetuigd. Mij lijkt, zo bezien, afzetting eerder van toepassing op Timmermans vanwege het gevaar voor de Europese beschaving en de democratie die zijn plannen voor klimaatbeleid vormen. De man heeft geen oog meer voor wat er in de wereld werkelijk gebeurt, behekst als hij is door een mythische Apocalyps gebaseerd op een politiek bepaalde temperatuur van 2 graden. Het hele klimaatbeleid is politiek, geen wetenschap. Hier en hier.

Ten overvloede deze site, een uit een eindeloze reeks, en wat deze maar weer eens laat zien:

New research says hundreds of islands in the Pacific are growing in land size, even as climate change-related sea level rises threaten the region. Scientists at the University of Auckland found atolls in the Pacific nations of Marshall Islands and Kiribati, as well as the Maldives archipelago in the Indian Ocean, have grown up to 8 per cent in size over the past six decades despite sea level rise.

Bron

Voor de zoveelste keer wordt de burger voor de gek gehouden met een niet bestaand probleem door met veel vertoon angst zaaiende NGO’s. En zo gebeurt keer op keer. De goedgelovigheid en het vertrouwen van de burger in NGO’s is kennelijk even eindeloos als diens geheugen kort is. Hoed u voor NGO’s als Greenpeace, want zij zijn uit op uw geld.

De ironie is overigens dat die Leninistische progressieven van weleer, nu veranderd zijn in extreem conservatieven met slechts één richtsnoer: het Voorzorgprincipe teneinde elke verandering tegen te gaan. Dus verbiedt elke vooruitgang in voedselproductie door GMO, CRISPR-Cas 9, onthoudt Ontwikkelingslanden welvaartsgroei, verbiedt kernenergie, weert intensieve landbouw, vernietigt veeteelt, verbiedt visserij etc.

Timmermans kan dit wel gebruiken voor zijn masterplan. Hij lijkt het Europese wonder van Energietransitie naar een utopisch permanent ideaal klimaat op te willen leggen als de Europese versie van de wat het midden houdt tussen de Een-kind-politiek en de Grote Sprong Voorwaarts.

Timmermans heeft kennelijk niets geleerd -wie zou dit verwachten?-, maar droomt, als ik hem goed begrijp, van een Aards Paradijs vol welvaart voor iedereen dankzij windmolens, zonnepanelen, waterstof, elektrische auto’s en gasloos in de illusie een Apocalyps te hebben afgewend.

Een ander universum kent Timmermans niet, Zeus als hij zich waant zetelend hoog op de Olympus neerziend op het aardse gewoel van ons beklagenswaardigen zoals Democraats andersdenkenden zo respectvol plegen te noemen. Timmermans is het aan zijn waardigheid als redder des planeets verschuldigd een bezoek te brengen aan de Democrat Nancy Pelosi al is het maar om zich te laven aan haar zachtmoedig gedachtegoed dat zo kenmerkend is voor de Harpij. Ze kan Timmermans nog heel wat leren.

Wij burgers worden er natuurlijk weer ingeluisd verlokt door weer een feest voor de portemonnee, maar dan voor andere belanghebbenden ergens achter het net.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).