Voorzorgprincipe voor de Nederlandse bestuursorganen een lege huls De overheid heeft stelselmatig haar voorzorgsplicht verzaaktEen gastbijdrage van Nico Broekema (Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, DEI).

De overheid heeft stelselmatig haar voorzorgsplicht verzaakt bij de bouw van windturbineparken en aanverwante industriële installaties. Bewust, zoals blijkt uit het negeren van de EU beschermingsrichtlijnen door de Nederlandse bestuursorganen.

Voorzienbaar is dat dit naar initiatiefnemers en bestuursorganen ook in rechtszaken een sterke rol mede gaat spelen. Dit rapport van het Democratisch Energie Initiatief (DEI) dient als eerste aanzet dat doel.

Wie (in dit geval geïnformeerd en dus willens en wetens)  het risico neemt gezondheidsschade te veroorzaken bij zijn medemens of als overheid bij haar burgers maakt zich schadeplichtig is de stelling van het DEI op basis van Nederlands recht.

Zoveel te langer de Nederlandse bestuursorganen het toepassen van onder meer de EU SM- richtlijn van 2001 voor zich uitschuiven, zoveel te meer mogelijkheid dat dit doorwerkt in de aansprakelijkheidsstelling door de gedupeerde burgers jegens overheid en initiatiefnemers.

De voorlichting over wat er in de medische wereld over gezondheidsschade ten gevolge van windturbines bekend is, willen wij daarvoor meer gesystematiseerd in kaart brengen in samenwerking met medici. Dit rapport geeft daar uitdrukking aan. Het zal gevolgd worden door meerdere publicaties en andere vormen van communicatie. Ook via onze website van DEI en die van Platform Storm, N33, Stichting Behoud Landschap Limburg e.a. Dit rollen we met regionale en lokale organisaties over het hele land uit.

Op EU-niveau gaat DEI dit ook aanpakken, in samenwerking met met onze Belgische partner: Leefbare Energie Vlaanderen.

In Nederland zal het Democratisch Energie Initiatief in de op 8/10 (kg Assen De Monden tegen bouw wtb-park) volgende juridische acties met advocaat Peter de Lange het aspect gezondheidsschade verder verdiepen in de lijn zoals hierboven geschetst. Onverminderd onze inzet dat op grond van de EU-richtlijnen de aanleg van windturbineparken en soortgelijke projecten verhinderd of ongedaan gemaakt moet worden.

Nico Broekema, voorzitter DEI.

***

Het rapport is hier te vinden.

Naschrift van de redactie

Online lezing energietransitie van Ap Cloosterman.

Voor nadere informatie klik hier.