Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs blijft de antropogene CO2–uitstoot steeds stijgenWat de lezer niet in de overgrote meerderheid van de reguliere media zal vinden.

Ondanks het klimaatakkoord van Parijs, blijft de antropogene CO2–uitstoot – vooral in Azië – nog steeds stijgen, maar de totale wereldwijde emissie neemt het afgelopen jaar minder toe dan voorheen (niet zichtbaar in de grafiek).

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is van 2012 tot en met 2019 gemiddeld met 1,1% per jaar gestegen, wat een veel lagere groei is dan de jaarlijkse groei in het eerste decennium van deze eeuw, die toen gemiddeld 2,6% per jaar was. In 2019 was de groei van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 1,1%, wat de helft is van de toename in 2018, en steeg daarmee tot 52,4 gigaton CO2–equivalent (Gt CO2–eq) (zonder verandering van landgebruik). Dit rapport is het enige dat de recente mondiale emissies van alle broeikasgassen vermeldt, niet alleen die van CO2.

Bron PBL.

Ondanks de corona– en economische crisis blijft de CO2–concentratie in de atmosfeer onverstoorbaar stijgen.

Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs blijft de antropogene CO2–uitstoot steeds stijgen

Maar toch is er een aanzienlijke daling van de gemiddelde wereldtemperatuur sinds de piek in 2016, met 0,5 graden C. Zouden astrofysici, die afkoeling verwachten, dan toch gelijk krijgen? De toekomst zal het leren.

Wanneer komt die verschrikkelijke klimaatcrisis? Ondanks het klimaatakkoord van Parijs blijft de antropogene CO2–uitstoot steeds stijgen

‘If the facts change, I change my opinion. What do you do, Sir?’

John Maynard Keynes.