Sigrid Kaag de zoveelste klimaat-doemprediker alle mogelijke en onmogelijke natuur- en klimaatcatastrofen te noemen die ons te wachten staan

Sigrid Kaag (foto door Ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd onder CC BY-SA 2.0.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

Volgens minister en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag staat ons huis in brand en moeten we onmiddellijk actie ondernemen om de planeet te redden. De minister slaagt erin om alle mogelijke en onmogelijke natuur- en klimaatcatastrofen te noemen die ons te wachten staan … gaande van opbranden tot verzuipen en alles daartussen.

De minister vermeldt in haar kick-off speech voor de D66-verkiezingscampagne dat sinds haar jeugd de wereld ingrijpend is veranderd door de klimaat- en natuurcrisis. De opwarming heeft “diepe wonden” geslagen, ook nu al in Nederland. Ter ondersteuning van de klimaat- en natuurcrisis worden volgende zaken expliciet aangehaald door de minister:

1) Natuur en dierenrijk lijden onder klimaatverandering.
2) Hogere temperaturen wakkeren bosbranden aan, ook in Nederland.
3) Landijsmassa’s smelten.
4) Dooi van permafrost geeft landverzakkingen in Noordpool.
5) Sinds 1970 bijna 70% van alle dieren uitgestorven.
6) Nederland meest acuut bedreigd door stijging zeespiegel.

Propaganda

Het lijkt sterk op de klimaatalarm-propaganda van Extinction Rebellion. De minister is blijkbaar vergeten dat klimaatverandering van alle tijden is. Onze planeet heeft de laatste 800.000 jaar acht grote ijstijden gekend, waarbij natuur en klimaat er telkens beter uitkwamen door meer biodiversiteit. Onze soort heeft na de laatste ijstijd – zo’n 10.000 jaar geleden – dankzij de daaropvolgende opwarming prachtige beschavingen voortgebracht.

De minister is blijkbaar ook vergeten dat CO2 geen giftige stof is of een vervuiler, maar de belangrijkste voedselbron voor planten en bomen door fotosynthese. Zonder CO2 is er geen groen, geen leven. Weet de minister dat er in elke slok bier, cava, cola en bruiswater tussen 6000-10000 ppm (delen per miljoen) aan CO2 zit ? Dat is 20 keer meer dan in de lucht.

Ik hoop dat de minister de wetenschap volgt, daarom nu een factcheck met wetenschappelijk onderbouwing, van een paar foute klimaathysterie-beweringen.

Meer bosbranden

Door alarmerende opwarming krijgen we  volgens Kaag meer bosbranden. Maar dat klopt niet met de feiten.

Minister Kaag verwijst naar meer samenwerking in Europa om te vermijden dat bossen gaan opbranden door die alarmerende opwarming die te wijten zou zijn aan CO2-uitstoot. Wel er is al op Europees niveau een samenwerking van wetenschappers om via nauwkeurige satellietmetingen bosbranden en de gerelateerde CO2-uitstoot te bestuderen. Studie binnen het kader van het door de Europese Commissie gefinancierde Copernicusprogramma voor “Atmosphere Monitoring”. Volgens de satellietmetingen is er geen wereldwijde toename van bosbranden, ondanks de bosbranden in Australië en Californië in 2020. En het jaar 2020 was het jaar met de minste actieve bosbranden sinds begin van de satellietmetingen in 2003.

 

Sigrid Kaag de zoveelste klimaat-doemprediker alle mogelijke en onmogelijke natuur- en klimaatcatastrofen te noemen die ons te wachten staan

Feiten spreken voor zich

Ik stel voor dat minister Kaag kennis neemt van deze studie van de Europese Commissie en haar doemscenario laat vallen ten voordele van de feiten en die spreken voor zich. Er is geen crisis in de vorm van een klimaatopwarming. Bosbranden vertonen geen stijgende trend, eerder een daling. En in deze cijfers zijn de bosbranden van Australië en Californië van 2020 meegenomen. Die waren trouwens grotendeels te wijten aan slecht bosbeheer.

In Australië werd vroeger –  ook door de Aboriginals – jaarlijks het dorre struikgewas preventief in brand gestoken zonder de bomen te beschadigen. Deze techniek werd verboden door de regering. In Californië mogen we niet vergeten dat meer en meer villa’s werden gebouwd midden in brandgevoelig, bosrijk gebied. Maar het is duidelijk dat de wereldwijde bosbranden niet zijn toegenomen door de opwarming van de aarde.

Catastrofale klimaat- en natuurrampen

Het door Kaag genoemde toenemende aantal slachtoffers als gevolg van klimaat-en natuurrampen klopt niet: de cijfers dalen in werkelijkheid fors. Een recente studie over klimaatverandering en effect op onze gezondheid, welvaart en economie komt van de Deense statisticus dr. Bjorn Lomborg van het Deense Consensus Centrum. De feiten zijn duidelijk: er is een forse daling van het aantal doden door natuur- en klimaatrampen.

Ik stel voor dat minister Kaag kennis neemt van deze studie en haar apocalyptische angstvisie aanpast aan de feiten. De feiten over dodelijke rampen zoals overstromingen, droogtes, stormen en bosbranden tonen een dalende trend. Het gaat goed met onze planeet. Er is geen reden tot paniek. Opwarming van de planeet heeft eerder een positief effect op de natuur.

Sigrid Kaag de zoveelste klimaat-doemprediker alle mogelijke en onmogelijke natuur- en klimaatcatastrofen te noemen die ons te wachten staan

 

Alarmerende stijging zeespiegel

Een laatste factcheck gaat over de angstdroom van minister Kaag dat we gaan verzuipen in Nederland. Ook hier kan de minister kennis nemen van het Deltares-rapport, dat is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat. Nederland verricht binnen Europa (en de wereld) de meest betrouwbare en langdurige getijdenmetingen van de zeespiegel . Hierbij wordt gekeken naar het netto-effect van zeespiegelstijging of -daling ten opzichte van de kustdaling of -stijging.

Getijdemmetingen van de zeespiegel zijn het meest relevant voor kustbeschermingsplannen. Het Deltares-rapport Zeespiegelmonitor 2018 concludeert dat er geen versnelling is in de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust sinds het begin van de metingen; er is een lineaire trend van ongeveer 15-20 cm per 100 jaar. En deze trend is begonnen lang voor de CO2-uitstoot van de mens is toegenomen.

Ik ben er zeker van dat Nederlandse ingenieurs geen probleem hebben met zulk een trage stijging van amper 1,8 mm per jaar. Er is dus geen klimaat-alarmcrisis. Nederland gaat niet verzuipen. Er is geen acute dreiging.

Subsidies

Nog een woord over subsidies: ik stel voor dat alle subsidies voor groene hernieuwbare energie worden gestopt. Vooral wil ik dat Nederland stopt met de volksverlakkerij onder de naam van biomassacentrales, waarbij oude bossen worden opgestookt en waarbij de CO2-uitstoot niet wordt meegeteld in de jaarlijkse rapportage over CO2-uitstoot. Het grootste deel van de Nederlandse ”groene hernieuwbare” energie komt nog steeds van deze bio-houtstookcentrales. Met CO2-uitstoot die niet wordt meegeteld. Dat is pas een échte crisissituatie om onmiddellijk aan te pakken.

En minister Kaag zou de boeren moeten koesteren met veel respect in plaats van te broodroven. 

Sigrid Kaag de zoveelste klimaat-doemprediker alle mogelijke en onmogelijke natuur- en klimaatcatastrofen te noemen die ons te wachten staan

Ferdinand Meeus.

Ik hoop dat minister Kaag haar hysterisch doemverhaal zal aanpassen aan de feiten en stopt met paniekzaaien.

Minister Kaag, wees blij, er is geen acute klimaat-risis. Vertel het goede nieuws verder en volg de wetenschap.

Over de auteur

Ferdinand Meeus, doctor in de wetenschappen (chemie, fotofysica, fotochemie); IPCC expert reviewer AR6.

Bron OpinieZ hier.