Adaptatie - een oase van ratio weerbaar te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en zeespiegelstijging

Greta Thunberg. Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Landen doen nog veel te weinig om weerbaar te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en zeespiegelstijging. Terwijl die aanpak betaalbaar en noodzakelijk is. Maandag 25, en dinsdag 26 januari hield Nederland een internationale conferentie over ‘adaptatie’ aan klimaatverandering. ‘Klimaatverandering is al bezig en wereldwijd zien we de gevolgen,’ zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (57, VVD). De zeespiegel stijgt, temperaturen zijn hoger en de kans op plensbuien en droogte neemt toe. Dat zijn geen abstracte risico’s voor de toekomst: ‘Het is nu al aan de hand’. Bron.

Het klinkt als een openbaring. Temperaturen zijn hoger. Hoger dan wat? Tijdens de Romeinse Opwarming was er sprake van wijnbouw in het noorden van Engeland. Tijdens de Middeleeuwse Opwarming was er graanteelt op Groenland. En tijdens de Kleine IJstijd vroren duizenden dood. Hier is nu allemaal geen sprake van. Fikse schommelingen dus. Ergo, wat is er nou helemaal aan de hand?

Klimaat verandert al miljoenen jaren, de zeespiegel rijst en daalt op dit ritme mee, net als andere natuurlijke verschijnselen. Naast de huidige gestage eenparige zeespiegelstijging, is er ook sprake van bodemdaling en verwaarlozing van kustverdediging. Aanpassing van kustverdediging is precies wat met adaptatie wordt bedoeld en wat Nederland in de gedaante van bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Rijnland al 850 jaar doet. En thans Nederlandse waterbouwkundigen en offshore bedrijven op vele plaatsen elders in de wereld.

Het idee van adaptatie door Minister van Nieuwenhuizen voorgezeten bij de 2-daagse klimaattop, is een oase van rationalisme. Adaptatie is een weloverwogen betaalbaar, haalbaar en doelgericht beleid dat ook door Lomborg wordt bepleit. Niets bijzonders. Zie hier.

De mitigatie van de Green Deal is daarentegen onbetaalbaar, onhaalbaar en ongeleid geschreeuw dat mede uit de koker komt van een Zweeds klimaatorakeltje en waarop lieden als Guterres, Ban Ki Moon, Gorgieva en anderen zich baseren zonder ook maar een greintje kennis om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen.

In mijn ogen blameren deze lieden zich slechts en hebben helemaal geen recht om op te treden in een kwestie waar zij geen enkel begrip van hebben. De aap komt dan ook uit de mouw doordat zij zich scharen achter de greep naar absolute macht, “The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better” genaamd. Een poging om via klimaatbeleid de absolute macht te grijpen ter bescherming van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex en het knevelen van de economische orde volgens planeconomische ideologie. De hubris achter de Reset door het waanidee het klimaat te kunnen beheersen, is te grotesk voor woorden en vormt een gevaar voor de vrije burger en de democratie doordat de Reset geheel buiten de realiteit staat.

Het moge duidelijk zijn dat competentie er niet toe doet, laat staan het belang van de burger. Onlangs mochten wij wederom een staaltje van dergelijke incompetentie beleven in de affaire rond het Zeneca-vaccin. We lezen over von der Leyen als EU-verantwoordelijke voor het inkoopbeleid van vaccins:

Dankzij de Duitse Bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de Franse president Emmanuel Macron (En Marche!) wordt de Europese Commissie geleid door zo’n beetje de meest onkundige politicus die in de EU te vinden was. Het proefschrift van Ursula von der Leyen (CDU) bleek voor een groot deel plagiaat, als minister van Defensie bevoordeelde ze bevriende consultants met contracten voor de inkoop van defensiematerieel ter waarde van honderden miljoenen euro’s en ze slaagde erin de Duitse strijdkrachten tot abominabele staat te degraderen. Het is natuurlijk naïef om te verwachten dat zo’n cv iemand diskwalificeert voor een topbaan in de EU. In de EU is het hebben van een dubieuze geschiedenis vaak een pre. Denk aan Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Zij is in 2016 veroordeeld zonder strafoplegging voor het illegaal betalen als Frans minister van 400 miljoen euro belastinggeld aan Bernard Tapie, een zakenman met wie toenmalig president Nicolas Sarkozy was bevriend.

Bron

Er is geen reden om aan te nemen dat het met de Green Deal van Timmermans anders gesteld zou zijn. Ook hij vormt een gevaar voor de Europese burger. Alle mitigatiebeleid vormt een gevaar voor de burger door een astronomische geldverspilling met afpersing van de burger als bron. Nexit is nog niet zo’n slecht idee daar wij ons dan kunnen bevrijden van wurggreep van EU incompetentie en hubris.

Voor hen die menen een mondiale dominantie te moeten vestigen, al dan niet via corona, is geen plaats. Het is zo onderhand wel genoeg geweest met al die bakerpraatjes over die verschrikkelijke opwarming die maar niet wil komen. Het is tijd dat er een eind komt aan de steeds herhaalde onzin over toenemende weersextremen, terwijl alle metingen en bevindingen op het tegengestelde wijzen. Nee, er treedt hooguit wat weersvariatie op, maar Nederland gaat er zeker niet onder gebukt en dit zal ook niet gebeuren. De klimaatmodellen kunnen dit ook niet voorspellen door hun ongeschiktheid. Ook hier is adaptatie op zijn plaats. Ach ja, weersextremen, het aantal doden door weersextremen is verwaarloosbaar, ondanks wat verwarde extremisten ons willen doen geloven. Lees hier.

De kans om een klimaatslachtoffer te worden is amper 1%. Het lijkt er verder een beetje op dat weerman Kuipers Munnike de huidige mitigatie niet als effectief beschouwt. Terecht. Ik vrees verder dat de ijsbedekking op de Noordpool niet past bij het doemscenario van Munnike, al jaren niet. De ijsvrije Noordpool blijkt nog steeds sinds al 1817 hetzelfde gedocumenteerde sprookje dat meebeweegt op het ritme van natuurlijke schommelingen als AMO. Er is niets om zich druk over te maken. We weten het nou wel van die smeltende ijskappen … misschien Groenland over 20.000 jaar. Die zogenaamde uitstervende ijsberen was ook de zoveelste blunder van paniekschoppers als Greenpeace en het Wereld Natuurfonds. Dit, en de sinds 60 jaar 0 uitgekomen voorspelde rampen mondiaal, laat duidelijk zien dat dergelijke NGO’s en andere wijsneuzen verre van serieus genomen moeten worden, vooral daar zij een toenemend gevaar voor mensen in Ontwikkelingslanden vormen. Politici en media zijn veel te kritiekloos tegenover dergelijke NGO’s, maar schijnen financieel en qua aanzien te gedijen bij de ideologie van angst zoals een mestkever gedijt bij mest. Misschien kan objectievere berichtgeving voor minder geldverspilling en angst zorgen, en meer kansen voor Ontwikkelingslanden.

Dit is het beeld dat mij voortdurend bij blijft. Je staat erbij en je kijkt ernaar als ware het een absurdistisch toneelstuk waarin fantasie ratio heeft vervangen.

Adaptatie - een oase van ratio weerbaar te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en zeespiegelstijging

Jeroen Hetzler.

Het zou fijn zijn als men eens stopte met dat laakbare angst zaaien. En zich weer eens op een normale wijze bezig ging houden met feiten, metingen en vooral medemensen. Wat een verlossing zou dit zijn. Dan zouden wij ons ook niet constant de hoest op te hoeven laten jagen door deugpronkende dames en heren die hun politieke ideologie opdringen als om aandacht krijsende pauwen.

De klimaattop over adaptatie was een oase van weldadig rationalisme en realisme te midden van het toenemend ideologisch geweld.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).