De Mao van Brussel EU-commissaris Frans Timmermans bij wet vastleggen dat over tien jaar 25% van onze landbouwproductie biologisch moet zijn

Mao Zedong. Foto: Shutterstock

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Mao Zedong, wie kent hem niet van planeconomisch gegrond wanbeleid met hongersnood voor tientallen miljoenen als gevolg. Dit krijg je als je planeconomie in praktijk brengt. Maar men blijft hardleers en in de zelfde fouten vervallen. Hier moest ik aan denken bij het lezen van het volgende:

De groei van de biologische landbouw lijkt er momenteel uit te zijn. De consument heeft maar beperkte belangstelling voor bio–groente en eco-vlees: in supermarkten komt de omzet al jaren amper boven de 3%. En dat is natuurlijk best spijtig, want de biologische landbouw zet mooie en schone producten op de markt.

Hoe moet een overheid daar nu mee omgaan? EU-commissaris Frans Timmermans weet de oplossing wel: we gaan in Europa gewoon bij wet vastleggen dat over tien jaar 25% van onze landbouwproductie biologisch moet zijn. Binnenkort komt hij met een actieplan hoe hij dat doel wil halen. Het laat zich raden: we geven er nog wat subsidies bij, wat bewustwordingscampagnes richting de consument en dan moet het wel goed komen.

Frans Timmermans lijkt wel de meest hardleerse machthebber sinds Mao, en zelfs Maduro van Venezuela. Wat wil hij nu weer?

Eenzijdig focussen op biologische landbouw is niet verstandig. Het is en blijft voorlopig een kleine markt. Proberen dat kunstmatig te doorbreken met een wettelijk voorschrift dat minimaal 25% biologisch moet zijn, zal alleen maar marktverstorend werken. Het zorgt voor biologische boterbergen, waarschuwde landbouweconoom Krijn Poppe in vakblad De Boerderij. Hij heeft gelijk. De prijzen gaan dan zwaar onderuit, zo valt te vrezen. Daar zijn biologische boeren zeker niet mee gediend.

Bovendien, waarom moet dit? Wat worden wij er wijzer van? De bezetenheid van Timmermans om een totaal nieuwe economie op te leggen volgens zijn eigen denkbeelden, grenst aan hetzelfde gevaarlijk onbenul dat hij voortdurend ten toon spreidt. Net als bijv. bij elektriciteitsproductie, moet er wel sprake zijn van evenwicht in vraag en aanbod en voldoende inkomen. Beide zijn in de plannen van Timmermans afwezig. In plaats hiervan slaat hij wild om zich heen met apocalyptische kolder en van Greenpeace afgekeken retoriek.

In plaats van alles van biologische landbouw te verwachten, doen we er daarom goed aan breder te kijken en de positieve ontwikkelingen ook in de gangbare landbouw verder aan te moedigen. Bijvoorbeeld door te snijden in overbodige regels, door te investeren in nieuwe plantenrassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Of door de snellere toelating van nieuwe, minder milieuvervuilende gewasbeschermingsmiddelen. Het sleutelwoord daarbij is innovatie. Met slimme technieken kan de milieudruk verder omlaag. Vergeet niet dat er voldoende voedsel moet zijn voor de groeiende wereldbevolking. Dat vraagt om moderne landbouw met hoge productie.

Bron

En dit gebeurt ook, maar hier willen de Green Dealers niet van horen. Dit schrijft Simon Rozendaal van Elsevier Weekblad er over:

Biologisch voedsel – absurde naam – is slecht voor natuur, milieu en biodiversiteit. Dat komt doordat biologische boeren gemiddeld 20 procent minder opbrengst hebben. Soms nog minder. Nederlandse kastomaten ­halen 70 tot 90 kilo per vierkante meter per jaar, bio­tomaten die in zonnige landen buiten de kas worden gekweekt maar een paar kilo. […] voor de natuur is landbesparende, intensieve landbouw altijd beter, schrijft Boersma terecht. ‘Het maakt namelijk niet uit hoe diervriendelijk je boert: de biodiversiteit op het veld blijft marginaal vergeleken met echte natuur.’

Kennelijk heerst er een geromantiseerd, zij het onjuist, beeld van biologische landbouw. Er is meer mis met biologische landbouw:

Een van de vele misvattingen over biologisch voedsel is dat er geen ‘chemie’ aan te pas komt. Welnu, de officiële (EKO-)richtlijn voor biologisch boeren staat een waslijst aan pesticiden toe. Die bestrijdingsmiddelen kun je ‘biologisch’, ‘organisch’ of ‘natuurlijk’ noemen tot je een ons weegt, maar ze bestaan toch heus uit chemicaliën. Sommige pesticiden die voor ‘onbespoten’ voedsel mogen worden gehanteerd, zijn giftiger dan die uit de gangbare landbouw.

Dan is er het verhaal dat biologisch voedsel beter zou zijn voor de bodem. Ach, in de moderne landbouw wordt voortdurend de conditie van de bodem gemeten. Mochten er tekorten ontstaan, dan voegt de boer ogenblikkelijk mineralen toe aan de kunstmest. Ja, maar dat is niet ‘natuurlijk’, roept u wellicht. Kom op, als een mens bloedarmoede heeft, is er toch niks mis met ijzerpilletjes?

Rozendaal constateerde ook een hoog wappie-gehalte in dergelijke romantiserend kringen:

Samenvattend: ‘biologisch’ en ‘organisch’ voedsel zijn slecht voor de natuur en baten de lichamelijke gezondheid nauwelijks. Wel zijn er aanwijzingen dat ze de geestelijke gezondheid schaden. Zo repte het eerder genoemde Louis Bolk Instituut in een rapport over ‘bio­fotonen’ – biologische lichtdeeltjes. Dat is ernstige onzin. Op zijn hedendaags: biologisch en organisch voedsel hebben een hoge wappie-factor. Zowel ex-hippies als jonge bakfietsouders, allen met die blik alsof ze eigenhandig de planeet redden, geloven dat er een verschil bestaat tussen gewone en biologische moleculen, tussen gewone en biologische lichtdeeltjes. Het zijn biologische wappies.

De Mao van Brussel EU-commissaris Frans Timmermans bij wet vastleggen dat over tien jaar 25% van onze landbouwproductie biologisch moet zijn

Jeroen Hetzler.

Zou dit Tmmermans c.s. misschien mankeren? We hebben al het Zweedse klimaatorakeltje.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).