De duizendjarige Eddy-cyclus millennium cycli in het Holoceen de huidige opwarming van de aarde niet gelijkmatig globaal verspreid is.Een gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika).

Na mijn recente bijdrage op Climategate.nl hier schreef John Broersma in een commentaar dat hij zich goed herinnerde dat hem vroeger in de geschiedenis les geleerd of verteld was dat Willem Barentz op stap ging met kaarten en informatie van beide de Romeinse tijd en van de tijd van de Vikingen. In mijn bijdrage had ik vermeld dat hij jammer genoeg 500 jaren te vroeg of te laat was voor het vinden van die route om via het noorden naar het oosten te varen. Dat was eigenlijk omdat ik me wel herinnerde iets te hebben gelezen van een 1000 jarige cyclus. De ‘toevalligheid’ van dat verschil van die ca. 1000 jaar tussen de tijd van de Romeinen AD 0 (kijk: hier) en AD 1000 voor de tijd van de Vikingen (kijk: hier) bracht mij weer even terug om na te denken over die 1000 jarige Eddy-cyclus.

Er is eigenlijk geen duidelijk verhaal op het internet over die Eddy-cyclus en je kunt je wel afvragen: waarom eigenlijk niet? Ergens, na veel omweg, vond ik toch deze afbeelding:

De duizendjarige Eddy-cyclus millennium cycli in het Holoceen de huidige opwarming van de aarde niet gelijkmatig globaal verspreid is.

Het is Fig. 16.2 van een boek, zie blz. 285 hier en het komt blijkbaar door het combineren van de resultaten van een aantal onderzoeken waaronder Abreu et al, 2010. Het lijkt voor mij zoals een soort sinus beweging dat je laat denken dat Eddy een zuivere zonnecyclus is. In ieder geval wordt ons duidelijk van deze eenvoudige schematische presentatie dat het blijkbaar elke 1000 jaar of zo warmer is dan normaal. Overigens is het gauw duidelijk dat de leraren die dit hoofdstuk schreven het niet 100% eens zijn met de conclusies van het IPCC.

Die Fig. 16.2 herinnerde mij ook aan eenzelfde soort voorstelling van William Arnold over de Gleissberg cyclus waar ik ook al op Climategate.nl van verteld hebt (kijk hier). Het beeld van Arnold in 1985 was ook iets dergelijks maar hij was volgens mij een decennium of zo uit met de jaren over de lengte van de Gleissberg cyclus (100 jaar i.p.v 90 jaar).

Op blz. 289 en 290 van het boek en ook verderop in het hoofdstuk, wordt een groot aantal onderzoeken genoemd die op verschillende manieren het bestaan van een millennium-cyclus bevestigen. Ik geef een lijst hiervan helemaal onderaan. In het bestek van dit artikel is het natuurlijk onmogelijk om op al deze rapporten in te gaan. Maar er is dus inderdaad genoegzaam bewijs dat de 1000 jarige Eddy-cyclus een realiteit is. Let op dat Debret et al (2009) erop wijst dat de 1500 jarige Bond cyclus waarschijnlijk een combinatie is van de 2300 jaar Hallstatt-cyclus en de 1000 jaar Eddy-cyclus. D’Andrea et al (2011) gebruikte een heel aparte manier om ook op de Eddy-cyclus af te komen maar noemde als mogelijke oorzaak een combinatie van zonne- en vulkanische activiteit. Mijn eigen statistische metingen, zoals genoemd in mijn vorige post, lieten zien dat de huidige opwarming van de aarde niet gelijkmatig globaal verspreid is, maar zich blijkbaar vanuit het noorden langzaam naar het zuiden uitbreidt. Dat bevestigt eigenlijk het vermoeden dat de opwarming in de moderne tijd door beide de warmte van de zon van buiten naar binnen en van de aarde van binnenuit naar boven gedreven wordt en dat het weinig of niks te maken heeft met CO2.

Dankzij een commentaar van Martijn van Mensvoort (op een vorige draad) vond ik ook dit verslag.

Er werd dus ook daar in Korea op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de langdurige cyclussen die het leven op aarde hebben beïnvloed. Door het meten van de concentratie van verschillende isotopen kun je daar wel iets van zeggen. Tegen het einde van het bovengenoemde rapport las ik dit:

‘In addition, Eddy cycle also shows some difference between wavelet and spectral analysis, and among the 14C, 10Be, and 18O records. Interestingly, however, all the records of 14C, 10Be, and 18O reveal that Eddy cycle is predominant during the early half of the Holocene.’

Iets is hier waarschijnlijk verloren gegaan in de vertaling naar Engels. Ze bedoelen natuurlijk het meest recente deel van het Holocene. Als we dan nog even kijken naar tabel 4 van dat rapport zien we dat de tijdsduur van de Eddy-cyclus kan variëren tussen 940 en 1000 jaar. De marge hier is dus heel wat kleiner dan de 800-1200 die in het eerste beeld hierboven werd weergegeven.

Ik ben daarna weer terug gegaan naar de eerste oorspronkelijke analyse van ijs, die ik zelf ooit gezien heb (zie hier)  en ik heb daar even de derde grafiek eruit gelicht:

De duizendjarige Eddy-cyclus millennium cycli in het Holoceen de huidige opwarming van de aarde niet gelijkmatig globaal verspreid is.

De duizendjarige Eddy-cyclus millennium cycli in het Holoceen de huidige opwarming van de aarde niet gelijkmatig globaal verspreid is.

Henry Pool.

We zien van deze grafiek op de y-as de afgeleide temperatuur van een zekere plek op Groenland afgezet tegen tijd. De grafiek eindigt bij 1950 – jonger ijs werkt blijkbaar niet.

Wat blijkt? In de tijd van de Vikingen ging de temperatuur op die deze plek in Groenland waar het monster was genomen, naar -30.5. in de tijd van Christus was het bijna -29.5. En in de periode daarvoor ging het zelfs zo hoog als -29.

Dat betekent dus dat, gerekend vanaf 1950, een opwarming van tot + 2.5C (van -31.5 tot bij -29), vooral in het noordelijk halfrond, als helemaal normaal en natuurlijk gerekend kan worden.

En niemand heeft dat ooit gezien … ?

***

Bepalingen van de 1000 jaar Eddy cyclus en/of millennium cycli in het Holoceen

Algemeen:

Steinhilber et al, 2009 & 2010; Ma, 2007; Abreu et al, 2010; Christiansen and Ljungqvist, 2012; Esper et al 2012b; Lungqvist, 2010 & 2012; Debret et al, 2009; Obrochta et al, 2012. Jiang et al, 2002 & 2005 & 2015; Oppo et al, 2003; Berner et al, 2008;Thornalley et al, 2009; D’Andrea et al, 2011; Mermil et al, 2012; Moros et al. 2012; Soon et al, 2014; Masson et al, 2000; Loehle en Singer, 2010; Singer en Avery, 2008; Perry en Hsu, 2000;

Noord Amerika:

Marchitto and DeMenocal, 2003; Li et al, 2007; Willard et al, 2005; Cleroux et al, 2012; Marchitto et al, 2010; Denton en Karlen, 1973; Viau et al, 2006;

Zuid Amerika:

Evangelista et al, 2014; Chiessi et al, 2014; Vuille et al, 2012; Canniupan et al, 2014;

Europa:

Helama et al, 2010; Ojala et al, 2015; Esper et al, 2012 a, b; Fohlmeister et al, 2012; Mueller et al, 2005; Mangini et al, 2007; Nieman et al, 2007; Magny, 2004; Jalali et al 2015; Pena et al, 2010; Fletcher et al, 2013; Rodrigo Gamiz et al, 2014; Dermody et al, 2012;

Azië:

Thamban et al, 2007; Gupta et al, 2005; Menzel et al, 2014; Xu et al, 2002 & 2006 & 2015; Yu et al, 2012; Liu et al, 2011 & 2014; Lim et al, 2005; Oppo et al, 2009; Max et al 2012; Kravchinsky et al, 2013;